Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:25677063'

našli jsme 38 výsledků na výraz ico:25677063

Celková cena nalezených smluv 16 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
30. 4. 2019 3. 5. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PREměření, a.s. Objednávka - upgrade FW, úřední ověření a potvrzení ZMD 91 803  Kč
20. 12. 2017 20. 12. 2017 Detail smlouvy Městská část. Praha 14 PREměření, a.s. Smlouva o spolupráci - Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat na budovách ZŠ. MŠ, ÚMCˇˇ, Plechárna, KD Kyje, DPS Bojčenkova, 4 551 272  Kč
13. 3. 2019 12. 4. 2019 Detail smlouvy Za Trojku PREměření, a.s. Objednáváme u Vás kontrolu obvodů v místě Atrium na Žižkově, dle cenové nabídky PRE, specifikace viz příloha. 66 550  Kč
12. 12. 2019 12. 12. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost PREměření, a.s. jízdní doklady Neuvedena
13. 5. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Kolektory Praha, a.s. PREměření, a.s. Smlouva o poskytnutí produktu E-Simple 1 299 714  Kč
26. 1. 2018 22. 2. 2018 Detail smlouvy ÚMČ Praha-Libuš PREměření, a.s. Registr smluv - Objednávka_měření_jističů 69 696  Kč
15. 11. 2016 23. 11. 2016 Detail smlouvy Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. PREměření, a.s. Smlouva - osvětlení garáží 112 862  Kč
12. 7. 2018 20. 3. 2019 Detail smlouvy Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 PREměření, a.s. výměna jističe a rozvaděčové vložky v ZŠ 71 904  Kč
14. 1. 2019 14. 1. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost PREměření, a.s. Jízdní doklady Neuvedena
24. 5. 2017 6. 6. 2017 Detail smlouvy Operátor ICT, a.s. PREměření, a.s. dobíjecí stanice na elektromobil 96 177  Kč
5. 9. 2019 18. 9. 2019 Detail smlouvy Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. PREměření, a.s. Zpracování projektové dokumentace k instalaci dobíjecí stanice v areálu Bartoškova 28, Praha 4 25 000  Kč
3. 12. 2019 3. 12. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PREměření, a.s. Kupní smlouva - dodávka elektroměrů, číslo 11519/2019-SŽDC-SŽE 1 194 270  Kč
11. 12. 2017 11. 12. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost PREměření, a.s. jízdní doklady Neuvedena
25. 11. 2019 25. 11. 2019 Detail smlouvy Výstaviště Praha, a.s. PREměření, a.s. "Objednávka - elektroměry Elektroměr ZPA AM360.I GPRS 6x Úprava odečtové centrály 1 x . 108 726  Kč
3. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. PREměření, a.s. Nájmení smlouva - pronájem motorového vozidla VW E-golf 89 940  Kč
13. 12. 2018 13. 12. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost PREměření, a.s. Jízdní doklady Neuvedena
10. 11. 2016 16. 11. 2016 Detail smlouvy Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 PREměření, a.s. Výměna transformátoru v havarijním stavu 542 272  Kč
14. 8. 2017 24. 8. 2017 Detail smlouvy PRAHA 10 - Majetková, a.s. PREměření, a.s. Smlouva o dílo - řešení pro měření a optimalizaci spotřeby energií 133 158  Kč
11. 8. 2017 11. 8. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 20 PREměření, a.s. Projektová dokumentace k realizaci stavby - nabíjecí stanice, el. přípojka NN pro nabíjecí stanici, včetně kompletní inženýrské činnosti 72 479  Kč
2. 9. 2019 17. 9. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PREměření, a.s. Objednávka - úřední ověření elektroměrů, parametrizace 72 745  Kč
18. 2. 2019 18. 2. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost PREměření, a.s. Jízdní doklady Neuvedena
27. 3. 2019 27. 3. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 3 PREměření, a.s. Na základě Vaší nabídky objednáváme: Úprava ER vložky rozváděče: 1. Lipanská 389/11: z 3x125A C02 na 3x80A C03, MS 8110348849 2. Seifertova 559/51: z 3x160A C02 na 3x100A C03, MS 8110063230 3. Havlíčkovo náměstí 700/9: 3x160A C02 na 3x80A C03, MS 8 84 143  Kč
22. 11. 2019 2. 12. 2019 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy PREměření, a.s. objednávka-elektroinstalační práce 75 115  Kč
10. 11. 2016 16. 11. 2016 Detail smlouvy Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 PREměření, a.s. Výměna hlavního vypínače v havarijním stavu 165 092  Kč
25. 10. 2018 29. 11. 2018 Detail smlouvy Výstaviště Praha, a.s. PREměření, a.s. Příkazní smlouva - obstarávání a zajišťování lokální distribuční soustavy Neuvedena
10. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Technologie Hlavního města Prahy, a.s. PREměření, a.s. Smlouva o dílo-pilotní projekt zapínacích míst s komunikací č. 2 2 420 000  Kč
14. 1. 2020 14. 1. 2020 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost PREměření, a.s. jízdní doklady Neuvedena
31. 8. 2017 1. 9. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha Běchovice PREměření, a.s. RS-smlouva o dílo - Instalace FVE na objekty MČ Praha - Běchovice PRE měření a.s. 2 418 427  Kč
11. 1. 2018 11. 1. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost PREměření, a.s. jízdní doklady Neuvedena
30. 7. 2019 19. 8. 2019 Detail smlouvy Výstaviště Praha, a.s. PREměření, a.s. Objednávka -odstranění závad v trafostanici dle revizních zpráv; Potvrzení objednávky 194 118  Kč
3. 6. 2019 5. 6. 2019 Detail smlouvy Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb PREměření, a.s. 13_71229078_2019 Smlouva o dílo PREměření DPKS Fotovoltaická_elektrárna 650 164  Kč
24. 5. 2017 17. 8. 2017 Detail smlouvy Městská část Praha 8 PREměření, a.s. Úprava odběrného místa DSS II. S.K.Neumanna 2475 Praha 8 - Libeň 64 124  Kč
19. 9. 2017 26. 9. 2017 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PREměření, a.s. Kupní smlouva "Statické elektroměry typu ZMG 310" 1 077 384  Kč
12. 12. 2019 13. 12. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace PREměření, a.s. Objednávka - komunikační jednotka CU-D2 (MBus) pro elm L&G 219 373  Kč
5. 9. 2019 16. 9. 2019 Detail smlouvy Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. PREměření, a.s. Dobíjecí stanice "Třífázové nabíjení 400 V AC/32 A (MENNEKES)" 25 000  Kč
25. 10. 2018 29. 11. 2018 Detail smlouvy Výstaviště Praha, a.s. PREměření, a.s. Smlouva na servis trafostanic a zajištění pohotovostní služby č. M6100/P/2018/0157 Neuvedena
24. 7. 2019 17. 12. 2019 Detail smlouvy Základní škola, Praha 10, Křimická 314 PREměření, a.s. Připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě PREdi 85 324  Kč
24. 7. 2019 24. 7. 2019 Detail smlouvy Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví PREměření, a.s. Smlouva "PREm 27" o podnájmu elektromobilu č. M6100/N/2019/0124. 187 550  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 356 lidí darovalo 982 825 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy