Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'holding:00445151'

Nalezené smlouvy 201 výsledků

Celková cena nalezených smluv 78 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 2304622 22. 6. 2017 22. 6. 2017 Arcibiskupství olomoucké Zlínský kraj Neuvedena
Smlouva o právu provést stavbu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 3953024 25. 9. 2017 1. 12. 2017 Arcibiskupství olomoucké BALMED Praha, státní podnik 116 758 Kč
Dohoda o vydání majetku, k.ú. Hranice  | Obor smlouvy: Realitní služby
 10236618 30. 8. 2019 25. 9. 2019 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Karmelitánské nakladatelství, s.r.o. Neuvedena
Zřízení konsignačního skladu, uskladnění zboží a obstarání prodeje zboží v konsignačním skladu  | Obor smlouvy: Kosmetika
 12470516 27. 4. 2020 30. 4. 2020 Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m. Prahu (Úřad práce České republiky) Karmelitánské nakladatelství, s.r.o. Neuvedena
Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Vzdělávání a školení
 6400615 14. 8. 2018 14. 8. 2018 Arcibiskupství olomoucké Státní pozemkový úřad 5 596 Kč
Oznámení o změně výše nájemného z nájemní smlouvy č. 1271N02/26  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Realitní služby
 8504435 18. 3. 2019 18. 3. 2019 Státní zemědělský intervenční fond Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. o. 3 999 988 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/006/04320/672/000176  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví
 2750986 22. 6. 2017 1. 8. 2017 Zlínský kraj Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 200 000 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství
 419141 13. 10. 2016 19. 10. 2016 Arcibiskupství olomoucké Olomoucký kraj 5 814 292 Kč
Kupní smlouva - Arcibiskupství olomoucké - k.ú. Svatý Kopeček  | Obor smlouvy: Realitní služby / Stavebnictví
 6402023 29. 6. 2018 14. 8. 2018 Arcibiskupství olomoucké Státní pozemkový úřad Neuvedena
Dodatek č. 4 k pachtovní smlouvě č. 220N15/26  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků
 6402039 29. 6. 2018 14. 8. 2018 Arcibiskupství olomoucké Státní pozemkový úřad Neuvedena
Dodatek č. 25 k nájemní smlouvě č. 1271N02/26  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 5759059 5. 6. 2018 5. 6. 2018 Zlínský kraj Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 182 000 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace, „Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta“  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství
 6133559 11. 7. 2018 13. 7. 2018 Státní zemědělský intervenční fond Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. o. 149 740 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 17/005/08410/671/000805  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 10156914 17. 9. 2019 17. 9. 2019 Státní zemědělský intervenční fond Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. o. 968 050 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/007/08510/672/000581  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 10579750 11. 10. 2019 30. 10. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 111 860 Kč
Stavba oplocenek 1 x 424m a 1 x 375m, pletivo 160 cm, délka pole 3 m, každý třetí kůl zavětrován z v  | Obor smlouvy: Zemědělství / Dary a dotace
 12574020 7. 5. 2020 11. 5. 2020 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci - kontaktní pracoviště Olomouc (Úřad práce České republiky) Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Neuvedena
DOHODA o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Vzdělávání a školení
 502477 19. 10. 2016 2. 11. 2016 Zlínský kraj
 1. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
 2. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
62 580 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství
 478397 24. 10. 2016 31. 10. 2016 Olomoucký kraj Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 104 188 Kč
LH-170-Dotace na hospodaření v lesích - Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 478329 24. 10. 2016 31. 10. 2016 Olomoucký kraj Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 57 605 Kč
LH-167-Dotace na hospodaření v lesích - Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 478385 24. 10. 2016 31. 10. 2016 Olomoucký kraj Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 98 794 Kč
LH-168-Dotace na hospodaření v lesích - Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 9561183 25. 4. 2019 8. 7. 2019 Mendelova univerzita v Brně
 1. Vysoké učení technické v Brně
 2. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
+1 dodavatel
Neuvedena
Smlouva o účasti na řešení projektu a o využití výsledků - TJ02000128  | Obor smlouvy: Zemědělství / Internetové služby, servery, cloud
 12582512 17. 2. 2020 12. 5. 2020 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Neuvedena
Služby v dopravě dřevní hmoty  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava / Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 502381 19. 10. 2016 2. 11. 2016 Zlínský kraj
 1. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
 2. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
+1 dodavatel
114 912 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství
 4860628 1. 3. 2018 5. 3. 2018 DIAMO, státní podnik Arcibiskupské lesy a staty Olomouc s.r.o. 93 564 Kč
nájem pozemku  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
 6554823 30. 8. 2018 31. 8. 2018 Státní zemědělský intervenční fond Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. o. 990 250 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 17/005/08510/672/000792  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství
 9074883 16. 5. 2019 20. 5. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Neuvedena
Smlouva o technických podmínkách styku drah  | Obor smlouvy: Stavební úpravy pro železnici / Stavebnictví / Železniční a tramvajové lokomotivy a vozidla
 10831344 22. 11. 2019 22. 11. 2019 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci - kontaktní pracoviště Olomouc (Úřad práce České republiky) Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 209 915 Kč
DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení / Nábor zaměstnanců / Sociální služby
 10600279 31. 10. 2019 1. 11. 2019 Olomoucký kraj Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 436 100 Kč
47/19 Výstavba oplocenky  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství
 10651264 11. 10. 2019 6. 11. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 69 485 Kč
Prosvětlení smrkového porostu věku 60 let s ponecháním dřevní hmoty a jejím odkorněním v celkovém ob  | Obor smlouvy: Zemědělství / Lesnictví a těžba dřeva
 6555127 30. 8. 2018 31. 8. 2018 Státní zemědělský intervenční fond Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. o. 647 131 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 17/005/08410/672/000817  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 1883306 15. 8. 2016 8. 5. 2017 Státní zemědělský intervenční fond o. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. 658 500 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 15/001/0861a/672/000078  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství
 703553 24. 10. 2016 29. 11. 2016 Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 63 940 Kč
DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II / reg. č.  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení / Nábor zaměstnanců / Sociální služby
 3454326 16. 10. 2017 17. 10. 2017 Olomoucký kraj Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 254 320 Kč
O61 Výstavba oplocenky  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství
 5549219 30. 4. 2018 16. 5. 2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Neuvedena
Nájemní smlouva o nájmu pozemkové plochy  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 12932184 10. 6. 2020 10. 6. 2020 Státní zemědělský intervenční fond Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r. o. 2 552 875 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 19/008/08610/672/000572  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství
 502505 19. 10. 2016 2. 11. 2016 Zlínský kraj
 1. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
 2. Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.
80 430 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zemědělství
 577697 31. 10. 2016 14. 11. 2016 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci - kontaktní pracoviště Olomouc (Úřad práce České republiky) Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. 84 600 Kč
DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení / Sociální služby / Nábor zaměstnanců
 13175864 2. 7. 2020 3. 7. 2020 Lesy České republiky, s.p. Arcibiskupství olomoucké 175 450 Kč
Přičlenění, výměna honebních pozemků;Dodatek č.1 Dohody o náhradě za přičlenění; Vápenná-les  | Obor smlouvy: Zemědělství
 7558943 26. 5. 2017 7. 12. 2018 Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Arcibiskupství olomoucké Neuvedena
Dohoda o vydání nemovitých věcí č. UZSVM/OSU/2460/2017-OSUR - p. č. 446, 448 včetně budovy čp. 75 a vedlejších staveb v k. ú. Žulová  | Obor smlouvy: Realitní služby
 7587715 30. 11. 2018 11. 12. 2018 Povodí Moravy, s.p. Arcibiskupství olomoucké 514 Kč
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI na VD Opatovice - rekonstrukce VD  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 7981055 14. 1. 2019 23. 1. 2019 Lesy České republiky, s.p. Arcibiskupství olomoucké 2 485 824 Kč
Přičlenění, výměna honebních pozemků  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 301 004 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy