Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:01643541'

Nalezené smlouvy 291 výsledků

Celková cena nalezených smluv 408 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 13588276 20. 8. 2020 20. 8. 2020 CENTROPROJEKT GROUP a.s. Povodí Moravy, s.p. 30 250 Kč
Koordinátor BOZP stavby Plavební značení na mostech Baťova kanálu - osvětlení  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 8501727 15. 3. 2019 18. 3. 2019 CENTROPROJEKT GROUP a.s. Povodí Moravy, s.p. 53 409 Kč
Příkazní smlouva  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 8079867 31. 1. 2019 1. 2. 2019 CENTROPROJEKT GROUP a.s. Technické služby Zlín, s.r.o. Neuvedena
Smlouva o uložení odpadu na skládce Suchý důl v roce 2019  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby / Stavebnictví
 11979976 13. 3. 2020 17. 3. 2020 Centroprojekt Group a.s. Město Rakovník 300 000 Kč
Dohoda o narovnání - Městský plavecký bazén - smírné řešení sporného stavu, cena celkem 300.000,- Kč  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 5123452 13. 3. 2018 30. 3. 2018 Česká agentura pro standardizaci CENTROPROJEKT GROUP a.s. 5 000 Kč
Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ
 3628560 31. 10. 2017 1. 11. 2017 Technické služby Zlín, s.r.o. CENTROPROJEKT GROUP a.s. 361 183 Kč
OPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY DOTŘIĎOVACÍ LINKY.
 657309 11. 11. 2016 25. 11. 2016 Město Tišnov CENTROPROJEKT GROUP a.s. 5 433 947 Kč
Smlouva o dílo - KOUPALIŠTĚ TIŠNOV – STAVBA DĚTSKÉHO BAZÉNU
 14389368 2. 11. 2020 9. 11. 2020 statutární město Zlín CENTROPROJEKT GROUP a.s. 1 621 400 Kč
Dodatek č.3 - Vypracování PD a IČ na akci Zlín - Jižní Svahy, propojení Podlesí - Kocanda  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 12281740 16. 4. 2020 17. 4. 2020 STEZA Zlín, spol. s r.o. CENTROPROJEKT GROUP a.s. 168 460 Kč
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Výměna bazénové fólie na Zeleném koupališti  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 3845776 16. 10. 2017 23. 11. 2017 Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace CENTROPROJEKT GROUP a.s. Neuvedena
Servisní smlouva - koupaliště  | Obor smlouvy: Opravy a údržba / Průmyslové stroje
 3821208 5. 9. 2017 21. 11. 2017 Město Holešov CENTROPROJEKT GROUP a.s. 114 950 Kč
stavebně technický průzkum budovy rehabilitačního střediska č.p. 1081 na ul. Tovární v Holešově.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 9634803 12. 7. 2019 16. 7. 2019 Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace CENTROPROJEKT GROUP a.s., místopředseda představenstva 324 704 Kč
SML/0459/19 smlouva o dílo na provedení inženýrsko geologického průzkumu Silnice III/05019: Drslavice - Havřice, sesuv  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 5522551 14. 5. 2018 14. 5. 2018 Armádní Servisní, příspěvková organizace CENTROPROJEKT GROUP a.s. 60 500 Kč
Příkazní smlouva - zajištění činností autorského dozoru při realizaci akce „Přáslavice – rekonstrukce vodojemu - realizace”  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 14671665 24. 11. 2020 30. 11. 2020 statutární město Zlín CENTROPROJEKT GROUP a.s. 579 590 Kč
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace Záchytné parkoviště P+R Malá Scéna  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 11670940 21. 1. 2020 13. 2. 2020 SNEO, a.s. CENTROPROJEKT GROUP a.s. 51 304 Kč
Servisní smlouva  | Obor smlouvy: Opravy a údržba / Průmyslové stroje
 3608420 15. 2. 2011 31. 10. 2017 Zlínský kraj CENTROPROJEKT GROUP a.s. 2 442 890 Kč
SPZ Holešov - SOD na činnost projektanta stavby 10  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 10979648 23. 10. 2019 5. 12. 2019 Lesy České republiky, s.p. CENTROPROJEKT GROUP a.s. 509 531 Kč
Dílo;Projektová činnost
 9746199 16. 7. 2019 30. 7. 2019 EKOLTES Hranice, a.s. CENTROPROJEKT GROUP a.s. Neuvedena
Smlouva o dílo - projektová dokumentace železobetonové akumulační jímky - Letní koupaliště Hranice
 3282666 27. 9. 2017 27. 9. 2017 Fakultní nemocnice Ostrava CENTROPROJEKT GROUP a.s. 218 284 Kč
Provedení inženýrskogeologického průzkumu pro přístavbu Centrálního komplementu - operačních sálů a místnosti Magnetické rezonance
 2224222 16. 6. 2017 14. 6. 2017 Město Kopřivnice CENTROPROJEKT GROUP a.s. 962 436 Kč
Letní koupaliště - částečná rekonstrukce rozvodů bazénových vod, výměna pískových filtrů - II ETAPA
 12139068 16. 3. 2020 6. 4. 2020 Město Velké Meziříčí CENTROPROJEKT GROUP a.s. Neuvedena
Dodatek 652/1S/2019/dodatek č. 1
 12056252 23. 3. 2020 26. 3. 2020 STEZA Zlín, spol. s r.o. CENTROPROJEKT GROUP a.s. 3 144 669 Kč
smlouva o dílo - Výměna bazénové fólie na Zeleném koupališti
 13542228 13. 8. 2020 14. 8. 2020 statutární město Zlín CENTROPROJEKT GROUP a.s. 430 760 Kč
SOD - Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci "Zlín, kruhová křižovatka ul. Bartošova a ul. Vodní
 6301835 15. 12. 2017 1. 8. 2018 Město Vsetín CENTROPROJEKT GROUP a.s. 1 597 079 Kč
smlouva o dílo a příkazní smlouva  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 15058607 29. 12. 2020 31. 12. 2020 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení CENTROPROJEKT GROUP a.s. 121 000 Kč
11-Servisní smlouva  | Obor smlouvy: Opravy a údržba / Průmyslové stroje
 8083871 24. 1. 2019 1. 2. 2019 Město Bystřice pod Hostýnem CENTROPROJEKT GROUP a.s. 221 309 Kč
SoD a příkazní smlouva na akci "Výstavba vodovodní sítě v Sovadině - přípojky" - CENTROPROJEKT GROUP a.s.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 4478780 23. 1. 2018 24. 1. 2018 Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace CENTROPROJEKT GROUP a.s. 72 600 Kč
SML/1262/17 Smlouva na vyhotovení závěrečné zprávy o IGP vč. vyhodnocení IGP  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 10046778 2. 9. 2019 4. 9. 2019 statutární město Zlín CENTROPROJEKT GROUP a.s. 108 900 Kč
objednávka - změna projektové dokumentace pro územní řízení - Zlín, kruhová křižovatka ul. Bartošova a ul. Vodní  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 4572532 29. 1. 2018 1. 2. 2018 Industry Servis ZK, a.s. CENTROPROJEKT GROUP a.s. 121 000 Kč
Objednávka 001-Ke
 5695739 28. 5. 2018 30. 5. 2018 Ministerstvo financí CENTROPROJEKT GROUP a.s. 2 270 500 Kč
DODATEK ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace akce „Lučina, revitalizace toku po důlní činnosti ř. km 0,000 – 3,262, stavba č. 5657“ (AVISme 2018001176)  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 9703991 22. 7. 2019 24. 7. 2019 Město Vrchlabí CENTROPROJEKT GROUP a.s. 235 950 Kč
Projektová dokumentace - Sportovně rekreační areál Vejsplachy - krytý bazén  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 3610624 15. 2. 2011 31. 10. 2017 Zlínský kraj CENTROPROJEKT GROUP a.s. 2 442 890 Kč
SPZ Holešov - SOD na činnost projektanta stavby 10  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 4874916 6. 3. 2018 6. 3. 2018 Povodí Moravy, s.p. CENTROPROJEKT GROUP a.s. 215 380 Kč
Smlouva o dílo, Odstranění plavebních překážek ve dně u mostu v Napajedlích  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 1663262 20. 3. 2017 7. 4. 2017 Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace CENTROPROJEKT GROUP a.s. 84 700 Kč
Smloíouva o dílo "Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - geologický průzkum"
 6475071 20. 8. 2018 22. 8. 2018 Město Rakovník Centroprojekt Group a.s. 363 000 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Projektová dokumentace pro stavbu "Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník"
 11373932 14. 1. 2020 15. 1. 2020 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení CENTROPROJEKT GROUP a.s. 121 000 Kč
Servisní smlouva na bazénovou technologii - Centroprojekt
 3396754 10. 10. 2017 11. 10. 2017 Zlínský kraj CENTROPROJEKT GROUP a.s. 127 050 Kč
Vypracování dokumentace pro provedení stavby - Oprava havárie kabelového kanálu K1  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 1934826 10. 5. 2017 15. 5. 2017 EKOLTES Hranice, a.s.
  1. EKOLTES Hranice, a.s.
  2. CENTROPROJEKT GROUP a.s.
1 419 705 Kč
Smlouva o dílo - dodávka a montáž nerezového whirlpoolu vč. bazénové technologie v bazénové hale Plovárny v Hranicích  | Obor smlouvy: Průmyslové stroje / Stavebnictví
 11397584 16. 1. 2020 16. 1. 2020 Industry Servis ZK, a.s. CENTROPROJEKT GROUP a.s. 229 900 Kč
Smlouva příkazní o výkonu činnosti inženýrské podpory
 4768716 22. 2. 2018 22. 2. 2018 Město Valašské Klobouky CENTROPROJEKT GROUP a.s. 435 600 Kč
Zhotovení projektové dokumentace - Rekonstrukce venkovních bazénů koupaliště ve Valašských Kloboukách

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 716 lidí darovalo 1 971 967 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy