Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:70890650'

našli jsme 7 470 výsledků na výraz ico:70890650

Celková cena nalezených smluv 40 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
7. 11. 2018 7. 11. 2018 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Jihočeský kraj Smlouva o bezúplatném převodu pozemku 425  Kč
7. 11. 2018 9. 11. 2018 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Jihočeský kraj Smlouva o bezúplaném převodu 93 541  Kč
9. 5. 2014 14. 5. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Jihočeský kraj Poskytnutí finančních prostředků Neuvedena
3. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Jihočeský kraj Smlouva o bezúplatném převodu pozemek p.č. 939/26 k.ú. Litvínovice na Jihočeský kraj 57 740  Kč
2. 1. 2018 10. 1. 2018 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Jihočeský kraj Směnná smlouva 95 493  Kč
6. 3. 2018 9. 3. 2018 Detail smlouvy Prácheňské muzeum v Písku Jihočeský kraj Smlouva o výpůjčce k digitalizaci monografie a periodika z fondu Prácheňského muzea v Písku Neuvedena
28. 1. 2019 29. 1. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Jihočeský kraj Dohoda o převzetí mostního objektu u obce Radobytce 50 957 189  Kč
29. 5. 2018 4. 6. 2018 Detail smlouvy Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Jihočeský kraj Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR č. SON/OKPP/31/18 (projekt ATCZ59 I-CULT) 66 144 388  Kč
1. 7. 2019 9. 7. 2019 Detail smlouvy Hejlová Božena Jihočeský kraj JčK převádí do výlučného vlastnictví pozemek p. č. 3863 v ka. ú. Záblatí paní B. Hejlové výměnou za pozemky v rozsahu ideálních pěti šestin, p. č. 518/4, 14, 19, 519/1, 11, 17, 520/1, 521/3, 522/8, 13 a 1086/10 v ka. ú. Záblatí. 142 868  Kč
6. 4. 2014 16. 7. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Jihočeský kraj Hluboká n. Vltavou-pozemek p.č.948/8 392  Kč
27. 4. 2017 27. 4. 2017 Detail smlouvy Státní fond životního prostředí České republiky Jihočeský kraj Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 09038553 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR Neuvedena
4. 9. 2015 5. 12. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo vnitra Jihočeský kraj Smlouva o umístění infrastruktury a technologie krajského konektoru projektu CMS 2.0 - KIVS Neuvedena
7. 2. 2018 28. 2. 2018 Detail smlouvy Akademie věd České republiky Jihočeský kraj Spolupráce AV ČR s Jihočeským krajem Neuvedena
20. 11. 2017 21. 11. 2017 Detail smlouvy Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 Jihočeský kraj Smlouva o poskytnutí dotace 739 000  Kč
12. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  2. Jihočeský kraj
Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí k.ú. Prachatice (PPP) Neuvedena
10. 2. 2015 11. 5. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Jihočeský kraj Sport.den IZS - příspěvek Jihočeský kraj 30 000  Kč
23. 3. 2015 28. 4. 2017 Detail smlouvy Nemocnice Dačice, a.s. Jihočeský kraj dod.č. 5 - valorizace nájemní smlouvy Nemocnice Dačice a.s. 3 358 393  Kč
10. 12. 2007 16. 9. 2019 Detail smlouvy Jihočeské letiště České Budějovice, a.s., Jihočeský kraj Smlouva o nájmu,správě a provoz. letiště Č.B., naskenováno včetně Dodatku č. 1. 56 074 905  Kč
23. 1. 2017 22. 5. 2017 Detail smlouvy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Jihočeský kraj Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 64 000  Kč
6. 4. 2016 13. 4. 2016 Detail smlouvy Město Jindřichův Hradec Jihočeský kraj Smlouva o poskytnutí dotace - azylový dům a soc. poradenství 697 300  Kč
3. 7. 2017 14. 7. 2017 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Jihočeský kraj 310/I Výpůčka - Jčk k.ú. Staré Hodějovice 177 800  Kč
9. 8. 2016 30. 8. 2017 Detail smlouvy Československá obchodní banka, a.s. Jihočeský kraj Smlouva o ČSOB municipálním kontu č. 2500001148/0300 Neuvedena
11. 4. 2018 3. 5. 2018 Detail smlouvy Zeměměřický úřad Jihočeský kraj SMLOUVA o užití státního mapového díla v digitální formě, Data200 a Ortofota ČR 672 084  Kč
8. 8. 2019 9. 8. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Jihočeský kraj Darování 111 320  Kč
13. 9. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy Agrup, spol. s r.o. Jihočeský kraj prodej pozemku, stavební parcely č. 158, součástí je stavba techn.vybavenosti bez čp. v k.ú. Dub u Prachatic 10 320  Kč
21. 1. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 Jihočeský kraj Poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu Den s technikou 102 911  Kč
6. 4. 2017 7. 4. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo financí Jihočeský kraj Smlouva o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do vlastnictví Jihočeského kraje - pozemky v k.ú. České Budějovice 2 - účetní hodnota majetku činí 276 000,-Kč (AVISme 2017000080) 276 000  Kč
2. 3. 2011 16. 11. 2016 Detail smlouvy Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Jihočeský kraj Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace Neuvedena
6. 9. 2019 6. 9. 2019 Detail smlouvy Komerční banka, a. s. Jihočeský kraj Dodatek č. 5 - KB - ke Smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu č. 43-4417430207/0100 Neuvedena
22. 12. 2008 6. 9. 2019 Detail smlouvy Komerční banka, a. s. Jihočeský kraj Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu č. 43-4417430207/0100 - Komerční banka Neuvedena
24. 4. 2017 9. 11. 2017 Detail smlouvy Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou Jihočeský kraj smlouva o poskytnutí dotace 121 000  Kč
15. 12. 2015 28. 4. 2017 Detail smlouvy Nemocnice Dačice, a.s. Jihočeský kraj dod.č. 6 - pronájem nemocnice Dačice 3 075 307  Kč
19. 7. 2018 26. 7. 2018 Detail smlouvy Město Prachatice Jihočeský kraj zajištění managementu o ZCHÚ - PP Žižkova skalka 60 000  Kč
12. 11. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo vnitra Jihočeský kraj Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění infrastruktury a technologie krajského konektoru projektu CMS 2.0 - KIVS Neuvedena
20. 11. 2018 23. 11. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Jihočeský kraj I/20 Pištín - České Vrbné - Smlouva o budoucí darovací smlouvě č. 010/18/088/03/00 88 479 125  Kč
20. 11. 2018 23. 11. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Jihočeský kraj I/20 x II/174 x II/177, křižovatka Lnáře - Smlouva o budoucí dohodě o převzetí stavby č. 010/18/103/03/000 6 292 000  Kč
23. 6. 2016 23. 3. 2017 Detail smlouvy Nemocnice Český Krumlov, a.s. Jihočeský kraj Smlouva o poskytnutí dotace č.SZS/OSVZ/214/16 9 067 740  Kč
15. 11. 2018 19. 11. 2018 Detail smlouvy STAVMAT STAVEBNINY a.s. Jihočeský kraj Budoucí prodej pozemků, p. č. 1817/9 a 1799/1 v ka. ú. Č. Budějovice 4. Neuvedena
9. 8. 2016 30. 8. 2017 Detail smlouvy ČSOB, a.s. Jihočeský kraj Smlouva o poskytování služby ČSOB elektronického bankovnictví - ČSOB BusinessBanking 24 Neuvedena
6. 6. 2017 9. 6. 2017 Detail smlouvy Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 Jihočeský kraj Smlouva o poskytnutí dotace - "Kroužek počítačových sítí pro průmysl 4.0" 52 500  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 787 550 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy