Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 140 výsledků na výraz holding:00445151

Celková cena nalezených smluv 47 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
14. 8. 2018 14. 8. 2018 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké Státní pozemkový úřad Oznámení o změně výše nájemného z nájemní smlouvy č. 1271N02/26 5 596  Kč
30. 8. 2018 31. 8. 2018 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. o. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 17/005/08610/664/000582 2 362 860  Kč
24. 10. 2016 31. 10. 2016 Detail smlouvy Olomoucký kraj Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. LH-169-Dotace na hospodaření v lesích - Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 113 583  Kč
13. 10. 2016 19. 10. 2016 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké Olomoucký kraj Kupní smlouva - Arcibiskupství olomoucké - k.ú. Svatý Kopeček 5 814 292  Kč
10. 5. 2016 4. 10. 2017 Detail smlouvy Farma Moravský Beroun s.r.o. Státní pozemkový úřad PACHTOVNÍ SMLOUVA 67 278  Kč
30. 8. 2018 31. 8. 2018 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. o. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 17/005/08410/672/000817 647 131  Kč
24. 10. 2016 29. 11. 2016 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II / reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 63 940  Kč
19. 10. 2016 2. 11. 2016 Detail smlouvy Zlínský kraj
  1. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
  2. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje 138 264  Kč
25. 9. 2017 25. 9. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci - kontaktní pracoviště Olomouc (Úřad práce České republiky) Kristýn služebník s.r.o. dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 217 800  Kč
24. 10. 2016 31. 10. 2016 Detail smlouvy Olomoucký kraj Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. LH-168-Dotace na hospodaření v lesích - Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 98 794  Kč
30. 8. 2018 31. 8. 2018 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. o. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 17/005/08510/672/000792 990 250  Kč
10. 8. 2018 4. 9. 2018 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Farma Moravský Beroun s.r.o. Oznámení o změně výše pachtovného z pachtovní smlouvy č. 63N16/26 394 424  Kč
1. 3. 2018 5. 3. 2018 Detail smlouvy DIAMO, státní podnik Arcibiskupské lesy a staty Olomouc s.r.o. nájem pozemku 93 564  Kč
15. 8. 2016 8. 5. 2017 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond o. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 15/001/0861a/672/000078 658 500  Kč
6. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, s.r.o. Smlouva o podpoře Neuvedena
4. 5. 2018 4. 5. 2018 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Farma Moravský Beroun s.r.o. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 17/001/19210/671/196/000816 499 500  Kč
3. 1. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké Národní památkový ústav Smlouva o zřízení služebnosti požívání a vzájemné spolupráci (č.j. NPÚ-310/99634/2016) Neuvedena
29. 6. 2018 14. 8. 2018 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké Státní pozemkový úřad Dodatek č. 25 k nájemní smlouvě č. 1271N02/26 Neuvedena
24. 4. 2018 25. 4. 2018 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké Olomoucký kraj Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Arcibiskupství olomoucké x OK – k.ú. Olomouc-město 77 630  Kč
30. 12. 2016 29. 12. 2016 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci - kontaktní pracoviště Olomouc (Úřad práce České republiky) Kristýn služebník s.r.o. Dohoda o vyhrazení SÚPM a poskytnutí příspěvku - OPZ 72 000  Kč
19. 10. 2016 2. 11. 2016 Detail smlouvy Zlínský kraj
  1. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
  2. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje 62 580  Kč
13. 7. 2018 23. 8. 2018 Detail smlouvy Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Vybudování pěti nových oplocenek za účelem ochrany přirozené obnovy a výsadeb DB. Délka oplocení jed 206 500  Kč
29. 6. 2018 14. 8. 2018 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké Státní pozemkový úřad Dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě č. 220N15/26 Neuvedena
6. 2. 2019 6. 2. 2019 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace smlouva o právu provést stavbu Neuvedena
31. 5. 2017 1. 6. 2017 Detail smlouvy Olomoucký kraj Arcibiskupství olomoucké 555/ 244/ R/ Arcibiskupství olomoucké 100 000  Kč
20. 3. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Uherskohradišťská nemocnice a.s. Arcibiskupství olomoucké Smlouva o spolupráci při realizaci klinické pastorační péče v prostorách Uherskohradišťské nemocnice a.s. 987 360  Kč
24. 10. 2017 25. 10. 2017 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Farma Moravský Beroun s.r.o. Smlouva o podpoře Neuvedena
27. 11. 2017 30. 11. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci - kontaktní pracoviště Olomouc (Úřad práce České republiky) Arcibiskupství olomoucké Smlouva o nájmu prostor pro KoP Javorník 5 985 870  Kč
9. 3. 2018 19. 3. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Arcibiskupství olomoucké ostatní honitba 256 460  Kč
12. 10. 2016 2. 11. 2016 Detail smlouvy Zlínský kraj
  1. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
  2. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje 64 637  Kč
19. 10. 2016 2. 11. 2016 Detail smlouvy Zlínský kraj
  1. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
  2. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje 80 430  Kč
11. 7. 2018 13. 7. 2018 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. o. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 17/005/08410/671/000805 149 740  Kč
19. 3. 2018 21. 3. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Smlouva o technických podmínkách styku drah Neuvedena
1. 2. 2016 15. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Karmelitánské nakladatelství s.r.o., Kostelní Vydří 58, 380 01 Dačice Smlouva o prodeji poštovních cenin č. 90010957-0002/2016, Karmelitánské nakladatelství s.r.o. Dačice 60 500  Kč
14. 3. 2018 16. 3. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Arcibiskupství olomoucké Přičlenění, výměna honebních pozemků 76 115  Kč
29. 11. 2017 7. 12. 2017 Detail smlouvy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Arcibiskupství olomoucké Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 9 000  Kč
8. 11. 2018 15. 11. 2018 Detail smlouvy Česká agentura pro standardizaci Arcibiskupství olomoucké Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 9 000  Kč
22. 6. 2017 1. 8. 2017 Detail smlouvy Zlínský kraj Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 200 000  Kč
31. 10. 2016 14. 11. 2016 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci - kontaktní pracoviště Olomouc (Úřad práce České republiky) Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 84 600  Kč
13. 8. 2010 23. 11. 2016 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Karmelitánské nakladatelství s.r.o. Povolení prodeje poštovních cenin Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.