Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:62241672'

našli jsme 103 výsledků na výraz ico:62241672

Celková cena nalezených smluv 153 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
29. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodávka tepelné energie a s ní spojených služeb Neuvedena
29. 11. 2018 28. 12. 2018 Detail smlouvy Krajská nemocnice Liberec, a.s. TEPLARNA LIBEREC,a.s. O dodávkách tepla - dodatek, cenové ujednání na 2019 605 000  Kč
19. 4. 2017 30. 6. 2017 Detail smlouvy Teplárna Liberec, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 19 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3.1.2001 6 999 109  Kč
9. 9. 2016 15. 9. 2016 Detail smlouvy Teplárna Liberec, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 831 736  Kč
11. 11. 2019 12. 11. 2019 Detail smlouvy Teplárna Liberec, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 23 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3.1.2001 313 184  Kč
20. 12. 2017 21. 12. 2017 Detail smlouvy Česká inspekce životního prostředí Teplárna Liberec, a.s. Dodávka tepelné energie - OI Liberec - Dodatek č. 0045/D005 458 006  Kč
22. 12. 2016 13. 12. 2018 Detail smlouvy Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Zajištění dodávek tepla ze sekundárních sítí rozvodu tepla v lokalitě statutárného města Liberec 663  Kč
14. 2. 2018 2. 3. 2018 Detail smlouvy Energie Holding a.s Teplárna LIberec a.s Prováděcí ujednání k dohodě o společném postupu Neuvedena
22. 8. 2018 23. 8. 2018 Detail smlouvy Teplárna Liberec, a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 21 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3. 1. 2001 315 510  Kč
4. 12. 2013 17. 1. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Teplárna Liberec a.s. Dodatek č. 0325/D001 teplo Neuvedena
8. 12. 2016 30. 6. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Teplárna Liberec, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě na dodávku tepelné energie a s ní spojených služeb 6 419 700  Kč
7. 12. 2016 17. 1. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Teplárna Liberec a.s. Dodatek 0591J/D001 Neuvedena
1. 1. 2010 17. 1. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Teplárna Liberec a.s. Kupní smlouva na dod. tepel. en. P 0325 Neuvedena
29. 11. 2018 27. 2. 2019 Detail smlouvy Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodatek č.: 0825J / D003 ke smlouvě na dodávku tepelné energie a s ní spojených služeb Neuvedena
22. 12. 2016 3. 3. 2017 Detail smlouvy Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodatek č.: 0465/D004 ke smlouvě na dodávku tepelné energie a s ní spojených služeb Neuvedena
30. 3. 2017 30. 3. 2017 Detail smlouvy Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Smlouva o zajištění obsluhy výměníkové stanice Neuvedena
4. 12. 2018 12. 12. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Teplárna Liberec, a.s. I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská - Košická - SoSB na přeložku Neuvedena
12. 12. 2018 17. 12. 2018 Detail smlouvy Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodatek č. 0562J/D003 ke smlouvě na dodávku tepelné energie - cena na rok 2019 Neuvedena
31. 5. 2016 8. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Teplárna Liberec a.s. Smlouva o dodávce tepelné energie č. 0893J 4 754 737  Kč
1. 1. 2016 24. 2. 2017 Detail smlouvy Mateřská škola "Klíček" , Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Smlouva na dodávku tepelné energie Neuvedena
23. 12. 2014 17. 1. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Teplárna Liberec a.s. Dodatek č. 0325/D002 teplo Neuvedena
26. 10. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou (Úřad práce České republiky) Teplárna Liberec, a.s. D O D A T E K č. 1 k dohodě o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 183 769  Kč
29. 12. 2015 17. 1. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Teplárna Liberec a.s. Dodatek č. 0325/D003 teplo Neuvedena
25. 11. 2010 17. 1. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Teplárna Liberec a.s. Dodatek č. 2010/01 ke smlouvě č. P 0325 Neuvedena
21. 3. 2017 22. 3. 2017 Detail smlouvy Liberecký kraj Teplárna Liberec, a.s. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 223 669  Kč
21. 12. 2018 21. 12. 2018 Detail smlouvy Divadlo F.X.Šaldy Liberec,příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodatek č.0801J/D003 ke smlouvě ona dodávku tepelné energie 1 485 000  Kč
22. 12. 2016 23. 5. 2018 Detail smlouvy Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Smlouva o dodávce tepelné energie 208 000  Kč
1. 1. 2018 8. 2. 2018 Detail smlouvy Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Smlouva o dodávce tepelné energie 686  Kč
22. 12. 2016 17. 1. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Teplárna Liberec a.s. Dodatek č. 0325/D004 teplo Neuvedena
2. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Teplárna Liberec a.s. Dodatek č. 0893J/D002 ke smlouvě na dodávku tepelné energie a s ní spojených služeb 4 754 737  Kč
13. 12. 2018 4. 1. 2019 Detail smlouvy Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodávka tepelné energie Neuvedena
24. 7. 2019 25. 7. 2019 Detail smlouvy Česká inspekce životního prostředí Teplárna Liberec, a.s. Příloha č.4 Dodávka tepelné energie z primáru pro r.2020-změna RV a měsíční splátky od 01.01.2020 209 402  Kč
21. 12. 2017 4. 1. 2018 Detail smlouvy Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a. s. dodatek ke smlouvě na dodávku tepelné energie, pro rok 2018 711  Kč
14. 12. 2016 4. 1. 2019 Detail smlouvy Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. dodávka tepelné energie pro rok 2017 331 800  Kč
9. 12. 2015 17. 1. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Teplárna Liberec a.s. Kupní smlouva na dod. tepel. en. 0591J Neuvedena
20. 12. 2017 22. 12. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Teplárna Liberec, a.s. Dodatek č. 2 ke smlouvě na dodávku tepelné energie a s ní spojených služeb (896J/D002) 19 356 400  Kč
22. 12. 2016 17. 1. 2017 Detail smlouvy Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Smlouva o dodávce tepelné energie Neuvedena
10. 12. 2018 17. 1. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Teplárna Liberec a.s. Dodatek č. 0325/D006 teplo Neuvedena
14. 2. 2018 1. 3. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Teplárna Liberec a.s Smlouva o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál 37 982 580  Kč
4. 12. 2017 7. 12. 2017 Detail smlouvy Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Teplárna Liberec, a.s. Dodatek č.: 0184/D006 Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 301 lidí darovalo 824 100 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy