Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:47674768'

Nalezené smlouvy 62 výsledků

Celková cena nalezených smluv 52 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  21424391 03.08.2022 23.08.2022 Agrární komora České republiky Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace 294 787 Kč
objednávka výstavní expozice stánku na výstavě Země živitelka  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby
  10026938 14.08.2019 03.09.2019 Agrární komora České republiky Výstaviště České Budějovice a.s. 450 000 Kč
Smlouva - Země živitelka 2019  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
  14016868 17.09.2020 05.10.2020 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 176 000 Kč
Sml.o provedení samostatných zkoušek - provedení samostatných zkoušek to (28/SDO/OPZ/20)  | Obor smlouvy: Zemědělství
  1880234 13.02.2017 08.05.2017 Státní zemědělský intervenční fond Agrární komora České republiky 254 192 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 16/002/01210/610/000088  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  1067169 11.01.2017 20.01.2017 Ministerstvo zemědělství Agrární komora České republiky 200 000 Kč
Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: XVI. Agrární ples  | Obor smlouvy: Rekreační, kulturní akce / Reklamní a marketingové služby
  1880238 13.02.2017 08.05.2017 Státní zemědělský intervenční fond Agrární komora České republiky 779 450 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 16/002/01210/620/000087  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Školení a kurzy
  3937896 23.11.2017 30.11.2017 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 550 550 Kč
Smlouva o provedení samostatných zkoušek  | Obor smlouvy: Zemědělství
  3525990 23.10.2017 24.10.2017 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Agrární komora České republiky 60 500 Kč
Smlouva o reklamě  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby
  8227519 15.02.2019 16.02.2019 Ministerstvo zemědělství Agrární komora České republiky 181 500 Kč
Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: XVIII. Agrární ples  | Obor smlouvy: Rekreační, kulturní akce / Reklamní a marketingové služby
  14545432 12.11.2020 20.11.2020 Domov pro seniory Ďáblice Agrární komora České republiky 101 640 Kč
Dar finanční pomoci zařízením, která pečují o pandemií zvláště ohrožené seniory a hendikepované spoluobčany  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  16939455 16.06.2021 17.06.2021 Ministerstvo zemědělství Agrární komora České republiky 96 800 Kč
záštita ministra nad akcí XXX. sněm Agrární komory ČR  | Obor smlouvy: Rekreační, kulturní akce / Reklamní a marketingové služby
  19604847 04.03.2022 08.03.2022 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 300 000 Kč
Sml.o provedení samostatných zkoušek - Provedení samostatných zkoušek pšenice ( 02 SDO/OPZ/22)  | Obor smlouvy: Zemědělství
  14535912 12.10.2020 20.11.2020 Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace Agrární komora České republiky 50 000 Kč
Poskytnutí finanční částky ve výši 50 000 Kč na nákup regionálních potravin pro klienty.  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  4630956 02.02.2018 07.02.2018 Státní zemědělský intervenční fond Agrární komora České republiky 455 024 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 17/004/0121d/610/000054  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  19608259 04.03.2022 08.03.2022 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 1 206 000 Kč
Sml.o provedení samostatných zkoušek - Provedení samostatných zkoušek OJ ( 04 SDO/OPZ/22)  | Obor smlouvy: Zemědělství
  14592497 16.11.2020 24.11.2020 Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace Agrární komora České republiky 50 000 Kč
Účelový dar na nákup potravin pro klienty  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  14077556 29.09.2020 09.10.2020 Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Agrární komora České republiky 46 000 Kč
finanční dar  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  7400431 20.11.2018 22.11.2018 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 100 000 Kč
Sml.o provedení samostatných zkoušek - Smlouva o provedení samostatných zkoušek  | Obor smlouvy: Zemědělství
  14186260 07.10.2020 20.10.2020 Domov pro seniory Dobřichovice Agrární komora České republiky 84 000 Kč
Darovací smlouva z veřejné sbírky Osvědčení KUOK40935/2020  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  1880222 13.02.2017 08.05.2017 Státní zemědělský intervenční fond Agrární komora České republiky 642 090 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 16/002/01110/610/000080  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Školení a kurzy
  10799708 19.11.2019 20.11.2019 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 2 220 000 Kč
Sml.o provedení samostatných zkoušek - Smlouva o provedení samostatných zkoušek p.o. (25 SDO/OPZ/19)  | Obor smlouvy: Zemědělství
  12704464 20.05.2020 20.05.2020 Státní zemědělský intervenční fond Agrární komora České republiky 764 065 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 19/008/0121e/620/000005  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Školení a kurzy
  17944843 07.09.2021 05.10.2021 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 630 000 Kč
Sml.o provedení samostatných zkoušek - Provedení samostatných zkoušek oj (22SDO/OPZ/21)  | Obor smlouvy: Zemědělství
  19617175 04.03.2022 09.03.2022 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 180 000 Kč
Sml.o provedení samostatných zkoušek - Provedení samostatných zkoušek ( 01 SDO/OPZ/22)  | Obor smlouvy: Zemědělství
  15615515 10.02.2021 25.02.2021 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 200 000 Kč
Sml.o provedení samostatných zkoušek - Provedení samostatných zkoušek ovsa setého jarního  | Obor smlouvy: Zemědělství
  10522746 01.10.2019 23.10.2019 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 675 000 Kč
Smlouva o provedení samostatných zkoušek ječmene  | Obor smlouvy: Zemědělství
  10800248 19.11.2019 20.11.2019 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 110 000 Kč
Sml.o provedení samostatných zkoušek - Smlouva o provedení samostatných zkoušek t.o. (26 SDO/OPZ/19)  | Obor smlouvy: Zemědělství
  6364991 07.08.2018 08.08.2018 Lesy České republiky, s.p. Agrární komora České republiky 302 500 Kč
Dohoda o výši členských příspěvků a způsobu jejich úhrady  | Obor smlouvy: Zemědělství
  8655947 29.03.2019 02.04.2019 Státní zemědělský intervenční fond Agrární komora České republiky 20 034 000 Kč
4200011713_SML - Smlouva o propagaci_EU financování_70%  | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby / Reklamní a marketingové služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  15001491 22.12.2020 22.12.2020 Státní zemědělský intervenční fond Agrární komora České republiky 820 590 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 20/009/0121e/631/000001  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Školení a kurzy
  4630940 02.02.2018 07.02.2018 Státní zemědělský intervenční fond Agrární komora České republiky 455 024 Kč
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 17/004/0121a/610/000070  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  18075655 21.09.2021 18.10.2021 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 1 980 000 Kč
Sml.o provedení samostatných zkoušek - Provedení samostatných zkoušek po (24SDO/OPZ/21)  | Obor smlouvy: Zemědělství
  15630707 10.02.2021 26.02.2021 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 1 188 000 Kč
Sml.o provedení samostatných zkoušek - provedení samostatných zkoušek ječmene  | Obor smlouvy: Zemědělství
  6496431 01.08.2018 24.08.2018 Mendelova univerzita v Brně Agrární komora České republiky 168 720 Kč
Smlouva o dílo ZP1809  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby
  3955172 23.11.2017 01.12.2017 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 2 299 000 Kč
Smlouva o provedení samostatných zkoušek pšenice oz.  | Obor smlouvy: Zemědělství
  8573807 13.03.2019 26.03.2019 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 290 000 Kč
Smlouva o provedení samostatných zkoušek pj (06 SDO/OPZ/19)  | Obor smlouvy: Zemědělství
  5612251 26.04.2018 22.05.2018 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 570 000 Kč
Sml.o provedení samostatných zkoušek - Smlouva č. 09 SDO/OPZ/18 o provedení sam  | Obor smlouvy: Zemědělství
  14510268 22.10.2020 18.11.2020 Domov pro seniory Chodov Agrární komora České republiky 84 000 Kč
Darovací smlouva  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  7400439 20.11.2018 22.11.2018 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Agrární komora České republiky 2 220 000 Kč
Sml.o provedení samostatných zkoušek - Smlouva o provedení samostatných zkoušek  | Obor smlouvy: Zemědělství
  107281 17.08.2016 17.08.2016 Státní zemědělský intervenční fond Agrární komora České republiky 272 250 Kč
4200010690_SML - Agrobase Klasa  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Dary a dotace

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.