Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00020711'

našli jsme 597 výsledků na výraz ico:00020711

Celková cena nalezených smluv 1 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
5. 9. 2016 8. 9. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Programátorské práce-implementace 100 000  Kč
6. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Maitenance 124 000  Kč
20. 2. 2017 20. 2. 2017 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce analýzy 174 240  Kč
1. 11. 2016 10. 11. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Agregát pro lov ryb 270 072  Kč
26. 10. 2016 26. 10. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Překlady 175 000  Kč
4. 11. 2016 24. 11. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Měřící přístroje 80 000  Kč
6. 9. 2016 8. 9. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Antény 108 240  Kč
23. 11. 2016 23. 11. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Analýzy 87 000  Kč
1. 11. 2016 2. 11. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Geofyzikální průzkum 1 500 240  Kč
8. 8. 2016 11. 8. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Grafická příprava a tisk knihy 160 000  Kč
8. 8. 2016 30. 8. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Přestavba hydraulického modelu firmou VAMB Neuvedena
1. 11. 2016 10. 11. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Model VD Troja B 290 400  Kč
6. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Prodloužení licence SW 116 000  Kč
12. 4. 2017 21. 4. 2017 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce komunikační zařízení 93 297  Kč
23. 11. 2016 23. 11. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Analýzy 159 000  Kč
22. 11. 2016 23. 11. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Zálohovací server 799 765  Kč
16. 11. 2016 21. 11. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Diskové pole 236 555  Kč
23. 9. 2016 27. 9. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Dodávka firewall 228 164  Kč
17. 8. 2016 18. 8. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Studie proveditelnosti - podpora migrace lososa obecného 478 071  Kč
16. 3. 2017 16. 3. 2017 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce
  1. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce
  2. VAKI Aquaculture Systems Ltd
Oprava/servis přístroje 323 159  Kč
19. 9. 2016 22. 9. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce antivirový SW 242 966  Kč
9. 8. 2016 15. 8. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Stavba č.4679 Maniny Neuvedena
24. 11. 2016 24. 11. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Soubor wifi Sophos 73 000  Kč
31. 10. 2016 1. 11. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Pomocná instalace pro monitorovací systém 276 847  Kč
15. 11. 2016 16. 11. 2016 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Inkubátor 112 859  Kč
12. 12. 2018 17. 12. 2018 Detail smlouvy Povodí Vltavy, státní podnik Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha Smlouva o uplatnění certifikované metodiky Neuvedena
1. 4. 2008 9. 4. 2019 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Výkon funkce Národního inspekčního orgánu pro Správnou laboratorní praxi 9 263 000  Kč
4. 10. 2017 6. 10. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.MASARYKA, VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ INSTITUCE smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování reg. číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000380 19 617 593  Kč
29. 9. 2017 28. 12. 2017 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Řešení problematiky sucha v roce 2017 51 289 480  Kč
7. 3. 2019 7. 3. 2019 Detail smlouvy Ředitelství vodních cest ČR
  1. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce
  2. AQUATIS a.s.
SMLOUVA O DÍLO - Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí n. Labem - státní hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín - Hydraulický, hydromorfologický a biologický průzkum změn experimentálních výhonů v roce 2019 1 439 900  Kč
20. 7. 2016 22. 6. 2017 Detail smlouvy DIAMO, státní podnik Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Vyhotovení znaleckého posudku na akci Nápravná opatření-laguny Ostramo 260 150  Kč
20. 9. 2017 19. 10. 2017 Detail smlouvy Česká zemědělská univerzita v Praze Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i. Monitorování vodního prostředí 1 200 000  Kč
19. 3. 2019 22. 3. 2019 Detail smlouvy Státní úřad pro jadernou bezpečnost VÚ vodohosp. T.G.Masaryka Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Příprava vzorků pro porovnávací měření 66 800  Kč
13. 7. 2016 11. 8. 2016 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Objednávka č. 16/618000361 116 160  Kč
18. 1. 2019 24. 1. 2019 Detail smlouvy Povodí Vltavy, státní podnik Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha Smlouva o dílo - operativní hydrologický monitoring, VD Šanov, VD Senomaty 133 995  Kč
9. 12. 2016 4. 1. 2017 Detail smlouvy Technologická agentura České republiky VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.MASARYKA, VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ INSTITUCE Smlouva o poskytnutí podpory Epsilon 2 12 848 387  Kč
31. 12. 2018 8. 3. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo kultury Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 32/2016/OVV o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu Neuvedena
21. 2. 2017 3. 3. 2017 Detail smlouvy Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchových vodách za havárie JE s dálkovým přenosem dat 400 000  Kč
3. 4. 2017 12. 4. 2017 Detail smlouvy Povodí Vltavy, státní podnik Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha Smlouva o dílo - Aktualizace simulačního modelu 589 270  Kč
20. 12. 2017 22. 12. 2017 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Účastnická smlouva LE hromadná Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 800 350 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy