Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 70 výsledků na výraz ico:47115378

Celková cena nalezených smluv 434 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
16. 1. 2019 24. 1. 2019 Detail smlouvy J & T BANKA, a.s. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vytvoření autorského díla 597 619  Kč
16. 1. 2019 21. 1. 2019 Detail smlouvy J & T BANKA,a.s. Česká filharmonie Darovací smlouva 500 000  Kč
11. 1. 2018 17. 1. 2018 Detail smlouvy J&T BANKA, a. s. Statutární město Přerov Smlouva o vkladovém účtu s bonifikací 532 400  Kč
29. 1. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy J & T BANKA,a.s. Česká filharmonie dodání 1000 ks sad gramodesek a CD nosičů 642 994  Kč
20. 12. 2017 20. 12. 2017 Detail smlouvy Univerzita Karlova J & T BANKA, a.s. RUK: Darovací smlluva č. UKRUK/43945/2017 121 000  Kč
28. 3. 2019 29. 3. 2019 Detail smlouvy J & T BANKA, a.s. PLATO Ostrava, příspěvková organizace Úschova uměleckých děl 180 000  Kč
18. 5. 2018 20. 6. 2018 Detail smlouvy Město Kralupy nad Vltavou J & T Banka, a.s. Smlouva o obhospodařování portfolia 40 000 000  Kč
12. 9. 2018 19. 9. 2018 Detail smlouvy J & T BANKA, a.s. Dopravní podnik města Brna, a.s. Smlouva o vedení účtu Neuvedena
16. 1. 2019 21. 1. 2019 Detail smlouvy J & T BANKA,a.s. Česká filharmonie Sponzorská smlouva 1 000 000  Kč
30. 4. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy J & T BANKA, a.s. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Zhotovení návrhů golfových cen 280 000  Kč
23. 10. 2018 1. 11. 2018 Detail smlouvy J&T BANKA, a.s. SmP - Odpady a.s. SMLOUVA 0 VKLADOVÉM ÚČTU Neuvedena
14. 12. 2018 18. 12. 2018 Detail smlouvy Národní galerie v Praze J & T BANKA, a.s. smlouva o sponzorském daru - podpora výstavní činnosti 66 550  Kč
10. 11. 2017 1. 12. 2017 Detail smlouvy Město Písek J & T BANKA, a.s. Smlouva o vkladovém účtu s bonifikací 726 000  Kč
22. 1. 2018 2. 2. 2018 Detail smlouvy J & T BANKA, a.s. Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. Podnájemní smlouva 2 500  Kč
31. 12. 2018 31. 12. 2018 Detail smlouvy J & T BANKA, a.s. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Dodatek č. 1 ke smlouvě o obhospodařování portfolia Neuvedena
20. 6. 2018 4. 7. 2018 Detail smlouvy J&T Banka, a.s. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Objednávka inzerce v katalogu k výstavě ateliéru skla v Londýně 90 750  Kč
4. 4. 2019 5. 4. 2019 Detail smlouvy Město Rokycany J & T BANKA, a.s. Smlouva o obhospodařování portfolia 2 500 000  Kč
14. 11. 2018 31. 1. 2019 Detail smlouvy Povodí Ohře, státní podnik
  1. Povodí Ohře, státní podnik
  2. J § T BANKA, a .s.
J § T Banka -smlouva o poskytování bankovních služeb Neuvedena
4. 3. 2019 18. 3. 2019 Detail smlouvy Město Písek J & T BANKA, a.s. Smlouva o vkladovém účtu s bonifikací 90 750 000  Kč
3. 6. 2019 5. 6. 2019 Detail smlouvy Moravskoslezský kraj J &T Banka a.s. Dodatek č. 3 ke smlouvě o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou 3 měsíce a zvýhodněným úročením Neuvedena
27. 4. 2017 12. 5. 2017 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE J & T BANKA, a.s. Sponzorování pořadů 272 250  Kč
4. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Město Rokycany J & T BANKA, a.s. Smlouva o běžném účtu Neuvedena
1. 4. 2015 5. 6. 2019 Detail smlouvy Moravskoslezský kraj J &T Banka a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou 3 měsíce a zvýhodněným úročením Neuvedena
19. 9. 2017 21. 9. 2017 Detail smlouvy KruV - RS (Kraj Vysočina) J & T BANKA, a.s. Kraj Vysočina - Vkladový účet s bonifikací, číslo účtu: 3900049575/5800 Neuvedena
5. 12. 2016 15. 12. 2016 Detail smlouvy Město Písek J & T BANKA, a.s. Smlouva o vkladovém účtu JT 25 000 000  Kč
9. 8. 2018 9. 8. 2018 Detail smlouvy Industry Servis ZK, a.s. J & T BANKA, a.s. Smlouva o vkladovém účtu Neuvedena
27. 8. 2018 31. 10. 2018 Detail smlouvy J & T BANKA, a.s. Zlínský kraj Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Neuvedena
8. 7. 2019 12. 7. 2019 Detail smlouvy J & T BANKA, a.s. Město Hodonín Smlouva o vkladu 26 000 000  Kč
24. 10. 2016 23. 11. 2016 Detail smlouvy Město Horažďovice J&T BANKA, a.s. Smlouva o poskytování bankovních služeb pro právnické osoby a podnikatele 750 000  Kč
12. 3. 2018 28. 3. 2018 Detail smlouvy Nemocnice Na Bulovce J & T BANKA, a.s. Darovací smlouva na poskytnutí finančního daru 121 000  Kč
13. 6. 2018 18. 6. 2018 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE J & T BANKA, a.s. Sponzorování pořadů Neuvedena
27. 11. 2017 27. 11. 2017 Detail smlouvy Česká filharmonie J & T BANKA,a.s. Smlouva darovací 750 000  Kč
8. 3. 2018 12. 3. 2018 Detail smlouvy Město Jindřichův Hradec J & T BANKA, a.s. Smlouva o vkladovém účtu 60 500 000  Kč
13. 8. 2018 5. 6. 2019 Detail smlouvy Moravskoslezský kraj J &T Banka a.s. Dodatek č. 2 ke smlouvě o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou 3 měsíce a zvýhodněným úročením Neuvedena
28. 2. 2018 1. 3. 2018 Detail smlouvy Město Litvínov se sídlem MěÚ J & T BANKA, a.s. Dodatek č. 4 - Smlouva o obhospodařování majetku 794 516  Kč
21. 12. 2017 21. 12. 2017 Detail smlouvy ČD - Informační Systémy, a.s.
  1. GLOBDATA a.s.
  2. J & T BANKA, a.s.
+1 dodavatel
Smlouva o splnění povinnosti Neuvedena
27. 12. 2018 21. 1. 2019 Detail smlouvy Česká filharmonie J & T BANKA,a.s. darovací smlouva 750 000  Kč
4. 6. 2013 5. 6. 2019 Detail smlouvy Moravskoslezský kraj J & T Banka, a.s. Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Neuvedena
6. 8. 2018 7. 8. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha J&T BANKA, a.s. smlouva o účtu § 2662 a násl. NOZ: Smlouva o vkladovém účtu s bonifikací 60 500 000  Kč
26. 2. 2018 28. 2. 2018 Detail smlouvy J&T Banka Polansky Gallery s.r.o. Dárce dobrovolně přenechává na základě této smlouvy obdarovanému dar ve výši 50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) a obdarovaný tento dar dobrovolně přijímá. Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci