Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:02731410'

Nalezené smlouvy 5 výsledků

Celková cena nalezených smluv 51 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  15681291 15.02.2021 03.03.2021 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  1. CRYTUR, spol.s r.o.
  2. Lightigo s.r.o.
47 389 836 Kč
Smlouva o účasti na řešení projektu "Průlomové optoelektronické materiály pro přístrojovou techniku"  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stroje a zařízení
  18105603 19.10.2021 20.10.2021 Technologická agentura České republiky Lightigo s.r.o. 589 886 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory GAMA 2  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  17263479 05.07.2021 22.07.2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Lightigo s.r.o. 3 417 040 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje, program INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-EUREKA, projekt LTE121002  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  20676539 13.06.2022 13.06.2022 Česká agentura na podporu obchodu Lightigo s.r.o. 66 925 Kč
Smlouva o poskytnutí zvýhodněné služby - Automatika-Analytica-Ceramitec 2022  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby / Sociální služby
  12998264 15.06.2020 16.06.2020 Lightigo s.r.o. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 18 150 Kč
Licenční smlouva  | Obor smlouvy: Laboratorní přístroje a zařízení

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.