Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:28642457'

Nalezené smlouvy 165 výsledků

Celková cena nalezených smluv 351 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 8316847 6. 2. 2019 26. 2. 2019 EKOVA ELECTRIC a.s. Mgr. Ing. Tomáš Oborný, advokát 217 800 Kč
zabezpečení vzdělávací aktivity  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení / Nábor zaměstnanců / Sociální služby
 8199271 19. 2. 2018 13. 2. 2019 EKOVA ELECTRIC a.s. OZO Ostrava s.r.o. Neuvedena
Nakládání s odpady  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby / Hromadná autobusová a vlaková doprava
 13357768 22. 7. 2020 24. 7. 2020 EKOVA ELECTRIC a.s. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 77 803 Kč
Objednávka/cenová nabídka - Autorizované měření a posouzení lokální svalové zátěže a ergonomie pracovního místa  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců
 939513 21. 12. 2016 3. 1. 2017 EKOVA ELECTRIC a.s. ZO OS DOSIA při DPO a.s. Neuvedena
Kolektivní smlouva na roky 2017 - 2020  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby / Zdravotní péče
 10026594 5. 8. 2019 3. 9. 2019 EKOVA ELECTRIC a.s. Kreston A&CE Audit, s.r.o. 824 010 Kč
Smlouva o provedení auditu účetní závěrky  | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby / Právní služby / Bankovní služby, operace a poplatky
 5054532 28. 2. 2018 23. 3. 2018 EKOVA ELECTRIC a.s. OVANET a.s. 13 189 Kč
Dodatek č.2 ke smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Internetové služby, servery, cloud
 11194556 16. 12. 2019 20. 12. 2019 EKOVA ELECTRIC a.s. SH Job Partners s.r.o. Neuvedena
Rámcová dohoda o dočasném přidělení zaměstnanců  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Vzdělávání a školení
 15167939 28. 3. 2018 13. 1. 2021 EKOVA ELECTRIC a.s. OZO Ostrava s.r.o. Neuvedena
Nakládání s odpady  | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby / Doprava a poštovní služby
 932625 29. 7. 2016 2. 1. 2017 EKOVA ELECTRIC a.s. TT Tisk s.r.o. Neuvedena
Smlouva o nájmu  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby / Veřejné služby pro energie
 12125468 20. 1. 2020 3. 4. 2020 Veolia Energie ČR, a.s. EKOVA ELECTRIC a.s. 514 250 Kč
RSMS_S/13286/CU/202001  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie
 8513747 15. 3. 2019 19. 3. 2019 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. EKOVA ELECTRIC a.s. 64 977 Kč
Objednávka VOŘS-2019-000153 ( Opravy el. zařízení -repase odpojovače )  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
 15115987 2. 12. 2020 7. 1. 2021 Poncza Magdalena, Mgr., advokát EKOVA ELECTRIC a.s. 1 972 300 Kč
Příkazní smlouva
 10150138 11. 9. 2019 17. 9. 2019 EKOVA ELECTRIC a.s. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 70 059 Kč
cenová nabídka/objednávka - autorizované měření a posouzení lokální svalové zátěže, atd.  | Obor smlouvy: Internetové služby, servery, cloud / Zemědělství
 9976671 29. 7. 2019 28. 8. 2019 EKOVA ELECTRIC a.s. SVV Praha, s.r.o. 217 800 Kč
Smlouva na realizaci vzdělávacích aktivit zaměstnanců  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení / Nábor zaměstnanců / Sociální služby
 5054100 23. 3. 2011 23. 3. 2018 EKOVA ELECTRIC a.s. OVANET a.s. 8 990 Kč
Smlouva na poskytování služeb elektronických komunikací  | Obor smlouvy: Telco / Telekomunikační služby
 5054436 27. 8. 2015 23. 3. 2018 EKOVA ELECTRIC a.s. OVANET a.s. 11 979 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací  | Obor smlouvy: Telco / Internetové služby, servery, cloud
 11923448 2. 3. 2020 10. 3. 2020 Mgr. Magdaléna Poncza
  1. EKOVA ELECTRIC a.s.
  2. BONATRANS GROUP a.s.
Neuvedena
Rámcová dohoda o dočasném přidělování zaměstnanců  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců
 7349491 15. 11. 2018 18. 11. 2018 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Ekova electric Neuvedena
Treasury obchod  | Obor smlouvy: Bankovní služby, operace a poplatky
 8412511 14. 12. 2018 7. 3. 2019 Mgr. Ing. Tomáš Oborný, advokát EKOVA ELECTRIC a.s. Neuvedena
Mzdová dohoda na rok 2019  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Finance / Pojišťovací služby
 6198439 13. 7. 2018 20. 7. 2018 Dopravní podnik Ostrava a.s. EKOVA ELECTRIC a.s. 724 790 Kč
Oprava laku a dodání zařízení do elektrobusu  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava / Doprava a poštovní služby / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství)
 4614504 15. 12. 2017 6. 2. 2018 Veolia Energie ČR, a.s. EKOVA ELECTRIC a.s. 514 250 Kč
RSEM/13286/OD/201801  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie
 12657344 15. 5. 2020 18. 5. 2020 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. EKOVA ELECTRIC a.s. 313 390 Kč
Smlouva o dílo - oprava 4 ks trakčních motorů TAM  | Obor smlouvy: Opravy a údržba
 4043184 11. 12. 2017 11. 12. 2017 Dopravní podnik Ostrava a.s. EKOVA ELECTRIC a.s. 96 694 Kč
ND tramvají  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
 6337243 12. 6. 2018 6. 8. 2018 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost EKOVA ELECTRIC a.s. Neuvedena
Repase 4ks převodovky ASTRA
 10039610 23. 8. 2019 4. 9. 2019 Dopravní podnik Ostrava a.s. EKOVA ELECTRIC a.s. 18 077 400 Kč
Provedení technického zhodnocení tramvají-dovybavení klimatizací  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava / Opravy a údržba / Doprava a poštovní služby
 9814147 23. 7. 2019 7. 8. 2019 Dopravní podnik Ostrava a.s. EKOVA ELECTRIC a.s. 1 002 742 Kč
Nájem nebytových prostor  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy / Realitní služby / Veřejné služby pro energie
 6568603 31. 8. 2018 3. 9. 2018 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. EKOVA ELECTRIC a.s. 241 516 Kč
Objednávka č. VOŘS-2018-000217 generální oprava (kotva(rotor) TM TE022  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
 4043176 11. 12. 2017 11. 12. 2017 Dopravní podnik Ostrava a.s. EKOVA ELECTRIC a.s. 96 694 Kč
ND tramvají  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
 13112468 25. 6. 2020 29. 6. 2020 Dopravní podnik města Olomouce, a.s. EKOVA ELECTRIC a.s. 73 810 Kč
Smlouva o dílo - dodávka 8 ks rozvodných skříní  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
 6570043 28. 5. 2018 3. 9. 2018 Česká pojišťovna a.s. EKOVA ELECTRIC a.s. 1 163 304 Kč
Pojistná smlouva  | Obor smlouvy: Finance / Pojišťovací služby / Stavebnictví
 2049618 26. 9. 2016 29. 5. 2017 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví EKOVA ELECTRIC a.s. 8 500 Kč
Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ  | Obor smlouvy: IT Software (krabicový SW, licence, …)
 11424636 15. 1. 2020 20. 1. 2020 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. EKOVA ELECTRIC a.s. 791 059 Kč
Objednávka VOŘS-2020-000047 ( Oprava vozidla TRAM-tato obj. nahrazuje původní obj.VOŘS-2019-000815 )  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
 3915052 21. 11. 2017 29. 11. 2017 Dopravní podnik Ostrava a.s. EKOVA ELECTRIC a.s. Neuvedena
Homologační zkoušky  | Obor smlouvy: Železniční a tramvajové lokomotivy a vozidla / Hromadná autobusová a vlaková doprava
 11460496 23. 1. 2020 23. 1. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost EKOVA ELECTRIC a.s. 12 568 978 Kč
Historická vozidla
 4859648 29. 1. 2018 5. 3. 2018 Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě - kontaktní pracoviště Ostrava (Úřad práce České republiky) EKOVA ELECTRIC a.s. 159 091 Kč
DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení / Nábor zaměstnanců / Sociální služby
 11595684 31. 1. 2020 5. 2. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost EKOVA ELECTRIC a.s. 130 480 Kč
Pronájem trolejbusu
 14330200 29. 10. 2020 3. 11. 2020 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. EKOVA ELECTRIC a.s. 95 590 Kč
Objednávka VOŘS-2020-000761 ( Aplikace nátěru anti-vandal na voze DT045, 025- po provedení nového laku v rámci GO )  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
 13468076 30. 7. 2020 5. 8. 2020 Dopravní podnik Ostrava a.s. EKOVA ELECTRIC a.s. Neuvedena
Poskytování služeb v oblasti IT  | Obor smlouvy: IT / Konzultace a poradenství
 7012619 31. 8. 2018 17. 10. 2018 Dopravní podnik Ostrava a.s. EKOVA ELECTRIC a.s. Neuvedena
Úprava platebních podmínek  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
 7349495 15. 11. 2018 18. 11. 2018 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Ekoca Electric Neuvedena
Treasury obchod  | Obor smlouvy: Bankovní služby, operace a poplatky

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 674 lidí darovalo 1 833 349 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy