Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:25751417'

Nalezené smlouvy 41 výsledků

Celková cena nalezených smluv 114 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  6741323 12. 9. 2018 20. 9. 2018 Asociace samostatných odborů Národní vzdělávací fond, o.p.s. 100 000 Kč
Studie"Možnosti zvyšování získané kvalifikace a dovedností ve vyšším věku a možnost syst a inf porad podpory"
  1483294 30. 3. 2016 16. 3. 2017 Osigeno s.r.o.
 1. Národní vzdělávací fond, o.p.s.
 2. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
815 705 Kč
Dodatek č. 16 ke Smlouvě o sdružení  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
  13942100 21. 9. 2020 30. 9. 2020 Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) Národní vzdělávací fond, o.p.s. 317 625 Kč
Objednávka na základě Rámcové dohody NPICR - 665/2020/11-2 v rámci veřejné zakázky.  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Vzdělávání a školení
  8177991 1. 11. 2018 11. 2. 2019 Národní vzdělávací fond, o.p.s. alevia s.r.o. 72 600 Kč
Objednávka-Celouniverzitní výzkum o studentech doktorských programů UK - analýza
  15225587 11. 1. 2021 18. 1. 2021 Pražský inovační institut, z. ú. Národní vzdělávací fond, o.p.s. 484 000 Kč
Smlova o dílo "Podkladová studie k mapování inovačního prostředí na území hl.města Prahy"  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  16504679 8. 4. 2021 6. 5. 2021 Národní vzdělávací fond, o.p.s. SVÚM reality s.r.o. Neuvedena
Dodatek č. 22 Nájemní smlouvy  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
  6958159 12. 9. 2018 11. 10. 2018 Univerzita Karlova Národní vzdělávací fond, o.p.s. 1 113 200 Kč
Smlouva o dílo  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Vzdělávání a školení / Nábor zaměstnanců
  6958175 4. 10. 2018 11. 10. 2018 Univerzita Karlova Národní vzdělávací fond, o.p.s. 1 113 200 Kč
Smlouva o dílo
  15076591 25. 11. 2020 5. 1. 2021 Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) Národní vzdělávací fond, o.p.s. Neuvedena
Smlouva o bezúplatném převodu doménového jména (ReferNet.cz)- Národní vzdělávací fond, o.p.s.  | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby / Vzdělávání a školení
  4457044 12. 1. 2018 22. 1. 2018 Olomoucký kraj Národní vzdělávací fond, o.p.s. 121 000 Kč
Zajištění programové náplně konference Vzdělávací systém v Olomouckém kraji pro trh práce v 21. století - 24. 1. 2018  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  3703452 7. 11. 2017 8. 11. 2017 Statutární město Ostrava Národní vzdělávací fond, o.p.s. 181 500 Kč
zveřejnění objednávky č. 3352/2017/140 - Národní vzděl.fond
  8189107 1. 2. 2019 12. 2. 2019 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní vzdělávací fond, o.p.s. 699 217 Kč
Dodatek ke Smlouvě o sdružení ReferNet  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  15467299 12. 1. 2021 10. 2. 2021 Pražský inovační institut, z. ú. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Neuvedena
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo "Podkladová studie k mapování inovačního prostředí na území hl. města Prahy"  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  16263703 12. 1. 2021 15. 4. 2021 Národní vzdělávací fond, o.p.s. Pražský inovační institut, z. ú. Neuvedena
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo "Podkladová studie k mapování inovačního prostředí na území hl. města Prahy  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
  8178843 23. 2. 2018 11. 2. 2019 Národní vzdělávací fond, o.p.s. SVÚM reality s.r.o. 37 097 Kč
Nájemní smlouva+Dodatek  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby
  14273392 27. 10. 2020 29. 10. 2020 Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) Národní vzdělávací fond, o.p.s. 63 525 Kč
Objednávka na základě RD NPICR - 665/2020/11-2  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Vzdělávání a školení
  16991187 17. 6. 2021 23. 6. 2021 Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) Národní vzdělávací fond, o.p.s. 152 460 Kč
Objednávka výstupů pro projekt ReferNet - Národní vzdělávací fond, o.p.s.  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
  6741303 27. 3. 2018 20. 9. 2018 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Národní vzdělávací fond, o.p.s. 298 265 Kč
NVF - "Analýza dopadů automatizace práce, změn v organizaci práce a pracovních podmínek"
  6281471 1. 1. 2018 30. 7. 2018 Národní vzdělávací fond, o.p.s. Dana Fořtová 6 050 Kč
NVF - Zpracování mzdového účetnictví  | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby
  16143167 22. 3. 2021 7. 4. 2021 Asociace samostatných odborů Národní vzdělávací fond, o.p.s. 150 000 Kč
Smlouva o dílo - odborná studie "Vzdělávání zaměstnanců jako prevence před diskriminací na trhu práce"  | Obor smlouvy: Sociální služby
  7676811 4. 12. 2018 18. 12. 2018 České vysoké učení technické v Praze Národní vzdělávací fond, o.p.s. 315 810 Kč
Analýza
  15225475 11. 1. 2021 18. 1. 2021 Pražský inovační institut, z. ú. Národní vzdělávací fond, o.p.s. 484 000 Kč
Smlouva o dílo "Analýza prací pro mapování prostředí vědeckých pracovníků"
  1384294 13. 9. 2007 6. 3. 2017 Osigeno s.r.o.
 1. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 2. Národní vzdělávací fond, o.p.s.
726 000 Kč
Smlouva o sdružení  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
  1384678 21. 11. 2016 6. 3. 2017 Osigeno s.r.o.
 1. Národní vzdělávací fond, o.p.s.
 2. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
864 105 Kč
Dodatek č. 17 ke smlouvě o sdružení  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
  6741319 27. 3. 2018 20. 9. 2018 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Národní vzdělávací fond, o.p.s. 148 225 Kč
Šetření"Možnosti zavádění osobních vzdělávacích kont" a jeho prezentace  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  16961831 19. 6. 2021 21. 6. 2021 Technologické centrum Akademie věd České republiky
 1. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
 2. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
+1 dodavatel
92 225 685 Kč
Smlouva o účasti na řešení projektu s identifikačním kódem MS2104  | Obor smlouvy: Opravy, údržba a počítačové sítě / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1384770 16. 2. 2017 6. 3. 2017 Osigeno s.r.o.
 1. Národní vzdělávací fond, o.p.s.
 2. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
732 933 Kč
Dodatek č. 18 ke smlouvě o sdružení  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
  12074480 28. 2. 2020 30. 3. 2020 Asociace samostatných odborů Národní vzdělávací fond, o.p.s. 150 000 Kč
Odborná studie"Systémové participace odborů v oblasti učňovství:příležitosti a hrozby v době digitalizace"
  6284667 30. 3. 2018 30. 7. 2018 Berman Group, s.r.o. Národní vzdělávací fond, o.p.s. 1 093 840 Kč
Smlouva o dílo-Mapování vertikálních domén specializace RIS3  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Reklamní a marketingové služby / Internetové služby, servery, cloud, certifikáty
  183537 26. 7. 2016 5. 9. 2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí Národní vzdělávací fond, o.p.s. 1 125 300 Kč
vypracování analytické studie Práce 4.0 popisující dopady 4. průmyslové revoluce na český trh práce, požadavky na pracovní sílu a státní správu v měnících se podmínkách budoucího trhu práce  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky / Reklamní a marketingové služby
  18488751 23. 11. 2021 24. 11. 2021 Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) Národní vzdělávací fond, o.p.s. 101 640 Kč
Objednávka výstupů pro projekt ReferNet - Národní vzdělávací fond, o.p.s.  | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby / Vzdělávání a školení
  15664791 25. 2. 2021 2. 3. 2021 Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) Národní vzdělávací fond, o.p.s. 152 460 Kč
Objednávka výstupů pro projekt ReferNET - Národní vzdělávací fond, o.p.s.  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
  3642904 26. 10. 2017 2. 11. 2017 Moravskoslezský kraj Národní vzdělávací fond, o.p.s. 479 160 Kč
VZ 195/2017 Zajištění účasti zástupců příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje na konferenci "Škola základ života aneb vzdělávání 4.0 pro MSK kraj"  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Sociální služby
  6204387 26. 6. 2018 20. 7. 2018 Pink market s.r.o.
 1. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 2. Národní vzdělávací fond, o.p.s.
726 000 Kč
Smlouva o sdružení  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  7081559 17. 10. 2018 23. 10. 2018 České vysoké učení technické v Praze Národní vzdělávací fond, o.p.s. 1 052 700 Kč
Smlouva na zpracování a dodání studie dle uvedeného rozsahu a specifikace  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Laboratorní přístroje a zařízení / Stroje a zařízení
  13678688 31. 8. 2020 2. 9. 2020 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Národní vzdělávací fond, o.p.s. 429 550 Kč
Celouniverzitní socioekonomický výzkum doktorských studijních programů Vysokého učení technického v Brně  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců
  13793436 15. 9. 2020 15. 9. 2020 Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) Národní vzdělávací fond, o.p.s. 1 931 160 Kč
Rámcová dohoda  | Obor smlouvy: Administrativní služby, stravenky / Vzdělávání a školení / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1700086 21. 4. 2017 12. 4. 2017 Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2 333 000 Kč
Dodatek ke smlouvě mezi příjemcem a spolupříjemcem o řešení části grantového projektu č. P402/12/G130  | Obor smlouvy: Internetové služby, servery, cloud, certifikáty / Dary a dotace
  15467395 12. 1. 2021 10. 2. 2021 Pražský inovační institut, z. ú. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Neuvedena
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo "Analýza prací pro mapování prostředí vědeckých pracovníků""
  9678495 24. 6. 2019 22. 7. 2019 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní vzdělávací fond, o.p.s. 60 012 Kč
Dodatek č. 21 ke Smlouvě o sdružení uzavřené dne 12. září 2007  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy