Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání '( ( ico:45246122 ) AND (...'

Nalezené smlouvy 2 výsledky

Celková cena nalezených smluv 190 050 Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  6970267 11.10.2018 12.10.2018 Univerzita Karlova Nadace CERGE-EI 95 000 Kč
CERGE - Dar na výzkumné a pedagogické aktivity a financování místa akademického pracovníka  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  7758835 28.12.2018 28.12.2018 Nadace CERGE-EI Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 95 050 Kč
NHU - Nájemní smlouva  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.