Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 56 výsledků na výraz ico:46713158

Celková cena nalezených smluv 103 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
10. 5. 2017 11. 5. 2017 Detail smlouvy SILKOM, spol. s r.o. Inženýrské služby TEPLO Frýdlant s.r.o. Smlouva o dílo komunikace ke kotelně Silkom 754 705  Kč
30. 6. 2017 11. 7. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. SILKOM spol. s r.o. Stavební práce 20 396 188  Kč
12. 11. 2018 13. 11. 2018 Detail smlouvy SILKOM, spol. s r.o. Ředitelství silnic a dálnic ČR I/13, Frýdlant, chodník podél ul. Žitavské úsek ul. Dlouhá - ul. Větrná 56 985  Kč
12. 3. 2019 20. 3. 2019 Detail smlouvy Město Frýdlant SILKOM, spol. s r.o. Smlouva o dílo - Stavební úpravy aut. zastávky ul. Žitavská, Frýdlant, Větrov – Lidový dům 562 401  Kč
29. 6. 2016 23. 11. 2016 Detail smlouvy Město Frýdlant SILKOM, spol. s r.o. Smlouva o dílo - Frýdlant - ulice Bělíkova, revitalizace uličního prostoru 5 066 326  Kč
28. 3. 2018 3. 4. 2018 Detail smlouvy Město Frýdlant SILKOM, spol. s r.o. Smlouva o dílo - Chodník a lávka ul. U Potoka, Frýdlant 429 489  Kč
29. 6. 2017 21. 7. 2017 Detail smlouvy Město Varnsdorf SILKOM, spol. s r.o. Celoplošná oprava komunikace technologií těžké penetrace v části ul. Pardubická ve Varnsdorfu a Studánka úsek č. II. 1 219 954  Kč
20. 11. 2018 23. 11. 2018 Detail smlouvy Město Frýdlant SILKOM, spol. s r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Chodník podél ul. Žitavská, úsek ul. Dlouhá – ul. Větrná „Stavební úpravy komunikace ul. Žitavská v úseku od kruhového objezdu po TRW“ 3 142 865  Kč
15. 2. 2019 20. 2. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR SILKOM, spol. s r.o. I/13 Albrechtice 2 881 746  Kč
4. 12. 2017 6. 12. 2017 Detail smlouvy Vojenské lesy a statky ČR, s.p. SILKOM, spol. s r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Oprava LC Travnatá 247 202  Kč
5. 6. 2017 13. 6. 2017 Detail smlouvy Vojenské lesy a statky ČR, s.p. SILKOM, spol. s. r. o. Smlouva o dílo - Oprava LC Travnatá 2 367 741  Kč
13. 2. 2017 3. 3. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. SILKOM spol. s r.o. Smlouva o Dílo 818 493  Kč
4. 4. 2019 3. 4. 2019 Detail smlouvy Město Chrastava SILKOM, spol. s r.o. Smlouva o dílo - parkovací místa na SV 6 044 496  Kč
5. 8. 2016 5. 9. 2016 Detail smlouvy Město Frýdlant SILKOM, spol. s r.o. Smlouva o dílo - "Úprava povrchu nezpevněné cesty nad zakrytou vodotečí v parčíku mezi ulicí Husova a parkoviště u Okružní ulice, Frýdlant (p.p.č. 248,251)" 257 957  Kč
31. 10. 2017 7. 11. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. SILKOM spol. s r.o. Dílo, Stavební práce, 818 493  Kč
25. 3. 2019 26. 3. 2019 Detail smlouvy Město Frýdlant SILKOM, spol. s r.o. Smlouva o dílo - Oprava horní části cesty u hotelu Antonie, p.p.č. 2593, k.ú. Frýdlant 406 618  Kč
23. 5. 2017 30. 5. 2017 Detail smlouvy Město Frýdlant SILKOM, spol. s r.o. Smlouva o dílo - Retenční nádrž na ppč. 941/5, ulice Lužická, Frýdlant 1 255 596  Kč
23. 1. 2018 29. 1. 2018 Detail smlouvy Město Frýdlant SILKOM, spol. s r.o. Smlouva o dílo - Oprava povrchu chodníku v ul. Fügnerova, Frýdlant 309 726  Kč
2. 11. 2016 25. 7. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. SILKOM spol. s r.o. Dílo stavební práce 241 371  Kč
12. 3. 2018 15. 3. 2018 Detail smlouvy Město Frýdlant SILKOM, spol. s r.o. Smlouva o dílo " Schodiště a rampa č.p. 1302 z ul. Novoměstská, Frýdlant" 240 794  Kč
4. 6. 2018 19. 6. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. SILKOM spol. s r.o. Stavební práce 225 118  Kč
22. 8. 2016 5. 9. 2016 Detail smlouvy Město Frýdlant SILKOM, spol. s r.o. Smlouva o dílo "Oprava krytu místní komunikace Fibichova ulice, vč. prostoru křižovakty s Luční ulicí a částí Luční ulice, Frýdlant" 1 147 117  Kč
31. 8. 2017 6. 9. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. SILKOM spol. s r.o. Dílo, Stavební práce 2 038 693  Kč
14. 12. 2016 20. 12. 2016 Detail smlouvy Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace SILKOM, spol. s r.o. Faktura-Silkom 53 472  Kč
19. 2. 2019 19. 2. 2019 Detail smlouvy Město Chrastava SILKOM, spol. s r.o. Smlouva o dílo - rekonstrukce chodníků Chrastava 2 109 665  Kč
4. 9. 2017 7. 9. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. SILKOM spol. s r.o. Dílo, Stavební práce 2 413 750  Kč
21. 6. 2018 26. 6. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. SILKOM spol. s r.o. Stavební práce 823 993  Kč
17. 7. 2018 19. 7. 2018 Detail smlouvy Silnice LK a.s. SILKOM, spol. s r.o. Objednávka rozrytí stávajícího krytu grejdrem s doplněním materiálu, reprofilace krytu a hutnění v délce 1800m. 91 476  Kč
12. 7. 2016 20. 7. 2016 Detail smlouvy Město Varnsdorf SILKOM, spol. s r.o. Celoplošná oprava komunikace 266 428  Kč
23. 4. 2018 27. 4. 2018 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. SILKOM spol. s r.o. Stavební práce 1 003 998  Kč
25. 9. 2017 26. 9. 2017 Detail smlouvy Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace SILKOM, spol. s r.o. Objednávka - Výměna kanalizačních vpustí na II/290 Novoměstská Neuvedena
7. 4. 2017 12. 4. 2017 Detail smlouvy Město Frýdlant SILKOM, spol. s r.o. Smlouva o dílo - Frýdlant - rekonstrukce ul. Sídlištní 901 621  Kč
25. 5. 2017 7. 6. 2017 Detail smlouvy Město Frýdlant SILKOM, spol. s r.o. Smlouva o dílo - Oprava části místní komunikace ul. Jiráskova, Frýdlant 1 045 343  Kč
2. 5. 2019 2. 5. 2019 Detail smlouvy Město Frýdlant SILKOM, spol. s r.o. Smlouva o dílo - „RS – Frýdlant, sídliště U Nemocnice – 2. etapa“ a „Regenerace panelového sídliště Frýdlant, lokalita U Nemocnice – II. etapa – rekonstrukce inženýrských sítí“ 10 088 378  Kč
19. 5. 2014 20. 5. 2014 Detail smlouvy MĚSTO CHRASTAVA SILKOM, spol. s r.o. Smlouva o dílo na realizaci akce „Chrastava – chodník, Frýdlantská ul.“ 347 152  Kč
8. 3. 2017 22. 3. 2017 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. SILKOM spol. s r.o. Smlouva o dílo, S936/2017/070 1 893 010  Kč
19. 3. 2018 20. 3. 2018 Detail smlouvy Město Frýdlant SILKOM, spol. s r.o. Smlouva o dílo - „Chodník podél ul. Žitavská, úsek ul. Dlouhá – ul. Větrná“ „Stavební úpravy komunikace ul. Žitavská v úseku od kruhového objezdu po TRW“ 3 953 026  Kč
14. 12. 2016 20. 12. 2016 Detail smlouvy Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace SILKOM, spol. s r.o. Faktura-Silkom 164 528  Kč
23. 3. 2018 9. 4. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC SILKOM, spol. s r.o. 4/18/0066-SoD - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - 7 lokalit (chodník ul. Horská a lokalita Žižkovo náměstí) 4 718 359  Kč
25. 5. 2017 14. 6. 2017 Detail smlouvy Město Frýdlant SILKOM, spol. s r.o. Smlouva o dílo - Oprava spodní části cesty u HOTELU ANTONIE, p.p.č. 2593, k.ú. Frýdlant 306 291  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.