Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00014915'

Nalezené smlouvy 2 523 výsledků

Celková cena nalezených smluv 323 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  8260547 21.08.2015 20.02.2019 Metrostav a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 474 249 Kč
Dodatek č. 4 - rozšíření předmětu nájmu o p.č. 4022 kú Libeň  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  6882523 24.09.2018 04.10.2018 Metrostav a.s. Střední odborná škola Jarov Neuvedena
Smlouva o zajištění odborného výcviku
  13167984 24.06.2020 02.07.2020 Metrostav a.s. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 89 540 Kč
měření lokální svalové zátěže  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky
  10998520 06.12.2019 06.12.2019 Metrostav a.s. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Neuvedena
II/Rakovník, ul. Dukelských hrdinů, dodatek č. 1  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  12953808 11.06.2020 11.06.2020 Metrostav a.s. Brněnské komunikace a.s. Neuvedena
Smlouva - Poskytování a přeúčtování elektrické energie  | Obor smlouvy: Energie
  10702796 07.11.2019 11.11.2019 Metrostav a.s. Statutární město Opava Neuvedena
smlouva o zajištění dodávky elektřiny  | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie
  21137855 22.07.2022 25.07.2022 Metrostav a.s. Správa železnic, státní organizace 99 360 Kč
Dodatek ke Smlouvě o provedení omezení na síti Správy železnic  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  3124710 24.09.2014 12.09.2017 Metrostav a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 907 500 Kč
E stanice BETONBAU trať Rokycany Plzeň  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  10361370 24.09.2019 08.10.2019 Metrostav a.s. Střední odborná škola Jarov Neuvedena
Smlouva o odborném výcviku  | Obor smlouvy: Školení a kurzy
  17043359 24.06.2021 28.06.2021 Metrostav a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR 86 727 Kč
NS 2973/20-698/33210/2021  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  18130495 21.10.2021 22.10.2021 Metrostav a.s. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 40 448 910 Kč
II-105 Jílové, Kabáty, opěrné zdi, smlouva o dílo  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  20140619 25.04.2022 28.04.2022 Metrostav a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR 280 730 Kč
Smlouva o pronájmu č. 39/DS/N6-2022; Krumlovský Vltavín, Za Jitonou, Český Krumlov - částečný zábor I/39 - budování sjezdu do ulice Za Jitonou DIO fáze 0  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  7094883 09.10.2018 24.10.2018 Metrostav a.s. České muzeum stříbra, příspěvková organizace 5 734 147 Kč
Kompletní výměna schodiště do středověkého důlního díla  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  8980027 19.04.2019 09.05.2019 Metrostav a.s.
  1. COLAS CZ, a.s.
  2. SWIETELSKY stavební s.r.o.
5 008 840 Kč
D48 R-R Kupní smlouva k prodeji vytěženého materiálu  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  13069756 22.06.2020 24.06.2020 Metrostav a.s. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Neuvedena
Dohoda o ukončení podnájemní smlouvy  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  12852960 01.06.2020 02.06.2020 Metrostav a.s. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 250 000 Kč
finanční dar pro finacování školství, vědy a vzdělávání  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  16580223 27.04.2021 13.05.2021 Metrostav a.s., Vysoká škola ekonomická v Praze 72 600 Kč
peněžní dar  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  17634235 25.08.2021 02.09.2021 Metrostav a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy 50 960 Kč
ZS - chodník - lešení, Mikulandská 133/3, Praha 1 110 00  | Obor smlouvy: Úklidové služby
  19932911 07.03.2022 07.04.2022 Metrostav a.s. České dráhy, a.s. Neuvedena
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  21157095 25.07.2022 26.07.2022 Metrostav a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR 53 987 Kč
Smlouva o pronájmu stavby silnice I.třídy č. I/39 č. 39/DS/N22-2022; "Krumlovský Vltavín, Za Jitonou, Český Krumlov"  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  9958527 20.10.2017 26.08.2019 Metrostav a.s. Armádní Servisní, příspěvková organizace 149 637 Kč
Smlouva o nájmu - Nový Jičín  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Pojišťovací služby / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  10344662 16.09.2019 05.10.2019 Metrostav a.s. Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace 91 000 Kč
Smlouva o zajištění odborného výcviku  | Obor smlouvy: Školení a kurzy
  11959672 13.03.2020 13.03.2020 Metrostav a.s. Statutární město Frýdek-Místek 121 575 Kč
1746 - smlouva o nájmu, METROSTAV a.s., Skalice 61, kanceláře  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) / Veřejné služby pro energie
  16711443 19.05.2021 26.05.2021 Metrostav a.s., České vysoké učení technické v Praze 302 500 Kč
Darovací smlouva  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  8362151 27.02.2019 04.03.2019 Metrostav a.s. České muzeum stříbra, příspěvková organizace 119 941 Kč
Objednávka pochozí lávky  | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis
  17690239 08.09.2021 08.09.2021 Metrostav a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy 67 200 Kč
Jandova, Stoupající, přeložka vodovodu + obnova povrchů  | Obor smlouvy: Úklidové služby
  19838355 29.03.2022 30.03.2022 Metrostav a.s. Chládek & Tintěra, a.s. 86 028 Kč
Smlouva o nájmu nemovité věci - p.č. 1335/1 v k.ú. Hradiště u Plzně  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  18541423 29.11.2021 30.11.2021 Metrostav a.s. Město Lysá nad Labem Neuvedena
II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba - dodatek č.2
  19675035 16.02.2022 15.03.2022 Metrostav a.s. Střední odborná škola Jarov Neuvedena
SMLOUVA O ODBORNÉM VÝCVIKU
  19507483 09.02.2022 26.02.2022 Metrostav a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy 321 473 Kč
zábor bezpečnostní, podchozí lešení  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  20130691 27.04.2022 27.04.2022 Metrostav a.s. Obec Kaliště 175 347 Kč
D1 nadjezd ev.č.D1-031 rekonstrukce - Kupní smlouva na vytěžený materiál  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  12569584 07.05.2020 11.05.2020 Metrostav a.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 121 000 Kč
Darovací smlouva: Finanční dar 100 000,- Kč  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  13810980 17.09.2020 17.09.2020 Metrostav a.s. Brněnské komunikace a.s. 98 252 Kč
Smlouva o zřízení záboru při staveništi - část pozemku v souvislosti s výstavbou parkovacího domu Polní za účelem umístění zařízení staveniště  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) / Stavebnictví
  7429951 08.11.2018 26.11.2018 Metrostav a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy 50 460 Kč
NS 2_18_2151_261  | Obor smlouvy: Úklidové služby
  22619657 16.11.2022 06.12.2022 Metrostav a.s. Střední odborná škola Jarov Neuvedena
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O ODBORNÉM VÝCVIKU  | Obor smlouvy: Školení a kurzy
  1400466 20.02.2017 07.03.2017 Metrostav a.s. Fakultní nemocnice Hradec Králové Neuvedena
smlouva o nájmu nebytových prostor  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  6151119 11.07.2018 16.07.2018 Metrostav a.s. České muzeum stříbra, příspěvková organizace 210 540 Kč
Smlouva o dílo  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  21455703 26.08.2022 26.08.2022 Metrostav a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR 231 620 Kč
Smlouva o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/39 č. 39/DS/N23-2022; "Krumlovský Vltavín, Za Jitonou, Český Krumlov"  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví
  7891563 17.12.2018 14.01.2019 Metrostav a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR 189 835 Kč
Nájemní smlouva, METROSTAV a.s.  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  19291491 18.01.2022 04.02.2022 Metrostav a.s., České vysoké učení technické v Praze 121 000 Kč
Smlouva o partnerství v NCS 4.0  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.