Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 144 výsledků na výraz holding:00445151

Celková cena nalezených smluv 47 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
1. 4. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město Olomouc Arcibiskupství olomoucké Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMOl 128 000  Kč
25. 9. 2017 1. 12. 2017 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké BALMED Praha, státní podnik Dohoda o vydání majetku, k.ú. Hranice 116 758  Kč
3. 1. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy Arcibiskupství olomoucké Národní památkový ústav Dohoda o vydání věcí (č.j. NPÚ-310/99676/2016) Neuvedena
31. 5. 2017 1. 6. 2017 Detail smlouvy Olomoucký kraj Arcibiskupství olomoucké 555/ 244/ R/ Arcibiskupství olomoucké 100 000  Kč
20. 3. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Uherskohradišťská nemocnice a.s. Arcibiskupství olomoucké Smlouva o spolupráci při realizaci klinické pastorační péče v prostorách Uherskohradišťské nemocnice a.s. 987 360  Kč
3. 9. 2014 25. 9. 2017 Detail smlouvy Muzeum umění Olomouc
  1. Národní památková ústav
  2. Arcibiskupství olomoucké
Zápůjčka předmětů Neuvedena
7. 4. 2017 13. 4. 2017 Detail smlouvy Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Arcibiskupství olomoucké Dohoda o vydání nemovité věci Neuvedena
30. 12. 2016 14. 2. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Arcibiskupství olomoucké Dohoda o náhradě za přičlenění honebních pozemků-honitba Bušínov, 3/125/2016 69 983  Kč
15. 6. 2017 26. 6. 2017 Detail smlouvy Zlínský kraj Arcibiskupství olomoucké Dotační smlouva - Dny lidí dobré vůle 2017 200 000  Kč
13. 4. 2017 10. 12. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Arcibiskupství olomoucké Dohoda o vydání majetku pozemek p. č. 749/6 k. ú. Dolní Fořt 100  Kč
1. 2. 2016 15. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Karmelitánské nakladatelství s.r.o., Kostelní Vydří 58, 380 01 Dačice Smlouva o prodeji poštovních cenin č. 90010957-0002/2016, Karmelitánské nakladatelství s.r.o. Dačice 60 500  Kč
24. 10. 2016 31. 10. 2016 Detail smlouvy Olomoucký kraj Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. LH-167-Dotace na hospodaření v lesích - Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 57 605  Kč
30. 4. 2018 16. 5. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Nájemní smlouva o nájmu pozemkové plochy Neuvedena
15. 9. 2016 15. 6. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Arcibiskupství olomoucké Směna 2 637 074  Kč
23. 11. 2017 22. 2. 2018 Detail smlouvy Povodí Moravy, s.p. Arcibiskupství olomoucké Smlouva o smlouvě budoucí kupní a smlouva o právu provést stavbu - VD Opatovice - rekonstrukce VD 20 437  Kč
23. 2. 2018 6. 3. 2018 Detail smlouvy Povodí Moravy, s.p. Arcibiskupství olomoucké Kupní smlouva - pozemek parc. č. 567/1 Vyškov a k.ú. Opatovice u Vyškova 20 437  Kč
16. 10. 2017 17. 10. 2017 Detail smlouvy Olomoucký kraj Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. O61 Výstavba oplocenky 254 320  Kč
30. 3. 2017 17. 7. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Nájem (kromě honitby) 752 681  Kč
5. 10. 2017 2. 11. 2017 Detail smlouvy Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Výsadba 100 ks obalovaných sazenic JD (15-25 cm) včetně individuální ochrany pletivem Cervanet 150 c 84 288  Kč
18. 3. 2019 18. 3. 2019 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. o. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/006/04320/672/000176 3 999 988  Kč
12. 10. 2018 18. 10. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Arcibiskupství olomoucké Pozemek parc. č. 3929/1 k.ú. Napajedla 51 638  Kč
28. 3. 2019 2. 4. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Arcibiskupství olomoucké Přičlenění, výměna honebních pozemků 101 059  Kč
13. 3. 2017 30. 6. 2017 Detail smlouvy Muzeum umění Olomouc,státní příspěvková organizace Arcibiskupství olomoucké smlouva o výpůjčce Neuvedena
14. 3. 2018 16. 3. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Arcibiskupství olomoucké Přičlenění, výměna honebních pozemků 76 115  Kč
29. 11. 2017 7. 12. 2017 Detail smlouvy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Arcibiskupství olomoucké Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 9 000  Kč
8. 11. 2018 15. 11. 2018 Detail smlouvy Česká agentura pro standardizaci Arcibiskupství olomoucké Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 9 000  Kč
25. 4. 2019 8. 7. 2019 Detail smlouvy Mendelova univerzita v Brně
  1. Vysoké učení technické v Brně
  2. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
+1 dodavatel
Smlouva o účasti na řešení projektu a o využití výsledků - TJ02000128 Neuvedena
31. 10. 2016 14. 11. 2016 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci - kontaktní pracoviště Olomouc (Úřad práce České republiky) Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 84 600  Kč
22. 6. 2017 1. 8. 2017 Detail smlouvy Zlínský kraj Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 200 000  Kč
17. 1. 2017 17. 2. 2017 Detail smlouvy Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Arcibiskupství olomoucké Dohoda o vydání zemědělských nemovitostí Neuvedena
23. 11. 2017 22. 2. 2018 Detail smlouvy Povodí Moravy, s.p. Arcibiskupství olomoucké Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě Neuvedena
14. 1. 2019 23. 1. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Arcibiskupství olomoucké Přičlenění, výměna honebních pozemků 2 485 824  Kč
22. 9. 2016 30. 6. 2017 Detail smlouvy Muzeum umění Olomouc,státní příspěvková organizace Arcibiskupství olomoucké smlouva o zápůjčce Neuvedena
11. 4. 2019 30. 5. 2019 Detail smlouvy Statutární město Olomouc Arcibiskupství olomoucké Smlouva o poskytnutí dotace - Noc kostelů 2019 84 000  Kč
10. 3. 2017 10. 12. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Arcibiskupství olomoucké Dohoda o vydání věci pozemek p. č. 99 k. ú. Horní Heřmanice u Bernartic 711  Kč
21. 5. 2018 29. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Olomouc Arcibiskupství olomoucké Smlouva o poskytnutí dotace - Noc kostelů 2018 95 000  Kč
12. 8. 2016 17. 1. 2017 Detail smlouvy Univerzita Palackého v Olomouci Arcibiskupství olomoucké Nájemní smlouva - prostory v Arcibiskupském paláci 52 800  Kč
20. 6. 2018 25. 6. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Arcibiskupství olomoucké Dohoda o náhradě za užívání pozemku 60 500  Kč
1. 3. 2017 14. 3. 2017 Detail smlouvy Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Arcibiskupství olomoucké Dohoda o vydání nemovitých věcí dle zákona č. 428/2012 Sb. Neuvedena
30. 11. 2018 11. 12. 2018 Detail smlouvy Povodí Moravy, s.p. Arcibiskupství olomoucké SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI na VD Opatovice - rekonstrukce VD 514  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci