Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00265781'

našli jsme 751 výsledků na výraz ico:00265781

Celková cena nalezených smluv 612 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
20. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Město Žatec
  1. Město Žatec
  2. Jindřich Šváb
Prodej pozemku st.p.č. 848 k.ú. Žatec 124 025  Kč
25. 4. 2018 11. 5. 2018 Detail smlouvy Město Žatec Město Žatec nájem č.p. 1 - umístění zařízení - dodatek č. 8 108 842  Kč
23. 1. 2019 28. 1. 2019 Detail smlouvy Město Žatec
  1. Město Žatec
  2. Jana a Jiří Blailovi
prodej pozemku 75 020  Kč
20. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Jindřich Šváb Město Žatec prodej pozemku 124 025  Kč
4. 7. 2019 23. 7. 2019 Detail smlouvy Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Město Žatec Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem - p.p.č. 7145/1 a 7146/4 v k.ú. Žatec 138 814  Kč
6. 10. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Žatec 17/SML2649/DSN/MAJ - darování p.č. 6993/4 k.ú. Žatec městu Žatec 295 350  Kč
7. 2. 2019 11. 2. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Město Žatec 00265781-400823 Neuvedena
14. 9. 2017 25. 9. 2017 Detail smlouvy Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny Město Žatec Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Města Žatec na mycí stroj 97 000  Kč
27. 6. 2017 19. 7. 2017 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Žatec Smlouva č. 17/SML1337/SoPD/ZPZ - příspěvek na hospodaření v lesích 216 784  Kč
24. 7. 2018 30. 7. 2018 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Žatec Darovací smlouva - dýchací přístroj pro IZS 159 996  Kč
9. 7. 2018 30. 7. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Žatec SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REKONSTRUKCÍ VODNÍHO DÍLA Neuvedena
16. 12. 2016 21. 12. 2016 Detail smlouvy Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Město Žatec Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva Neuvedena
27. 5. 2019 7. 6. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Žatec Darovací smlouva - nemovitosti Neuvedena
13. 12. 2018 17. 12. 2018 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Žatec Darovací smlouva - 2 pozemky pod chodníky městu Žatec 42 450  Kč
29. 5. 2019 3. 6. 2019 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Žatec Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - projekt "Dovybavení dýchacích přístrojů příslušenstvím" 88 669  Kč
20. 2. 2018 14. 3. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Město Žatec Převod pozemků pod místní komunikací 17 646  Kč
20. 7. 2016 20. 3. 2017 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Žatec Smlouva č. 16/SML3041 - příspěvek na hospodaření v lesích 247 687  Kč
4. 3. 2019 11. 3. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Žatec SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REKONSTRUKCÍ VODNÍHO DÍLA - LN 085185 Žatec. Studentská. Tolstého, Čecha - rekonstrukce vodovodu a kanalizace Neuvedena
13. 4. 2017 4. 5. 2017 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Město Žatec Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 16/002/08520/342/000162 712 155  Kč
30. 4. 2019 30. 4. 2019 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Město Žatec Dar - čerpadlo pl.motor. a pila motorová Neuvedena
28. 12. 2016 3. 1. 2017 Detail smlouvy Žatecká teplárenská, a.s. Město Žatec Prodej kompaktní předávací stanice 339 112  Kč
14. 9. 2018 14. 9. 2018 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Žatec Smlouva o poskytnutí příspěvku 206 305  Kč
1. 2. 2017 23. 2. 2017 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Žatec 16/SML4973-SoPD/ZD - dotace na zajištění LPS 2017 2 592 788  Kč
24. 9. 2018 26. 10. 2018 Detail smlouvy CENDIS, s.p. Město Žatec Smlouva o poskytnuti' Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů Neuvedena
17. 10. 2018 17. 10. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Město Žatec Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. ULN/073/2018 Neuvedena
18. 12. 2017 21. 12. 2017 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Žatec 16/SML4973/ZD - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace – zabezpečení lékařské pohotovostní služby 48 400  Kč
21. 7. 2016 22. 7. 2016 Detail smlouvy Město Žatec Město Žatec finanční příspěvek na opravy sportovního objektu TJ Sever Žatec 214 170  Kč
6. 6. 2018 6. 6. 2018 Detail smlouvy Základní škola a mateřská škola, Jižní 2777, okres Louny Město Žatec Smlouva o poskytnutí účelové neiv. dotace Neuvedena
27. 7. 2018 6. 8. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Žatec Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla Neuvedena
27. 8. 2019 28. 8. 2019 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Žatec Smlouva o poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu Úprava ceremoniálních ploch a pietního místa 100 000  Kč
20. 2. 2017 6. 3. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem - kontaktní pracoviště Louny (Úřad práce České republiky) Město Žatec Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. LNA-VZ-33/2016 ze dne 19.2.2016 435 600  Kč
25. 2. 2019 27. 2. 2019 Detail smlouvy Dinh Van Khang Město Žatec prodej pozemku 889 350  Kč
2. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Město Žatec Smlouva o propagaci 149 990  Kč
8. 1. 2018 19. 1. 2018 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Žatec Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - zabezpečení lékařské pohotovostní služby 2 592 788  Kč
19. 12. 2017 28. 12. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Město Žatec Kupní smlouva LN085088 Žatec - otevřené koupaliště- veřejný vodovod Neuvedena
18. 1. 2019 12. 2. 2019 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Žatec Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby 2 867 700  Kč
26. 6. 2017 7. 7. 2017 Detail smlouvy Základní škola a mateřská škola, Jižní 2777, okres Louny Město Žatec Smlouva o poskytnutí účelové neiv. dotace Neuvedena
17. 9. 2018 25. 9. 2018 Detail smlouvy Pavel Šmidílek Město Žatec prodej pozemku a zřízení věcného břemene 115 474  Kč
15. 1. 2019 15. 1. 2019 Detail smlouvy Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Město Žatec Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem - p.p.č. 7144/8 a 7144/9 v k.ú. Žatec 342 966  Kč
14. 6. 2017 3. 7. 2017 Detail smlouvy Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Město Žatec kú Žatec, ppč. 6681_32, 6681_33, 7161_10 Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 788 250 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy