Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 5 výsledků na výraz ico:00511200

Celková cena nalezených smluv 357 000  Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
22. 9. 2017 4. 10. 2017 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Obec Rodinov Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0513 120 000  Kč
4. 10. 2018 18. 10. 2018 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Obec Rodinov Poskytnutí dotace v rámci POVV 2018, ID dotace ZZ02340.0492 127 000  Kč
3. 10. 2016 6. 10. 2016 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) Obec Rodinov Poskytnutí dotace v rámci POVV 2016, ID dotace ZZ01488.0374 110 000  Kč
28. 4. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Obec Rodinov Svazek obcí mikroregionu Stražiště Zpraocvání výběrového řízení na zateplení KD a dotační management k projektu v rámci OPŽP Neuvedena
1. 12. 2016 10. 3. 2017 Detail smlouvy Obec Rodinov Svazek obcí mikroregionu Stražiště Zpracování žádosti o dotacina zateplení KD Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.