Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:27461211'

Nalezené smlouvy 172 výsledků

Celková cena nalezených smluv 142 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  12141728 27. 3. 2020 6. 4. 2020 Královéhradecká provozní, a.s. Fakultní nemocnice Hradec Králové 605 000 Kč
dar - 500.000 - na nákup plicních ventilátorů  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Zdravotnické přístroje
  8091547 2. 1. 2019 4. 2. 2019 Královéhradecká provozní, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 5 419 590 Kč
Dodatek č. 10 - ke kupní smlouvě - voda předaná  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Voda
  1093457 11. 1. 2017 24. 1. 2017 Královéhradecká provozní, a.s. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 61 710 Kč
rozbory vod
  13317952 15. 7. 2020 20. 7. 2020 Královéhradecká provozní a.s. Český hydrometeorologický ústav 35 000 Kč
- Odběr. kupní sml. dlouhodobá-NEINVEST - Produkty a služby ČHMÚ  | Obor smlouvy: IT Bezpečnost / IT
  1386322 2. 1. 2017 6. 3. 2017 Královéhradecká provozní, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Neuvedena
dodatek č. 8 ke kupní smlouvě  | Obor smlouvy: Voda / Veřejné služby pro energie
  11728244 30. 1. 2020 19. 2. 2020 Královéhradecká provozní, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 4 697 825 Kč
Dodatek č. 11 ke smlouvě o dodávce pitné vody  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Voda
  12485608 23. 4. 2020 4. 5. 2020 Královéhradecká provozní, a.s. Fakultní nemocnice Hradec Králové 1 403 600 Kč
Darovací smlouva - 1.160.000 - boj proti SARS-CoV2  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
  17107851 30. 6. 2021 2. 7. 2021 Královéhradecká provozní, a.s. Město Nový Bydžov 1 Kč
Nájemní - smlouva o pachtu a provozování vodárenské infrastruktury - v Zábědově - průmyslové zóně III. - vodovod a kanalizace
  11709324 17. 2. 2020 18. 2. 2020 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Královéhradecká provozní, a.s. Neuvedena
Smlouva o čištění odpadních vod dodatek č. 5  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Odpady
  11171604 23. 1. 2019 19. 12. 2019 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Královéhradecká provozní, a.s. 2 420 000 Kč
Kupní smlouva o dodávce vody  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Voda
  14357464 28. 7. 2020 5. 11. 2020 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Královéhradecká provozní, a.s. 1 872 784 Kč
Smlouva o dílo - ČOV Smiřice, úprava technol. vystrojení  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  15268851 28. 12. 2020 21. 1. 2021 Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. Královéhradecká provozní, a.s. 234 788 Kč
služba specialisty technologa pitných i odpadních vod
  477701 18. 10. 2016 31. 10. 2016 Univerzita Hradec Králové Královéhradecká provozní, a.s. 93 350 Kč
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 20111388/1  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie
  13965056 23. 9. 2020 2. 10. 2020 Univerzita Hradec Králové Královéhradecká provozní, a.s. 103 818 Kč
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 2003015238/3  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie
  2040438 29. 12. 2016 26. 5. 2017 Domov důchodců Černožice Královéhradecká provozní, a.s. Neuvedena
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie
  13912992 24. 9. 2020 29. 9. 2020 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Královéhradecká provozní, a.s. 857 648 Kč
Smlouva o dílo - vodovod Hradec Králové, ul. Bří. Štefanů  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  16937983 15. 6. 2021 17. 6. 2021 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Královéhradecká provozní, a.s. Neuvedena
Celoroční objednávka-pokládka živice, úklid komunikace, obnova vodorovného značení  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  6325215 2. 8. 2018 3. 8. 2018 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Královéhradecká provozní, a.s. 82 776 Kč
Výměna vodoměrné sestavy  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  5190836 9. 4. 2018 9. 4. 2018 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Královéhradecká provozní, a.s. Neuvedena
Odvádění odpadních vod  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Voda
  4017792 6. 12. 2017 7. 12. 2017 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Královéhradecká provozní, a.s. 120 907 Kč
Smlouva o dílo - VDJ Kozince, rekonstrukce chlorovny  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  12944596 9. 6. 2020 11. 6. 2020 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Královéhradecká provozní, a.s. 7 253 369 Kč
Smlouva o dílo - ČOV HK, rekonstr. vstupní čerp. stanice - čerpadla II. etapa  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  7930011 1. 1. 2019 17. 1. 2019 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Královéhradecká provozní, a.s. 1 052 216 Kč
zálohové platby za srážkovou vodu v areálu TSHK a WC Jeronýmova v roce 2019
  7243051 30. 10. 2018 7. 11. 2018 Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov Královéhradecká provozní, a.s. 200 000 Kč
Smlouva o dodávce vody 4x  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie
  15090431 5. 1. 2021 6. 1. 2021 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Královéhradecká provozní, a.s. 629 200 Kč
Platby vodného a stočného - odběr v areálu letiště Hradec Králové
  11435560 21. 1. 2020 21. 1. 2020 Základní umělecká škola Střezina Královéhradecká provozní, a.s. 257 840 Kč
Vodné, stočné, srážky budova JIH - rozpis záloh pro rok 2020 - ZUŠ Střezina  | Obor smlouvy: Energie
  17005559 16. 6. 2021 24. 6. 2021 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Královéhradecká provozní, a.s. 168 313 Kč
Smlouva o dílo - doplnění uzávěrů, tř. E. Beneše, Hradec Králové
  165733 30. 8. 2016 31. 8. 2016 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Královéhradecká provozní, a.s. 411 344 Kč
Smlouva o dílo - ČS František - rekonstrukce přípojky NN  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  15114023 7. 1. 2021 7. 1. 2021 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Královéhradecká provozní, a.s. 89 540 Kč
Plošná deratizace uličních vpustí - Hradec Králové - 2021  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  245853 6. 9. 2016 16. 9. 2016 Okresní soud v Hradci Králové Královéhradecká provozní, a.s. Neuvedena
Úprava vztahů, práv a povinností při dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací.  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie
  11525072 15. 1. 2020 29. 1. 2020 Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. Královéhradecká provozní, a.s. Neuvedena
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 2005005139/3  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie
  4839028 22. 2. 2018 1. 3. 2018 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Královéhradecká provozní, a.s. 150 040 Kč
Smlouva o dílo - sklad vodoměrů, stavební úpravy  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  7770855 20. 12. 2018 2. 1. 2019 Město Nový Bydžov Královéhradecká provozní, a. s. Neuvedena
Ostatní - Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 20115784/1 - ul. Na Šarlejích - Domov s pečovatelskými byty - p. p. č. 3455 v k. ú. Nový Bydžov  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Voda
  3543459 22. 6. 2017 25. 10. 2017 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Královéhradecká provozní, a.s. 2 055 582 Kč
Smlouva o dílo - ČOV Chlumec n. C. - aerační systém uskl. nádrže  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  11545296 2. 1. 2020 31. 1. 2020 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Královéhradecká provozní, a.s. Neuvedena
Smlouva o dílo - analýza vzorků
  9007431 10. 5. 2019 13. 5. 2019 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Královéhradecká provozní, a.s. 223 961 Kč
Smlouva o dílo - Vodojem Kratonohy, zlepšení tlakových poměrů  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  8174779 11. 2. 2019 11. 2. 2019 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Královéhradecká provozní, a.s. 201 011 Kč
Smlouva o dílo - Doplnění ochranných prvků na kanalizačních čerpacích stanicích  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  13961904 23. 9. 2020 2. 10. 2020 Univerzita Hradec Králové Královéhradecká provozní, a.s. 286 831 Kč
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 20119667/1  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie
  4476316 2. 1. 2012 24. 1. 2018 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Královéhradecká provozní, a.s. Neuvedena
Čištění odpadních vod  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  13115444 29. 6. 2020 29. 6. 2020 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Královéhradecká provozní, a.s. 138 679 Kč
Oprava kanalizační přípojky, ZŠ M. Horákové, HK  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  11627096 6. 2. 2020 8. 2. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Královéhradecká provozní, a.s. 97 750 Kč
Dodávka vody  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy