Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:25289799'

našli jsme 36 výsledků na výraz ico:25289799

Celková cena nalezených smluv 192 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
14. 4. 2016 23. 9. 2016 Detail smlouvy Město Jaroměř Energetika s.r.o. Jaroměř Smlouva o nájmu nemovitých a movitých věcí 968 000  Kč
26. 6. 2019 28. 6. 2019 Detail smlouvy Energetika s.r.o. Jaroměř VK INVESTING s.r.o. Rekonstrukce kotelny MŠ Josefov čp. 119, Tyršova, 221 02 Jaroměř 734 969  Kč
24. 1. 2019 28. 1. 2019 Detail smlouvy Energetika s.r.o. Jaroměř Město Jaroměř Smlouva o nájmu movitých věcí ze dne 29.12.2005 včetně dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 25 531  Kč
13. 5. 2016 23. 9. 2016 Detail smlouvy Město Jaroměř Energetika s.r.o. Jaroměř Dodatek č. 1 968 000  Kč
29. 5. 2017 29. 6. 2017 Detail smlouvy Energetika s.r.o. Jaroměř Step TRUTNOV a.s. Dodávka, demontáž a montáž expanzní nádoby stojaté 162 140  Kč
5. 2. 2018 5. 2. 2018 Detail smlouvy Energetika s.r.o. Jaroměř Zařízení školního stravování Jaroměř SMLOUVA NA DODÁVKU TEPLA 357  Kč
30. 12. 2016 17. 1. 2017 Detail smlouvy Město Jaroměř Energetika s.r.o. Jaroměř Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu 65 185 962  Kč
12. 12. 2019 13. 12. 2019 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Energetika s.r.o. Jaroměř kotelna Zavadilka - náhradní PS Jaroměř Neuvedena
21. 9. 2018 24. 9. 2018 Detail smlouvy Zařízení školního stravování Jaroměř Energetika s.r.o. Jaroměř Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu movitých věcí č. NS/ENER_02032018 Neuvedena
17. 5. 2018 18. 5. 2018 Detail smlouvy Energetika s.r.o. Jaroměř SeCesPol - CZ, s.r.o. Dodávka a doprava smaltované nádrže TXE 200 ATV R 10 62 920  Kč
28. 2. 2012 11. 12. 2019 Detail smlouvy Kimberly-Clark, s.r.o. Energetika s.r.o. Jaroměř Revize plynových zařízení 43 560  Kč
28. 11. 2016 9. 12. 2016 Detail smlouvy Město Jaroměř Energetika s.r.o. Jaroměř Smlouva o nájmu movitých věcí včetně dodatků - technologické zařízení Neuvedena
30. 11. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Energetika s.r.o. Jaroměř dodatek č.1-kotelna Zavadilka-náhr. PS J Neuvedena
27. 11. 2019 11. 12. 2019 Detail smlouvy Kimberly-Clark, s.r.o. Energetika s.r.o. Jaroměř Revize plynových zařízení - dodatek smlouvy č. 2 145 200  Kč
19. 12. 2017 12. 1. 2018 Detail smlouvy Energetika s.r.o. Jaroměř Město Jaroměř Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu č. OS/OMM-0227/2016-D05 65 249 662  Kč
9. 8. 2018 21. 8. 2018 Detail smlouvy Energetika s.r.o. Jaroměř Město Jaroměř Nájemní smlouva - nebytový prostor v budově č.p. 83, Jaroměř 67 736  Kč
1. 4. 2018 23. 4. 2018 Detail smlouvy Energetika s.r.o. Jaroměř Zařízení školního stravování Jaroměř DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O NÁJMU MOVITÝCH VĚCÍ č. NS/ ENER_02032018 Neuvedena
20. 11. 2017 28. 11. 2017 Detail smlouvy Energetika s.r.o. Jaroměř Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321 Kupní smlouva na dodávku tepla 320 650  Kč
30. 6. 2016 27. 9. 2016 Detail smlouvy Město Jaroměř Energetika s.r.o. Jaroměř Dodatek ke smlouvě o nájmu - možnost přenechání třetí osobě Neuvedena
19. 11. 2014 11. 12. 2019 Detail smlouvy Kimberly-Clark, s.r.o. Energetika s.r.o. Jaroměř Revize plynových zařízení - dodatek smlouvy č. 1 72 600  Kč
1. 8. 2017 9. 8. 2017 Detail smlouvy Energetika s.r.o. Jaroměř Zařízení školního stravování Jaroměř Dodávky tepla z technologických zařízení pro výrobu tepla 198 440  Kč
1. 4. 2018 23. 4. 2018 Detail smlouvy Energetika s.r.o. Jaroměř Zařízení školního stravování Jaroměř DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKU TEPLA (KUPNÍ SMLOUVA) č. KS/ ENER_01082017 Neuvedena
29. 6. 2018 12. 7. 2018 Detail smlouvy Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř Energetika s.r.o. Jaroměř Nájem movitých věcí - technologie kotelny 75 202  Kč
21. 9. 2018 24. 9. 2018 Detail smlouvy Zařízení školního stravování Jaroměř Energetika s.r.o. Jaroměř DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKU TEPLA (KUPNÍ SMLOUVA) č. KS/ ENER_01082017 Neuvedena
12. 9. 2016 27. 9. 2016 Detail smlouvy Město Jaroměř Energetika s.r.o. Jaroměř Dodatek ke smlouvě o nájmu - vyjmutí části prostoru 54 118 652  Kč
20. 12. 2018 20. 12. 2018 Detail smlouvy Město Jaroměř Energetika s.r.o. Jaroměř Kupní smlouva: dodávky tepelné energie 124 630  Kč
29. 9. 2017 23. 4. 2019 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Energetika s.r.o. Jaroměř kotelna Zavadilka - náhradní PS Jaroměř 813 725  Kč
29. 6. 2017 21. 7. 2017 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Energetika s.r.o. Jaroměř kotelna Zavadilka 162 745  Kč
20. 12. 2017 20. 3. 2018 Detail smlouvy Oblastní nemocnice Náchod a.s. Energetika s.r.o. Jaroměř Cenové ujednání o ceně TE pro rok 2018 Neuvedena
20. 12. 2018 20. 12. 2018 Detail smlouvy Energetika s.r.o. Jaroměř Město Jaroměř Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě: úhrada vyúčtovatelného paušálu za teplo + roční vyúčtování Neuvedena
11. 1. 2018 11. 1. 2018 Detail smlouvy Energetika s.r.o. Jaroměř Bartoš Václav Oprava cirkulačního potrubí Nemocnice Jaroměř 118 040  Kč
1. 1. 2018 9. 1. 2018 Detail smlouvy Energetika s.r.o. Jaroměř Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321 NÁJEM MOVITÝCH VĚCÍ 290 400  Kč
24. 1. 2018 25. 1. 2018 Detail smlouvy Energetika s.r.o. Jaroměř Zařízení školního stravování Jaroměř Dohoda o ukončení nájmu movitých věcí Neuvedena
27. 7. 2018 30. 7. 2018 Detail smlouvy Energetika s.r.o. Jaroměř VK INVESTING s.r.o. REKONSTRUKCE KOTELNY BYTOVÉHO DOMU čp. 228, U MLÝNA, 551 02 JAROMĚŘ“ 734 362  Kč
1. 10. 2017 23. 10. 2017 Detail smlouvy Energetika s.r.o. Jaroměř Dana Pohanková SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A MZDOVÉ AGENDY 137 940  Kč
9. 6. 2017 30. 6. 2017 Detail smlouvy Energetika s.r.o. Jaroměř PROCONT s.r.o. MODERNIZACE SYSTÉMU MaR PLYNOVÉ KOTELNY NEMOCNICE JAROMĚŘ 846 374  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 349 lidí darovalo 980 825 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy