Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 240 výsledků na výraz holding:25229397

Celková cena nalezených smluv 266 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
7. 11. 2018 9. 11. 2018 Detail smlouvy Agentura ochrany přírody a krajiny ČR SUPTel - DISK s.r.o. Datové spojení pro propojení budov RP Beskydy 132 495  Kč
26. 9. 2016 14. 8. 2017 Detail smlouvy SUPTel a.s. Město Stod Nákup a instalace jednoho prvku aktivního monitoringu (radar) 137 988  Kč
20. 12. 2017 21. 12. 2017 Detail smlouvy Správa informačních technologií města Plzně Disk obchod & technika, spol. s r.o. Objednávka 740/0191/2017 109 481  Kč
20. 12. 2017 20. 12. 2017 Detail smlouvy Statutární město Most SUPTel - DISK s.r.o. Objednávka běžná - zboží: Instalace nového páteřního spoje, přemístění spojů 326 805  Kč
8. 6. 2017 21. 6. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Plzeň-město (Úřad práce České republiky) GASSPO, spol. s r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců-POVEZ II. 88 787  Kč
6. 6. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Správa informačních technologií města Plzně SUPTel - DISK s.r.o. Objednávka 740/0090/2019 148 990  Kč
27. 10. 2016 9. 1. 2017 Detail smlouvy SUPTEL a.s. MěÚ Nepomuk Nákup a instalace inteligentní zobrazovací jednotky SYDO Traffic Zeus v Plzeňské ulici 139 012  Kč
13. 11. 2017 13. 11. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR SUPTel - DISK s.r.o. Instalace dálkových měřidel energií a pilotní monitoring spotřeb na SSUD Svojkovice 301 048  Kč
2. 7. 2018 30. 8. 2018 Detail smlouvy SUPTel a.s. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Komunikační napojení MÚK Jeneč - Dobrovíz -smlouva o přeložce SUPTEL 846 889  Kč
12. 10. 2017 26. 10. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Plzeň-město (Úřad práce České republiky) GASSPO, spol. s r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců - POVEZ II. 81 804  Kč
19. 2. 2018 20. 2. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR GASSPO, spol. s r.o. I/20 Losiná - průtah, přeložka STL plynovodu 186 700  Kč
20. 6. 2018 25. 6. 2018 Detail smlouvy Správa informačních technologií města Plzně SUPTel - DISK s.r.o. Objednávka 740/0094/2018 120 879  Kč
9. 10. 2018 15. 10. 2018 Detail smlouvy Město Sušice SUPTel - PROJEKT s.r.o. "Sušice - ulice T.G. Masaryka, Gabrielova, Na Valše - STL plynovod + přípojky" - objednávka dokumentace pro územní řízení 205 308  Kč
9. 5. 2018 18. 5. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Olomouc SUPTel - DISK s.r.o. Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb Neuvedena
5. 6. 2017 21. 6. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Plzeň-město (Úřad práce České republiky) GASSPO, spol. s r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců-POVEZ II. 123 807  Kč
15. 7. 2019 15. 7. 2019 Detail smlouvy Univerzita Pardubice SUPtel-Disk s.r.o. obj_spoj Racom Ray 111 523  Kč
18. 4. 2018 27. 4. 2018 Detail smlouvy SUPTel - DISK s.r.o. Fakultní nemocnice Hradec Králové o poskytování pracovnělékařských služeb Neuvedena
27. 12. 2018 27. 12. 2018 Detail smlouvy SUPTel a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Smlouva o nájmu nemovité věci Neuvedena
20. 2. 2019 22. 2. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Plzeň-město (Úřad práce České republiky) GASSPO, spol. s r.o. Dohoda GASSPO, spol. s r.o. 145 200  Kč
1. 8. 2017 2. 8. 2017 Detail smlouvy Správa informačních technologií města Plzně SUPTEL - DISK s. r.o. Objednávka 740/0135/2017 117 854  Kč
14. 12. 2018 7. 1. 2019 Detail smlouvy Statutární město Most SUPTel - DISK s.r.o. smlouva o poskytování služeb, technická podpora (SLA) na wifi spoje SIKLU EH 1200 Neuvedena
14. 12. 2012 11. 1. 2017 Detail smlouvy Statutární město Most SUPTel - DISK s.r.o. smlouva o poskytování služeb, závazek poskytovatele poskytovat zákazníkovi služby zajištění provozuschopnosti, bezpečnosti a bezporuchovosti provozu prostředků automatizovaného zpracování dat 20 000  Kč
7. 3. 2018 12. 3. 2018 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Plzeň-město (Úřad práce České republiky) GASSPO, spol. s r.o. DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců - POVEZ II. 99 481  Kč
18. 2. 2019 18. 2. 2019 Detail smlouvy Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. SUPTel - DISK s.r.o. KUPNÍ SMLOUVA-Dodávka a instalace datových spojů pro síť WEBNET II 1 322 893  Kč
17. 10. 2018 23. 10. 2018 Detail smlouvy Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. SUPTel - DISK s.r.o. Objednávka opravy spoje 118 399  Kč
7. 2. 2019 11. 2. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Klatovy (Úřad práce České republiky) GASSPO, spol. s r.o. Dohoda o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců 254 097  Kč
3. 11. 2017 3. 11. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Provedení dodatečných prací a změna ceny díla, dodatek číslo 1 160 773  Kč
23. 7. 2018 27. 7. 2018 Detail smlouvy Správa informačních technologií města Plzně SUPTel a.s. Smlouva o dílo a poskytování servisní podpory, dodatek číslo Objednávka 740/0104/2018 238 158  Kč
2. 11. 2016 10. 11. 2016 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Rekonstrukce - stavební úpravy vodovodního řadu včetně přípojek v ulici Bolevecká, Plzeň 1 345 099  Kč
24. 1. 2019 25. 1. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Objednávka - Oprava pracovní stanice klientského pracoviště MKS na služebně Měst.policie na ÚMO 1 133 923  Kč
28. 11. 2018 7. 12. 2018 Detail smlouvy Správa informačních technologií města Plzně SUPTel a.s. Smlouva o dílo a poskytování servisní podpory, dodatek číslo Objednávka 740/0165/2018 129 435  Kč
28. 7. 2017 31. 7. 2017 Detail smlouvy Město Rokycany SUPTel a.s. Objednávka 1370/17/30 - metropolitní optická síť Rokycany - projektová dokumentace 62 436  Kč
14. 7. 2016 23. 5. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Objednávka - Informační tabule pro parkovací automaty v zóně placeného parkování Hamburk, ul. Divadelní,Puškinova,Palackého 150 972  Kč
7. 2. 2017 24. 2. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. PD - Zřízení vodovodního řadu 1 DN 150mm pro 4x4 Cultural Factory Světovar 483 584  Kč
22. 11. 2017 23. 1. 2018 Detail smlouvy ČD - Telematika a.s. SUPTel a.s. Objednávka č.4500715816 92 362  Kč
31. 8. 2017 4. 9. 2017 Detail smlouvy Město Stod SUPTel a.s. výstavba metropolitní optické sítě - VI. etapa, Sokolská, Plzeňská 1 442 278  Kč
18. 7. 2017 21. 8. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Objednávka - Instalace AKUboxu pro kameru Americká-Pařížská 65 208  Kč
21. 9. 2016 27. 9. 2016 Detail smlouvy Krajský soud v Plzni SUPTel a.s. Smlouva o zabezpečení servisní činnosti zařízení EZS a CCTV Neuvedena
26. 9. 2018 5. 10. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Smlouva o dílo 542 767  Kč
31. 5. 2017 31. 5. 2017 Detail smlouvy VODÁRNA PLZEŇ a.s. SUPTel a.s. Zpracování bezpečnostních listů 302 500  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci