Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00266230'

našli jsme 1 023 výsledků na výraz ico:00266230

Celková cena nalezených smluv 1 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
28. 7. 2016 8. 11. 2016 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Překlady dokumentů do NJ Neuvedena
14. 12. 2016 14. 3. 2017 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina dodávka serveru 183 799  Kč
29. 12. 2016 13. 3. 2017 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Prodloužení podpory o 12 měsíců na VMwARE 88 409  Kč
11. 4. 2017 3. 5. 2017 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Správa a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny 151 250  Kč
25. 10. 2016 8. 11. 2016 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Překlad dokumentu do NJ Neuvedena
11. 4. 2017 7. 6. 2017 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Smlouva o díle "Správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny“ 151 250  Kč
18. 10. 2016 8. 11. 2016 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Překlady dokumentů do NJ Neuvedena
3. 10. 2016 2. 11. 2016 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Pronájem sloupů veřejného osvětlení Neuvedena
7. 10. 2016 8. 11. 2016 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Překlady dokumentů z AJ a NJ Neuvedena
26. 9. 2016 10. 11. 2016 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Zakoupení měřičů rychlosti 115 531  Kč
17. 8. 2016 8. 11. 2016 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Překlady dokumentů z Aj a NJ Neuvedena
3. 11. 2016 4. 11. 2016 Detail smlouvy Město Bílina Město Bílina Překlady dokumentů do NJ Neuvedena
8. 6. 2018 13. 6. 2018 Detail smlouvy Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. Město Bílina Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské pohotovostbí služby 137 456  Kč
30. 5. 2017 30. 5. 2017 Detail smlouvy Severočeské doly a.s. Město Bílina Smlouva o reklamní činnosti a propagačních službách 423 500  Kč
26. 7. 2016 15. 8. 2016 Detail smlouvy Lesy Sever, s.r.o. Město Bílina Prodej areálu bývalého zámeckého pivovaru Bílina 2 300 000  Kč
27. 7. 2018 1. 8. 2018 Detail smlouvy Severočeské doly a.s. Město Bílina peněžitý dar na podporu kulturně společenských akcí pro obyvatele Bíliny a jeho okolí v roce 2018 133 100  Kč
1. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Bílina Smlouva o poskytnutí investiční dotace - rozšíření městského kamerového dopravního systému v Bílině 139 500  Kč
10. 7. 2019 26. 7. 2019 Detail smlouvy HENIG security servis, s.r.o. Město Bílina Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání Reussova 160, Bílina 11 314  Kč
13. 10. 2017 16. 10. 2017 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Bílina 17/SML2530/SoPD/SPRP-poskytnutí dotace z FÚK 2017 Setkání partnerských měst při oslavách Dne horníků 121 000  Kč
17. 10. 2017 20. 10. 2017 Detail smlouvy Povodí Ohře, státní podnik
  1. Povodí Ohře, státní podnik
  2. Město Bílina
Dohoda o ukončení SMLOUVY O SPOLUFINANCOVÁNÍ AKCE - Syčivka, ř. km 0,707 - (Bílina) – úprava koryta u okálů Neuvedena
28. 3. 2017 11. 4. 2017 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Bílina 17/SML0311_smlouva o poskytnutí dotace na sociální služby_Program 2017 1 609 179  Kč
4. 6. 2018 26. 6. 2018 Detail smlouvy BALMED Praha, státní podnik Město Bílina Darovní pozemku p. č. 1932/13 v k. ú. Bílina Neuvedena
13. 6. 2019 4. 7. 2019 Detail smlouvy Člověk v tísni, o.p.s. Město Bílina Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 593 Teplická 555, Bílina 60 500  Kč
23. 10. 2017 25. 10. 2017 Detail smlouvy Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. Město Bílina Dohoda o provedení technického zhodnocení - stavební úpravy 3.NP - stomatologická ambulance v HNsP v Bílině 251 745  Kč
9. 10. 2017 7. 11. 2017 Detail smlouvy Severočeské doly a.s. Město Bílina Darovací smlouva - speciální nákladní požární automobil CASK25 T815 436 810  Kč
23. 7. 2019 18. 9. 2019 Detail smlouvy Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace Město Bílina Nájemní smlouva - autobusové nádraží Bílina Neuvedena
2. 6. 2017 10. 7. 2017 Detail smlouvy Agentura Promotion, v.o.s. Město Bílina Dodatek č.1 - zhotovení a vyvěšování reklamních plakátů 50 000  Kč
2. 8. 2018 3. 8. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  2. Město Bílina
Bílina, p.č. 483/1, p.č. 483/2 a p.č. 509/6 1 185 800  Kč
10. 9. 2018 11. 9. 2018 Detail smlouvy Physiocare MV, s.r.o. Město Bílina Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání Mírové náměstí 46 14 767  Kč
29. 6. 2017 11. 7. 2017 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Bílina 17/SML0465/01_dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na podporu mladých lidí na trhu práce v ÚK_projekt TRANSFER 604 032  Kč
22. 2. 2017 3. 4. 2017 Detail smlouvy Zámečnictví PROFEKO s.r.o. Město Bílina Prodej pozemků 105 796  Kč
1. 10. 2017 23. 10. 2017 Detail smlouvy Vita Babiy Město Bílina Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání č. 627, Mír.nám. 46, Vita Babiy, provozovna kosmetických služeb 2 860  Kč
16. 4. 2018 2. 5. 2018 Detail smlouvy Heineken Česká republika, a.s. Město Bílina Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 29.03.2013 24 563  Kč
19. 4. 2017 25. 4. 2017 Detail smlouvy Ústecký kraj Město Bílina 17/SML1213/SoPP/SV_Dotace na podporu mladých lidí v Ústeckém kraji_projekt TRANSFER 604 032  Kč
17. 9. 2018 19. 9. 2018 Detail smlouvy OB Bílina Město Bílina Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí Komenského 38 Bílina 5 309  Kč
18. 6. 2019 10. 7. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. Město Bílina Smlouva o zřízení věcného břemene na akci "REKO MS Bílina - Teplická II. etapa + 1" 394 400  Kč
20. 5. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Kamila Rehušová, 1977 a Ondřej Rehuš, 1974 Město Bílina Kupní smlouva na pozemek p. č. 873/9 a p. č. 2869/5 60 800  Kč
12. 1. 2010 16. 8. 2018 Detail smlouvy Generali Pojišťovna a.s. Město Bílina Pojistná smlouva pojištění osob 11 472  Kč
16. 10. 2019 11. 10. 2019 Detail smlouvy Člověk v tísni, o.p.s. Město Bílina Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí - dodatek č. 3 - TP 555, Bílina 67 155  Kč
14. 10. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy JOB ASISTENT s.r.o. Město Bílina Dohoda o postkytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele 117 300  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 800 350 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy