Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00301311'

našli jsme 1 038 výsledků na výraz ico:00301311

Celková cena nalezených smluv 1 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
16. 12. 2016 10. 2. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Město Hranice KUPNI SMLOUVA Č.:S/739/05 303 831  Kč
10. 12. 2018 9. 1. 2019 Detail smlouvy Římskokatolická farnost Hranice na Moravě Město Hranice V- /2018-835 - prodej pozemků parc.č. 1166/1, parc.č. 1166/2, parc.č. 1167, parc.č. 1169 v k.ú. Hranice 445 650  Kč
27. 2. 2019 5. 3. 2019 Detail smlouvy EKOLTES Hranice, a.s. Město Hranice Nájemní smlouva kotelny a technologie v budově čp. 1957 Tovární ul. Hr. 100 020  Kč
5. 9. 2017 15. 9. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Město Hranice Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi – Kategorie C, Teplice nad Bečvou - zastávka 105, Teplice nad Bečvou 12 100  Kč
25. 9. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy MARUŠTÍK DAN Město Hranice Prodej pozemku 53 580  Kč
21. 8. 2019 28. 8. 2019 Detail smlouvy Katastrální úřad pro Olomoucký kraj Město Hranice Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě Neuvedena
30. 12. 2017 25. 1. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. Město Hranice 906/1/2018- REKO MS Hranice - Nádražní +3, č. stavby 7700073069 120 000  Kč
18. 10. 2018 14. 11. 2018 Detail smlouvy Povodí Moravy, s.p. Město Hranice Smlouva o budoucí kupní smlouvě - Bečva, Hranice – PPO města Neuvedena
12. 7. 2019 15. 7. 2019 Detail smlouvy Olomoucký kraj Město Hranice Smlouva o poskytnutí dotace - DDH 2019 - Hranice 200 000  Kč
31. 10. 2017 31. 10. 2017 Detail smlouvy Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Město Hranice Smlouva o bezúplatném převodu 275 432  Kč
11. 4. 2018 21. 6. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. Město Hranice 924/19/2018 - REKO MS Hranice, ul. Máchova+2, č. stavby 77001000212 144 000  Kč
27. 6. 2018 27. 7. 2018 Detail smlouvy Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Město Hranice Cetin - převod práv a povinností vyplývajícího z ÚR - přeložka Neuvedena
2. 7. 2019 9. 7. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. Město Hranice v- /2019-835 "REKO MS Hranice - Kpt. Jaroše +2, číslo stavby: 7700100125" 91 391  Kč
30. 8. 2017 31. 8. 2017 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Olomouci - kontaktní pracoviště Přerov (Úřad práce České republiky) Město Hranice Dohoda o vytvoření VPP 384 000  Kč
14. 2. 2017 16. 2. 2017 Detail smlouvy Olomoucký kraj
 1. Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace
 2. Město Hranice
Zajištění plnění regionálních funkcí - MěKZ Hranice, p. o. 556 052  Kč
6. 11. 2018 6. 11. 2018 Detail smlouvy Olomoucký kraj Město Hranice DODATEK Č. 12018 UZ 415 - Program na podporu JSDH - DT č. 1 -Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH města Hranice. Neuvedena
15. 3. 2018 15. 3. 2018 Detail smlouvy Olomoucký kraj
 1. Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace
 2. Město Hranice
Podprogram č. 1 - Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace 17 897 000  Kč
3. 10. 2017 11. 10. 2017 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Město Hranice V- /2017-835 - "Napojení objektu sila, Alešova/Wolkerova-OS11" 139 061  Kč
27. 5. 2019 3. 6. 2019 Detail smlouvy Římskokatolická farnost Hranice na Moravě Město Hranice Darovací smlouva - čp. 50, Na Náspech Neuvedena
11. 6. 2019 4. 7. 2019 Detail smlouvy Olomoucký kraj
 1. Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace
 2. Město Hranice
Zajištění plnění regionálních funkcí knihoven - MKZ Hranice - dodatek ke smlouvě 47 000  Kč
6. 8. 2019 6. 8. 2019 Detail smlouvy CTP Divišov I, spol. s r.o. Město Hranice Prodej pozemků 1 361 008  Kč
8. 4. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o.
 1. Město Hranice
 2. GridServices, s.r.o.
4000221669_Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení_město Hranice Neuvedena
30. 8. 2017 2. 10. 2017 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. Město Hranice SBS o VB v rámci stavby "REKO MS OL Hranice - Sklený kopec" 135 000  Kč
1. 8. 2016 2. 8. 2016 Detail smlouvy Olomoucký kraj Město Hranice 2016 UZ 416 - Program na podporu JSDH - dotační titul č. 2 - Dotace pro JSDH obcí Olomouckého krajena nákup dopravních aut a zařízení 2016 100 000  Kč
22. 12. 2017 27. 12. 2017 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Město Hranice Kupní smlouva_Hranice 1 512 500  Kč
15. 11. 2016 24. 11. 2016 Detail smlouvy Teplo Hranice s.r.o. Město Hranice Prodej pozemků 2 895 107  Kč
28. 3. 2019 29. 3. 2019 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Město Hranice Nájemní smlouva č. 1139911 – Dodatek č. 22 - pronájem nebytových prostor pro klientské pracoviště VZP v Hranicích 447 506  Kč
13. 5. 2019 20. 5. 2019 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Město Hranice Směnná smlouva na nemovité věci 204 888  Kč
25. 10. 2016 24. 11. 2016 Detail smlouvy BÍLÁ MARIE Město Hranice Směna pozemků k.ú. Hranice - Havlíčkova ulice Neuvedena
8. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Olomoucký kraj
 1. Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace
 2. Město Hranice
Podprogram č. 1: Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace 23 099 000  Kč
4. 1. 2019 14. 1. 2019 Detail smlouvy Centrum služeb pro silniční dopravu Město Hranice objednávka - základní a zdokonalovací školení zkušebních komisařů pro rok 2019 68 970  Kč
31. 7. 2017 1. 8. 2017 Detail smlouvy Olomoucký kraj Město Hranice Obnova kulturních památek 2017 - DT1 - Město Hranice - UZ 550 200 000  Kč
2. 1. 2018 30. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Město Hranice Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty Číslo 982707-1431/2017 302 500  Kč
20. 10. 2016 22. 11. 2016 Detail smlouvy Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Město Hranice Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 17.11.1997 Neuvedena
19. 12. 2003 14. 5. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Město Hranice Hranice, Tovačovského 117 68 701  Kč
27. 8. 2018 31. 8. 2018 Detail smlouvy Povodí Moravy, s.p. Město Hranice Pronájem pozemku OSM/501/30/2018 1 000  Kč
15. 6. 2018 15. 6. 2018 Detail smlouvy Olomoucký kraj Město Hranice 2018 UZ 416 Program na podporu JSDH - DT Č. 2 - Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Velká dopravním automobilem. 100 000  Kč
14. 8. 2017 21. 8. 2017 Detail smlouvy ZENIT - servis s.r.o. Město Hranice SVS VB - optický kabel 90 000  Kč
12. 12. 2018 13. 12. 2018 Detail smlouvy Alostar s.r.o. Město Hranice V- /2018-835 prodej pozemků v k.ú. Slavíč 922 383  Kč
17. 4. 2019 17. 4. 2019 Detail smlouvy Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Město Hranice Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem - p.č. 645/13 a 646, k.ú. Hranice 181 561  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 285 lidí darovalo 755 789 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy