Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:49455842'

našli jsme 716 výsledků na výraz ico:49455842

Celková cena nalezených smluv 1 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
25. 1. 2017 2. 2. 2017 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Nemocnice Blansko Rozbory odpadních vod, bazénové vody a vody ve vanách 111 447  Kč
15. 5. 2017 1. 6. 2017 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Odborné posouzení ČOV Boskovice 120 879  Kč
17. 10. 2016 19. 10. 2016 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Jihomoravský kraj NEM - KS OM 1 108 16 191 180  Kč
28. 12. 2017 17. 1. 2018 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací Neuvedena
25. 9. 2018 26. 9. 2018 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Smlouva o provedení divadelního představení Neuvedena
4. 11. 2016 30. 11. 2016 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. VODOVODY A KANALIZACE Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu a provozu Neuvedena
19. 12. 2016 30. 6. 2017 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. VODOVODY A KANALIZACE Dodatek č 10 k smlouvě o nájmu a provozu Neuvedena
8. 8. 2018 9. 8. 2018 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Nové Město na Moravě - smlouvy (Město Nové Město na Moravě) Smlouva č. 09/90005424 na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 19 680  Kč
29. 8. 2017 31. 8. 2017 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Objednávka představení Donaha! Neuvedena
20. 12. 2018 28. 12. 2018 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Dodatek č. 11 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací Neuvedena
21. 5. 2019 28. 5. 2019 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Nové Město na Moravě - smlouvy (Město Nové Město na Moravě) Smlouva č.09/90515305 103 200  Kč
25. 9. 2018 26. 9. 2018 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Smlouva o provedení divadelního představení Neuvedena
30. 6. 2017 7. 7. 2017 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Fakultní nemocnice Brno Darovací - pasivní 96 800  Kč
27. 12. 2016 15. 2. 2017 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. VODOVODY A KANALIZACE Dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu a provozu Neuvedena
1. 8. 2019 27. 8. 2019 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Horní Dunajovice - přechod na zásobování pitnou vodu Neuvedena
26. 4. 2019 23. 7. 2019 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Dodatek č. 12 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací Neuvedena
1. 12. 2016 3. 2. 2017 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. svoz a zneškodňování odpadu 1 034 350  Kč
20. 2. 2019 13. 3. 2019 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Okresní soud v Blansku Odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu 959 328  Kč
1. 7. 2016 25. 8. 2016 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Realizace divadelního představení: „SPLAŠENÉ NŮŽKY“ Neuvedena
21. 5. 2019 28. 5. 2019 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Nové Město na Moravě - smlouvy (Město Nové Město na Moravě) Smlouva č.09/90515304 20 400  Kč
28. 12. 2017 17. 1. 2018 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací Neuvedena
5. 9. 2016 19. 9. 2016 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. VODOVODY A KANALIZACE Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu a provozu ze dne 19. 12. 2013 Neuvedena
25. 2. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Hydraulické posouzení stokové sítě města Znojmo 484 000  Kč
19. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Město Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 1800222 Smlouva VAS_05-10005949 - vodárenské služby 60 000  Kč
29. 11. 2019 18. 12. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Dodatek č. 14 Smlouvy o nájmu, provozovánía správě vodovodů a kanalizací 129 080 380  Kč
12. 9. 2016 21. 10. 2016 Detail smlouvy VODOVODY A KANALIZACE VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. smlouva o dílo -Jemnice - rekonstrukce vodovodu Znojemská 906 290  Kč
12. 7. 2017 25. 7. 2017 Detail smlouvy Mendelova univerzita v Brně Vodárenská akciová společnost a.s. Objednávka zpracování PD vodovodní přípojky Jezírko 71 390  Kč
4. 11. 2015 16. 12. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Vodárenská akciová společnost Odvod srážkových vod 165 600  Kč
11. 5. 2018 28. 5. 2018 Detail smlouvy MKS Beseda, příspěvková organizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. reklama při festivalu Václav Hudeček a jeho hosté 66 550  Kč
29. 9. 2017 5. 10. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o dílo na akci "Oslavany – obnova kanalizace pod ulicí Hybešova" 3 143 727  Kč
6. 3. 2018 13. 3. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Větrný Jeníkov - rekonstrukce vodovodu a kanalizace od zámku ke škole (zpracování PD) 159 720  Kč
1. 2. 2017 15. 2. 2017 Detail smlouvy VODOVODY A KANALIZACE VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příkazní smlouva Heraltice - zvýšení účinnosti ČOV - TDI 102 850  Kč
13. 9. 2016 5. 10. 2016 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "Letovice - Oprava kanalizace ul. Purkyňova, Třebtínská - 1. ETAPA" - Technický dozor stavby 59 290  Kč
29. 8. 2019 27. 9. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o dílo na zajištění inženýrsko-geologického průzkumu a geodetického zaměření účelové mapy areálu v lokalitě ČOV Žďár nad Sázavou 197 835  Kč
30. 8. 2018 4. 10. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Účástnická smlouva Neuvedena
4. 5. 2017 4. 5. 2017 Detail smlouvy Město Boskovice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice zřízení dvou kusů hydrantů 100 000  Kč
19. 8. 2019 4. 9. 2019 Detail smlouvy Statutární město Jihlava VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva - Smlouva na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu - Jihlava, Žižkova 1895/109 24 200  Kč
26. 9. 2019 27. 9. 2019 Detail smlouvy Statutární město Jihlava VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Malý Zimáček - vodné,stočné 2019 100 000  Kč
2. 11. 2017 7. 11. 2017 Detail smlouvy DIAMO, státní podnik VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. zpracování ionexu z úpravny vody v Lomničce 60 500  Kč
10. 10. 2018 10. 10. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 502 a 503 - Dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu 605 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 788 750 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy