Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 12 výsledků na výraz ico:03762246

Celková cena nalezených smluv 2 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
19. 12. 2017 22. 12. 2017 Detail smlouvy Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Bc. Martin Vavřínek Dokumetzace PDPS na stavbu Oprava povrchu silnice III/4725 Ostrava, ul. Čapkova. 98 500  Kč
21. 5. 2018 29. 5. 2018 Detail smlouvy Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Bc. Martin Vavřínek Zhotovení projektové dokumentace ve stupni PDPS pro rekonstrukci propustku č. 4741-5P 85 500  Kč
21. 5. 2018 29. 5. 2018 Detail smlouvy Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Bc. Martin Vavřínek Zhotovení projektové dokumentace ve stupni PDPS pro rekonstrukci propustku č. 4741-7P 85 500  Kč
12. 3. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy Moravskoslezský kraj
  1. Bc. Martin Vavřínek
  2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Dodatek - Dohoda o převedení práv a povinností souvísejicích s výkonem autorského dozoru v rámci akce "Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská – silnice" 52 250  Kč
26. 11. 2018 29. 11. 2018 Detail smlouvy Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Bc. Martin Vavřínek Autorský dozor při realizaci stavby – „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul.Opavská - silnice“ 52 250  Kč
21. 5. 2018 29. 5. 2018 Detail smlouvy Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Bc. Martin Vavřínek Zhotovení projektové dokumentace ve stupni PDPS pro rekonstrukci propustku č. 4741-2P 85 500  Kč
24. 8. 2016 7. 9. 2016 Detail smlouvy Bc. Martin Vavřínek Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Vypracování projektové dokumentace v podrobnosti PDPS pro projekty PDPS IROP II/475 a II/647 294 000  Kč
19. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Bc. Martin Vavřínek Dokumetzace PDPS na stavbu Oprava povrchu silnice III/4725 Ostrava, ul. Čapkova. 98 500  Kč
14. 2. 2019 25. 2. 2019 Detail smlouvy Město Vsetín Bc. Martin Vavřínek DÍLO - Smlouva o dílo - místní komunikace na p.č.14726/1, Ohrada, Vsetín 90 750  Kč
1. 9. 2016 11. 11. 2016 Detail smlouvy Bc. Martin Vavřínek Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Rekonstrukce a modernizace sil. II/470 Ostrava, ul. Orlovská 635 000  Kč
1. 9. 2015 8. 9. 2015 Detail smlouvy Statutární město Frýdek-Místek Bc. Martin Vavřínek Zpracování PD - výstavba dopravních ostrůvků - ul. Bruzovská 64 130  Kč
11. 1. 2019 21. 1. 2019 Detail smlouvy Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Bc. Martin Vavřínek SoD-zpracování PD Parkoviště u budovy VEC 1 VŠB-TUO 114 950  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.