Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 209 výsledků na výraz holding:25229397

Celková cena nalezených smluv 238 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
2. 7. 2018 30. 8. 2018 Detail smlouvy SUPTel a.s. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Komunikační napojení MÚK Jeneč - Dobrovíz -smlouva o přeložce SUPTEL 846 889  Kč
20. 6. 2018 25. 6. 2018 Detail smlouvy Správa informačních technologií města Plzně SUPTel - DISK s.r.o. Objednávka 740/0094/2018 120 879  Kč
9. 10. 2018 15. 10. 2018 Detail smlouvy Město Sušice SUPTel - PROJEKT s.r.o. "Sušice - ulice T.G. Masaryka, Gabrielova, Na Valše - STL plynovod + přípojky" - objednávka dokumentace pro územní řízení 205 308  Kč
1. 8. 2017 2. 8. 2017 Detail smlouvy Správa informačních technologií města Plzně SUPTEL - DISK s. r.o. Objednávka 740/0135/2017 117 854  Kč
5. 6. 2017 21. 6. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Plzeň-město (Úřad práce České republiky) GASSPO, spol. s r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců-POVEZ II. 123 807  Kč
26. 9. 2016 14. 8. 2017 Detail smlouvy SUPTel a.s. Město Stod Nákup a instalace jednoho prvku aktivního monitoringu (radar) 137 988  Kč
8. 6. 2017 21. 6. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Plzeň-město (Úřad práce České republiky) GASSPO, spol. s r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců-POVEZ II. 88 787  Kč
20. 12. 2017 21. 12. 2017 Detail smlouvy Správa informačních technologií města Plzně Disk obchod & technika, spol. s r.o. Objednávka 740/0191/2017 109 481  Kč
7. 11. 2018 9. 11. 2018 Detail smlouvy Agentura ochrany přírody a krajiny ČR SUPTel - DISK s.r.o. Datové spojení pro propojení budov RP Beskydy 132 495  Kč
20. 2. 2019 22. 2. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Plzeň-město (Úřad práce České republiky) GASSPO, spol. s r.o. Dohoda GASSPO, spol. s r.o. 145 200  Kč
20. 12. 2017 20. 12. 2017 Detail smlouvy Statutární město Most SUPTel - DISK s.r.o. Objednávka běžná - zboží: Instalace nového páteřního spoje, přemístění spojů 326 805  Kč
27. 10. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy SUPTEL a.s. MěÚ Nepomuk Nákup a instalace inteligentní zobrazovací jednotky SYDO Traffic Zeus v Plzeňské ulici 139 012  Kč
12. 10. 2017 26. 10. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Plzeň-město (Úřad práce České republiky) GASSPO, spol. s r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců - POVEZ II. 81 804  Kč
13. 11. 2017 13. 11. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR SUPTel - DISK s.r.o. Instalace dálkových měřidel energií a pilotní monitoring spotřeb na SSUD Svojkovice 301 048  Kč
19. 2. 2018 20. 2. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR GASSPO, spol. s r.o. I/20 Losiná - průtah, přeložka STL plynovodu 186 700  Kč
9. 5. 2018 18. 5. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Olomouc SUPTel - DISK s.r.o. Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb Neuvedena
14. 12. 2012 11. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Most SUPTel - DISK s.r.o. smlouva o poskytování služeb, závazek poskytovatele poskytovat zákazníkovi služby zajištění provozuschopnosti, bezpečnosti a bezporuchovosti provozu prostředků automatizovaného zpracování dat 20 000  Kč
7. 3. 2018 12. 3. 2018 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Plzeň-město (Úřad práce České republiky) GASSPO, spol. s r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců - POVEZ II. 99 481  Kč
18. 4. 2018 27. 4. 2018 Detail smlouvy SUPTel - DISK s.r.o. Fakultní nemocnice Hradec Králové o poskytování pracovnělékařských služeb Neuvedena
17. 10. 2018 23. 10. 2018 Detail smlouvy Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. SUPTel - DISK s.r.o. Objednávka opravy spoje 118 399  Kč
18. 2. 2019 18. 2. 2019 Detail smlouvy Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. SUPTel - DISK s.r.o. KUPNÍ SMLOUVA-Dodávka a instalace datových spojů pro síť WEBNET II 1 322 893  Kč
14. 12. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Statutární město Most SUPTel - DISK s.r.o. smlouva o poskytování služeb, technická podpora (SLA) na wifi spoje SIKLU EH 1200 Neuvedena
27. 12. 2018 27. 12. 2018 Detail smlouvy SUPTel a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Smlouva o nájmu nemovité věci Neuvedena
7. 2. 2019 11. 2. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Klatovy (Úřad práce České republiky) GASSPO, spol. s r.o. Dohoda o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců 254 097  Kč
15. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Správa informačních technologií města Plzně SUPTel a.s. Smlouva o dílo a poskytování servisní podpory, dodatek číslo Objednávka 740/0150/2018 113 187  Kč
11. 9. 2018 14. 9. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Smlouva o dílo - Rekonstrukce kamerového systému MO Plzeň 1 včetně začlenění do MKS Plzeň 5 809 419  Kč
4. 1. 2018 17. 1. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. vícepráce - "Plzeň, ul.28.října (II/231) – úprava přechodu pro chodce", dodatek číslo 1 31 334  Kč
25. 9. 2017 5. 10. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 1 SUPTel a.s. Vybudování kamerových stanovišť s multifokálním senzorickým systémem s vysokým rozlišením v rámci MKS. 5 462 446  Kč
4. 7. 2017 14. 7. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. OBJ. Radčice - oprava vozovky ul. K Záměčku obj. 4510019087 280 656  Kč
18. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Správa informačních technologií města Plzně SUPTel a.s. Smlouva o dílo a poskytování servisní podpory, dodatek číslo Objednávka 740/0155/2018 242 347  Kč
26. 9. 2016 11. 8. 2017 Detail smlouvy Město Stod SUPTel a.s. výstavba metropolitní optické sítě - V. etapa, parc. č. 3877/26 1 113 458  Kč
29. 4. 2013 22. 5. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA SUPTel a..s. KS - Kamery na čtení RZ 181 500  Kč
9. 10. 2018 10. 10. 2018 Detail smlouvy Správa informačních technologií města Plzně SUPTel a.s. Objednávka 740/0136/2018 112 004  Kč
26. 9. 2018 5. 10. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Smlouva o dílo 542 767  Kč
31. 5. 2017 31. 5. 2017 Detail smlouvy VODÁRNA PLZEŇ a.s. SUPTel a.s. Zpracování bezpečnostních listů 302 500  Kč
23. 11. 2016 30. 11. 2016 Detail smlouvy Okresní soud Plzeň - sever SUPTel a.s. Smlouva o zabezpečení servisní činnosti zařízení elektrické zabezpečovací signalizace a kamerového systému v objektu Okresního soudu Plzeň - sever Neuvedena
28. 11. 2018 7. 12. 2018 Detail smlouvy Správa informačních technologií města Plzně SUPTel a.s. Smlouva o dílo a poskytování servisní podpory, dodatek číslo Objednávka 740/0167/2018 129 557  Kč
25. 5. 2018 28. 5. 2018 Detail smlouvy Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. SUPTel a.s. HV Uhelná-Šumavská č. 41498 193 600  Kč
14. 12. 2017 18. 12. 2017 Detail smlouvy Západočeská univerzita v Plzni SUPTel a. s. STRADI - přeložky VO + měření ZČU + kabelu ČEZ 112 812  Kč
25. 8. 2017 30. 8. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Úprava vjezdů na parkoviště u plaveckého bazénu Plzeň - Slovany 602 117  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.