Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00112836'

Nalezené smlouvy 26 výsledků

Celková cena nalezených smluv 453 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  16286927 15.04.2021 19.04.2021 AGPI, a.s. Město Písek 66 060 Kč
Smlouva o zemědělském pachtu - pozemek parc.č. 1213 k.ú. Ražice  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Zemědělství / Zahradnické služby
  3643828 31.12.2010 02.11.2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace AGPI, a.s. 100 988 Kč
Nájemní smlouva - pronájem části pozemku p. č. 1657/1 k. ú. Milevsko  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  16600947 06.05.2021 17.05.2021 AGPI, a.s. Město Písek 139 834 Kč
Smlouva o zemědělském pachtu na pozemky v k.ú. Písek  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Zemědělství / Zahradnické služby
  9443103 05.06.2019 25.06.2019 AGPI, a.s. Státní pozemkový úřad 363 000 Kč
dodatek č.27 k NS č. 61N99/06  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  13930236 30.09.2020 30.09.2020 Státní pozemkový úřad AGPI, a.s. Neuvedena
Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  19420643 01.02.2022 18.02.2022 Správa železnic, státní organizace AGPI, a.s. Neuvedena
Dohoda o ukončení nájmu části pozemku pod vlečkou k. ú. Milevsko  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  10296534 01.10.2019 01.10.2019 Státní pozemkový úřad AGPI, a.s. 17 256 Kč
Nájemní smlouva č. 47N19/17  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  397857 14.09.2016 14.10.2016 Státní pozemkový úřad AGPI, a.s. 24 729 Kč
Dodatek č. 5 k NS 22N00/47  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  11302760 07.01.2020 08.01.2020 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. AGPI, a.s. Neuvedena
Smlouva o podpoře  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Pojišťovací služby / Finance
  10324662 30.09.2019 03.10.2019 AGPI, a.s. Město Písek 115 565 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  6807007 24.09.2018 27.09.2018 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. AGPI, a.s. Neuvedena
smlouva o podpoře  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Pojišťovací služby / Finance
  3986480 23.11.2017 05.12.2017 Muzeum romské kultury AGPI, a.s. 450 814 796 Kč
Kupní smlouva - vepřín v Letech u Písku  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zemědělství
  17060067 28.06.2021 29.06.2021 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. AGPI, a.s. Neuvedena
Smlouva o podpoře  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Pojišťovací služby / Finance
  12842112 01.06.2020 02.06.2020 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. AGPI, a.s. Neuvedena
Smlouva o podpoře  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Pojišťovací služby / Finance
  4932356 17.01.2017 12.03.2018 AGPI, a.s. Služby Města Milevska, spol. s r.o. 121 000 Kč
Svoz a ukládání odpadu na skládce v lokalitě „Jenišovice“ v k.ú. Něžovice  | Obor smlouvy: Technické služby / Odpady
  13915108 01.09.2020 29.09.2020 AGPI, a.s. Státní pozemkový úřad 39 910 Kč
Oznámení o změně výše nájemného z NS č. 61N99/06 ze dne 1.10.1999, ve znění dodatku č. 29 ze dne 31.8.2020  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  17436631 09.08.2021 11.08.2021 AGPI, a.s. Státní pozemkový úřad 5 395 Kč
Oznámení o změně výše nájemného z NS č. 23N21/06  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  6600055 15.08.2018 05.09.2018 AGPI, a.s. Státní pozemkový úřad 86 578 Kč
Oznámení o změně výše nájemného - inflace  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  12977668 29.05.2020 15.06.2020 AGPI, a.s. Státní pozemkový úřad Neuvedena
Zveřejnění dodatku č. 28 k NS 61N99/06  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  13855280 31.08.2020 22.09.2020 AGPI, a.s. Státní pozemkový úřad Neuvedena
Zveřejnění dodatku č. 29 k NS č. 61N99/06  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  9847643 31.07.2019 12.08.2019 AGPI, a.s. Státní pozemkový úřad 70 616 Kč
Oznámení o změně výše nájemného z nájemní smlouvy č. 61N99/06  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  9439755 29.09.1999 25.06.2019 AGPI, a.s. Státní pozemkový úřad 467 060 Kč
NS 61N99/06 + dodatky  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  17249331 21.07.2021 21.07.2021 AGPI, a.s. Státní pozemkový úřad 48 716 Kč
Dohoda o ukončení NS č. 61N99/06  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  17249347 21.07.2021 21.07.2021 AGPI, a.s. Státní pozemkový úřad 210 769 Kč
Zveřejnění pachtovní smlouvy č. 23N21/06  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  17249339 21.07.2021 21.07.2021 AGPI, a.s. Státní pozemkový úřad 162 188 Kč
zveřejnění pachtovní smlouvy č. 22N21/06  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Veřejné služby pro energie
  10775500 14.11.2019 18.11.2019 AGPI, a.s. Město Písek 52 665 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.