Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00301311'

Nalezené smlouvy 1 371 výsledků

Celková cena nalezených smluv 1 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 7517503 1. 10. 2018 4. 12. 2018 Olomoucký kraj Město Hranice Neuvedena
Smlouva o spolupráci s ORP k projektu Nástroje ÚAP - ORP Hranice  | Obor smlouvy: IT / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 3295626 30. 8. 2017 2. 10. 2017 GasNet, s.r.o. Město Hranice 135 000 Kč
SBS o VB v rámci stavby "REKO MS OL Hranice - Sklený kopec"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 573029 9. 11. 2016 11. 11. 2016 Státní fond dopravní infrastruktury Město Hranice 1 724 000 Kč
Dodatek č. 209/2016/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby / Stavebnictví
 7015227 11. 10. 2018 17. 10. 2018 Státní pozemkový úřad Město Hranice 66 671 Kč
Kupní smlouva na převod nemovitých věcí v k.ú. Drahotuše  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Stavebnictví
 7888031 11. 1. 2019 14. 1. 2019 ZHT Group s.r.o. Město Hranice 253 193 Kč
Prodej pozemků parc.č. 150/2, parc.č. 1271/6, parc.č. 965/11 v k.ú. Slavíč  | Obor smlouvy: Realitní služby
 7620071 12. 12. 2018 13. 12. 2018 Alostar s.r.o. Město Hranice 922 383 Kč
V- /2018-835 prodej pozemků v k.ú. Slavíč  | Obor smlouvy: Realitní služby / Zemědělství
 6811683 27. 9. 2018 27. 9. 2018 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Město Hranice 446 296 Kč
Nájemní smlouva č. 1139911 – Dodatek č. 21 - pronájem nebytových prostor pro klientské pracoviště VZP v Hranicích  | Obor smlouvy: Realitní služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
 12890020 3. 6. 2020 5. 6. 2020 Olomoucký kraj Město Hranice 466 720 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace - Hranice - DDH 2020  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví
 8242343 31. 1. 2019 19. 2. 2019 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Město Hranice Neuvedena
Lhotka - ČOV - Smlouva o převodu práv a povinností stavebníka  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 5697251 18. 4. 2018 30. 5. 2018 Ing. BERÁNEK STANISLAV nar. 1967 Město Hranice Neuvedena
Prodej pozemku  | Obor smlouvy: Realitní služby
 3970132 29. 12. 2014 4. 12. 2017 Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace Hranice 4 739 219 Kč
Poskytování finančního příspěvku, kterým poskytovatel přispívá příjemci na zajišťování dopravní obslužnosti Olomouckého kraje od 1.1.2015 do 31.12.2017.  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
 7307911 18. 10. 2018 14. 11. 2018 Povodí Moravy, s.p. Město Hranice Neuvedena
Smlouva o budoucí kupní smlouvě - Bečva, Hranice – PPO města  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 3760616 14. 11. 2017 14. 11. 2017 Olomoucký kraj
 1. Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace
 2. Město Hranice
14 613 600 Kč
Podprogram č. 1 - Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace  | Obor smlouvy: Sociální péče / Dary a dotace / Sociální služby
 3157114 5. 9. 2017 15. 9. 2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Město Hranice 12 100 Kč
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny zákazníkovi – Kategorie C, Teplice nad Bečvou - zastávka 105, Teplice nad Bečvou  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie / Elektricka energie
 6263303 27. 6. 2018 27. 7. 2018 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Město Hranice Neuvedena
Cetin - převod práv a povinností vyplývajícího z ÚR - přeložka  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 7378603 15. 11. 2018 21. 11. 2018 Slovan Hranice, z.s. Město Hranice 409 600 Kč
V- /2018-835 prodej pozemku parc.č. 2249/76 v k.ú. Hranice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby
 4863668 23. 2. 2018 5. 3. 2018 Olomoucký kraj
 1. Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace
 2. Město Hranice
691 135 Kč
160/H - zajištění plnění regionálních funkcí knihoven - MKZ Hranice  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 5465387 3. 5. 2018 7. 5. 2018 Aeroklub Hranice, z.s. Město Hranice 71 535 Kč
Prodej pozemku  | Obor smlouvy: Realitní služby
 12800956 24. 2. 2020 28. 5. 2020 Komerční banka, a.s. Město Hranice Neuvedena
Dohoda o stanovení individuálních cen včetně příloh  | Obor smlouvy: Právní služby / Telekomunikační služby / Telco
 3212426 20. 7. 2017 21. 9. 2017 Olomoucký kraj Město Hranice 30 000 Kč
Město Hranice - DT 1  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 9367079 7. 6. 2019 18. 6. 2019 Olomoucký kraj
 1. Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace
 2. Město Hranice
32 000 Kč
UZ 582 - DPCRVV - DT3 - Projděte se každý den - Hranicemi s průvodcem  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby
 4229504 22. 12. 2017 27. 12. 2017 Česká pošta, s.p. Město Hranice 1 512 500 Kč
Kupní smlouva_Hranice  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 1545866 3. 3. 2017 24. 3. 2017 HOLEŠOVÁ IVONA Město Hranice 266 000 Kč
Smlouva o budoucí směné smlouvě  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby
 12800560 24. 3. 2020 28. 5. 2020 Komerční banka, a.s. Město Hranice Neuvedena
Smlouva o spořicím účtu s výpovědí včetně příloh  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby, operace a poplatky / Telekomunikační služby
 2532034 11. 7. 2017 12. 7. 2017 Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Město Hranice 150 197 Kč
Smlouva o bezúplatném převodu  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 9809363 6. 8. 2019 6. 8. 2019 CTP Divišov I, spol. s r.o. Město Hranice 1 361 008 Kč
Prodej pozemků  | Obor smlouvy: Realitní služby
 9474527 24. 6. 2019 27. 6. 2019 Olomoucký kraj Město Hranice 974 440 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace - bezpečnost a přechody 2019 - Hranice  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví
 12898692 4. 6. 2020 8. 6. 2020 Olomoucký kraj Město Hranice 204 571 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace - Hranice - bezpečnost a přechody 2020  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 9542519 11. 6. 2019 4. 7. 2019 Olomoucký kraj
 1. Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace
 2. Město Hranice
47 000 Kč
Zajištění plnění regionálních funkcí knihoven - MKZ Hranice - dodatek ke smlouvě  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 5937599 11. 4. 2018 21. 6. 2018 GasNet, s.r.o. Město Hranice 144 000 Kč
924/19/2018 - REKO MS Hranice, ul. Máchova+2, č. stavby 77001000212  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 647377 15. 11. 2016 24. 11. 2016 Teplo Hranice s.r.o. Město Hranice 2 895 107 Kč
Prodej pozemků  | Obor smlouvy: Realitní služby
 13031428 17. 6. 2020 19. 6. 2020 Olomoucký kraj Město Hranice 100 000 Kč
550-Obnova kulturních památek DT1  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 11923028 2. 3. 2020 10. 3. 2020 GasNet, s.r.o. Město Hranice 145 793 Kč
V- /2020-835 - REKO MS Hranice, ul. Máchova + 2, číslo stavby 7700100212  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie
 49637 1. 8. 2016 2. 8. 2016 Olomoucký kraj Město Hranice 100 000 Kč
2016 UZ 416 - Program na podporu JSDH - dotační titul č. 2 - Dotace pro JSDH obcí Olomouckého krajena nákup dopravních aut a zařízení 2016  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 2844894 9. 8. 2017 10. 8. 2017 Zeměměřický úřad Město Hranice 68 029 Kč
SMLOUVA o užití ZABAGED(r) - polohopis a ZABAGED(r) - výškopis  | Obor smlouvy: Konzultace a poradenství
 5944747 15. 6. 2018 21. 6. 2018 Olomoucký kraj Město Hranice 2 200 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace na bezpečnost a přechody - Hranice  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví
 11058196 25. 11. 2019 11. 12. 2019 HRKLOMI družstvo Město Hranice 605 000 Kč
smlouva o stavbě opěrné zídky  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 5412527 27. 4. 2018 30. 4. 2018 Ministerstvo obrany Město Hranice Neuvedena
Výpůjčka budovy čp. 262 Komenského ul. Hranice vč. přísl. pozemků  | Obor smlouvy: Realitní služby / Stavebnictví
 2695258 26. 7. 2017 27. 7. 2017 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Město Hranice 61 710 Kč
Hranice doplnění splaškové kanalizace - Lhotka  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 894133 29. 11. 2016 22. 12. 2016 Stavební bytové družstvo Moravská brána Město Hranice 5 242 870 Kč
Kupní smlouva - prodej spoluvlastnického podílu čp. 1993  | Obor smlouvy: Realitní služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 525 lidí darovalo 1 458 718 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy