Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 111 výsledků na výraz ico:62241672

Celková cena nalezených smluv 187 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
19. 4. 2017 30. 6. 2017 Detail smlouvy Teplárna Liberec, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 19 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3.1.2001 6 999 109  Kč
29. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodávka tepelné energie a s ní spojených služeb Neuvedena
9. 9. 2016 15. 9. 2016 Detail smlouvy Teplárna Liberec, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 831 736  Kč
22. 8. 2018 23. 8. 2018 Detail smlouvy Teplárna Liberec, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 21 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3. 1. 2001 315 510  Kč
29. 11. 2018 28. 12. 2018 Detail smlouvy Krajská nemocnice Liberec, a.s. TEPLARNA LIBEREC,a.s. O dodávkách tepla - dodatek, cenové ujednání na 2019 605 000  Kč
22. 12. 2016 13. 12. 2018 Detail smlouvy Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Zajištění dodávek tepla ze sekundárních sítí rozvodu tepla v lokalitě statutárného města Liberec 663  Kč
20. 12. 2017 21. 12. 2017 Detail smlouvy Česká inspekce životního prostředí Teplárna Liberec, a.s. Dodávka tepelné energie - OI Liberec - Dodatek č. 0045/D005 458 006  Kč
30. 11. 2018 12. 2. 2019 Detail smlouvy Teplárna Liberec, a.s. Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace Dodatek ke sml. na dodávku tepelné energie-2019 1 452 000  Kč
1. 12. 2017 6. 12. 2017 Detail smlouvy Teplárna Liberec, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 20 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3.1.2001 6 999 109  Kč
30. 3. 2017 30. 3. 2017 Detail smlouvy Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Smlouva o zajištění obsluhy výměníkové stanice Neuvedena
22. 12. 2016 3. 3. 2017 Detail smlouvy Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodatek č.: 0465/D004 ke smlouvě na dodávku tepelné energie a s ní spojených služeb Neuvedena
14. 2. 2018 2. 3. 2018 Detail smlouvy Energie Holding a.s Teplárna LIberec a.s Prováděcí ujednání k dohodě o společném postupu Neuvedena
18. 12. 2018 19. 12. 2018 Detail smlouvy Česká inspekce životního prostředí Teplárna Liberec, a.s. Dodatek č. 0045/D006/OI Liberec Dodávka tepelné energie z primáru pro rok 2019 424 945  Kč
4. 12. 2013 17. 1. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Teplárna Liberec a.s. Dodatek č. 0325/D001 teplo Neuvedena
8. 12. 2016 30. 6. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Teplárna Liberec, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě na dodávku tepelné energie a s ní spojených služeb 6 419 700  Kč
7. 12. 2016 17. 1. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Teplárna Liberec a.s. Dodatek 0591J/D001 Neuvedena
1. 1. 2010 17. 1. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Teplárna Liberec a.s. Kupní smlouva na dod. tepel. en. P 0325 Neuvedena
29. 11. 2018 27. 2. 2019 Detail smlouvy Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodatek č.: 0825J / D003 ke smlouvě na dodávku tepelné energie a s ní spojených služeb Neuvedena
9. 12. 2015 17. 1. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Teplárna Liberec a.s. Kupní smlouva na dod. tepel. en. 0591J Neuvedena
14. 12. 2016 4. 1. 2019 Detail smlouvy Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. dodávka tepelné energie pro rok 2017 331 800  Kč
13. 12. 2018 4. 1. 2019 Detail smlouvy Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodávka tepelné energie Neuvedena
21. 12. 2017 4. 1. 2018 Detail smlouvy Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a. s. dodatek ke smlouvě na dodávku tepelné energie, pro rok 2018 711  Kč
30. 12. 2015 21. 12. 2017 Detail smlouvy Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Smlouva o dodávce tepelné energie + dodatek 1,2 Neuvedena
19. 12. 2016 28. 2. 2017 Detail smlouvy Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. dodávka tepelné energie a sní spojených služeb Neuvedena
17. 12. 2018 20. 2. 2019 Detail smlouvy Státní oblastní archiv v Litoměřicích Teplárna Liberec a.s. - dod.3 zálohy na r.2019 Teplárna Liberec a.s. - dod.3 na r.2019 462 000  Kč
30. 12. 2016 3. 3. 2017 Detail smlouvy Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodávka tepelné energie II 199 500  Kč
7. 12. 2016 30. 6. 2017 Detail smlouvy Divadlo F.X.Šaldy Liberec,příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s., 62241672 Smlouva na dodávku tepelné energie 1 620 000  Kč
1. 1. 2010 15. 5. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Teplárna Liberec a.s. Kupní smlouva na dod. tepel. en. P 0325 4 247 100  Kč
7. 12. 2017 9. 7. 2018 Detail smlouvy Okresní soud v Liberci Teplárna Liberec, a.s. Dodatek č.5 - Kupní smlouva na dodávku tepelné energie z primáru Neuvedena
11. 12. 2017 14. 12. 2017 Detail smlouvy Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Teplárna Liberec, a.s. platební kalendář pro rok 2018 ke Kupní smlouvě o dodávce tepelné energie č. P 0044 pro č. p. 585 v k. ú. Liberec Neuvedena
20. 12. 2018 4. 1. 2019 Detail smlouvy Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodatek ke smlouvě č. 2156/ D003 Neuvedena
18. 12. 2017 22. 12. 2017 Detail smlouvy Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodávka tepla 2018 Rumjancevova 1 210 000  Kč
14. 12. 2011 17. 1. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Teplárna Liberec a.s. Dodatek č. 2012/01 ke smlouvě č. P 0325 Neuvedena
4. 12. 2017 18. 12. 2017 Detail smlouvy Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodávka tepelné energie a s ní spojených služeb 105 400  Kč
7. 12. 2016 30. 6. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Teplárna Liberec, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě na dodávku tepelné energie a s ní spojených služeb (0600J/D001) 4 436 200  Kč
14. 12. 2011 12. 5. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Teplárna Liberec a.s. Dodatek č. 2012/01 ke smlouvě č. S 0591 1 395 000  Kč
26. 1. 2011 12. 5. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Teplárna Liberec a.s. Dodatek č. 2011/01 ke smlouvě č. S 0591 163 200  Kč
30. 12. 2016 7. 4. 2017 Detail smlouvy Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodatek na cenu za dodávku TUV Neuvedena
22. 12. 2016 20. 12. 2017 Detail smlouvy Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Smlouva o dodávce tepelné energie Neuvedena
30. 11. 2017 17. 1. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Teplárna Liberec a.s. Dodatek 0591J/D002 Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.