Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'holding:00445151'

našli jsme 159 výsledků na výraz holding:00445151

Celková cena nalezených smluv 53 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
10. 8. 2018 4. 9. 2018 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Farma Moravský Beroun s.r.o. Oznámení o změně výše pachtovného z pachtovní smlouvy č. 63N16/26 394 424  Kč
1. 2. 2016 15. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Karmelitánské nakladatelství s.r.o., Kostelní Vydří 58, 380 01 Dačice Smlouva o prodeji poštovních cenin č. 90010957-0002/2016, Karmelitánské nakladatelství s.r.o. Dačice 60 500  Kč
4. 9. 2019 9. 9. 2019 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Farma Moravský Beroun s.r.o. Smlouva o podpoře Neuvedena
6. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, s.r.o. Smlouva o podpoře Neuvedena
25. 9. 2017 25. 9. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci - kontaktní pracoviště Olomouc (Úřad práce České republiky) Kristýn služebník s.r.o. dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 217 800  Kč
24. 10. 2016 31. 10. 2016 Detail smlouvy Olomoucký kraj Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. LH-168-Dotace na hospodaření v lesích - Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 98 794  Kč
15. 10. 2019 15. 10. 2019 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Farma Moravský Beroun s.r.o. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/007/0411c/671/002395 499 000  Kč
30. 12. 2016 29. 12. 2016 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci - kontaktní pracoviště Olomouc (Úřad práce České republiky) Kristýn služebník s.r.o. Dohoda o vyhrazení SÚPM a poskytnutí příspěvku - OPZ 72 000  Kč
30. 8. 2018 31. 8. 2018 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. o. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 17/005/08610/664/000582 2 362 860  Kč
24. 4. 2018 25. 4. 2018 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké Olomoucký kraj Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Arcibiskupství olomoucké x OK – k.ú. Olomouc-město 77 630  Kč
24. 10. 2016 29. 11. 2016 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II / reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 63 940  Kč
6. 2. 2019 6. 2. 2019 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace smlouva o právu provést stavbu Neuvedena
10. 5. 2016 4. 10. 2017 Detail smlouvy Farma Moravský Beroun s.r.o. Státní pozemkový úřad PACHTOVNÍ SMLOUVA 67 278  Kč
30. 8. 2019 25. 9. 2019 Detail smlouvy Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Karmelitánské nakladatelství, s.r.o. Zřízení konsignačního skladu, uskladnění zboží a obstarání prodeje zboží v konsignačním skladu Neuvedena
3. 9. 2019 3. 9. 2019 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. o. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/007/08610/671/000758 2 928 780  Kč
19. 10. 2016 2. 11. 2016 Detail smlouvy Zlínský kraj
  1. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
  2. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje 138 264  Kč
4. 5. 2018 4. 5. 2018 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Farma Moravský Beroun s.r.o. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 17/001/19210/671/196/000816 499 500  Kč
30. 8. 2018 31. 8. 2018 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. o. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 17/005/08410/672/000817 647 131  Kč
14. 8. 2018 14. 8. 2018 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké Státní pozemkový úřad Oznámení o změně výše nájemného z nájemní smlouvy č. 1271N02/26 5 596  Kč
29. 6. 2018 14. 8. 2018 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké Státní pozemkový úřad Dodatek č. 25 k nájemní smlouvě č. 1271N02/26 Neuvedena
3. 1. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké Národní památkový ústav Smlouva o zřízení služebnosti požívání a vzájemné spolupráci (č.j. NPÚ-310/99634/2016) Neuvedena
24. 10. 2016 31. 10. 2016 Detail smlouvy Olomoucký kraj Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. LH-169-Dotace na hospodaření v lesích - Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 113 583  Kč
22. 6. 2017 22. 6. 2017 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké Zlínský kraj Smlouva o právu provést stavbu Neuvedena
30. 5. 2017 28. 6. 2017 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Posudek vlhkostní problematiky objektu 381 531  Kč
24. 10. 2017 25. 10. 2017 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Farma Moravský Beroun s.r.o. Smlouva o podpoře Neuvedena
29. 6. 2018 14. 8. 2018 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké Státní pozemkový úřad Dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě č. 220N15/26 Neuvedena
13. 8. 2010 23. 11. 2016 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Karmelitánské nakladatelství s.r.o. Povolení prodeje poštovních cenin Neuvedena
30. 4. 2018 16. 5. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Nájemní smlouva o nájmu pozemkové plochy Neuvedena
24. 10. 2016 31. 10. 2016 Detail smlouvy Olomoucký kraj Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. LH-167-Dotace na hospodaření v lesích - Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 57 605  Kč
3. 9. 2014 25. 9. 2017 Detail smlouvy Muzeum umění Olomouc
  1. Národní památková ústav
  2. Arcibiskupství olomoucké
Zápůjčka předmětů Neuvedena
7. 4. 2017 13. 4. 2017 Detail smlouvy Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Arcibiskupství olomoucké Dohoda o vydání nemovité věci Neuvedena
30. 8. 2018 31. 8. 2018 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. o. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 17/005/08510/672/000792 990 250  Kč
31. 10. 2019 1. 11. 2019 Detail smlouvy Olomoucký kraj Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 47/19 Výstavba oplocenky 436 100  Kč
13. 10. 2016 19. 10. 2016 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké Olomoucký kraj Kupní smlouva - Arcibiskupství olomoucké - k.ú. Svatý Kopeček 5 814 292  Kč
13. 8. 2019 13. 8. 2019 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké Státní pozemkový úřad Oznámení o změně výše nájemného z nájemní smlouvy č. 1271N02/26 - budovy, stavby, příslušenství 234 220  Kč
17. 9. 2019 17. 9. 2019 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. o. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/007/08510/672/000581 968 050  Kč
15. 8. 2016 8. 5. 2017 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond o. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 15/001/0861a/672/000078 658 500  Kč
3. 1. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké Národní památkový ústav Dohoda o vydání věcí (č.j. NPÚ-310/99676/2016) Neuvedena
25. 9. 2017 1. 12. 2017 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké BALMED Praha, státní podnik Dohoda o vydání majetku, k.ú. Hranice 116 758  Kč
25. 5. 2017 2. 6. 2017 Detail smlouvy Statutární město Olomouc Arcibiskupství olomoucké Noc kostelů 2017 Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 295 lidí darovalo 809 900 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy