Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:60733098'

Nalezené smlouvy 6 137 výsledků

Celková cena nalezených smluv 21 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  19008875 05.01.2022 10.01.2022 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 257 851 Kč
Darovací smlouva - 5 servisních pracovních cyklostanic  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  19063343 12.01.2022 13.01.2022 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Brněnské komunikace a.s. Neuvedena
Objednávka - frézování na rok 2022  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  7938627 21.12.2018 18.01.2019 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 52 555 000 Kč
Dodatek č. 7 k příkazní smlouvě č. 6/2016 (5416142764) - změna přílohy č. 2 - platební podmínky  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky
  7936775 21.12.2018 18.01.2019 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 317 927 000 Kč
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 3/2018 (5418143910) - změna přílohy č. 2 - platební podmínky  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  13598992 11.08.2020 21.08.2020 SAKO Brno, a.s. Brněnské komunikace a.s. 110 117 Kč
Smlouva o výkonu činnosti TDI a koordinátora BOZP - SAKO Brno, a.s. - realizace sběrného střediska odpadů Slaměníkova  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  1268081 01.01.2016 16.02.2017 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. Neuvedena
Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě č. 5415144015  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  18496607 22.11.2021 25.11.2021 Dopravní stavby Brno, s.r.o. Brněnské komunikace a.s. Neuvedena
Objednávka - dodávky posypové soli na Zimní období 2021-2022  | Obor smlouvy: Úklidové služby
  17268247 16.07.2021 23.07.2021 Statutární město Brno, městská část Brno - sever Brněnské komunikace a.s. 604 657 Kč
opravu parkoviště spočívající ve vyrovnání podkladů a pokládce nové obusné vrstvy včetně opravy stávajících prvků pro parkování při ulici Haškova  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  18390631 12.11.2021 15.11.2021 Statutární město Brno
  1. Brněnské komunikace a.s.
  2. Technické sítě Brno, akciová společnost
+1 dodavatel
97 450 100 Kč
Směnná smlouva a smlouva o zřízení služebností č. 6321173103 - směna částí pozemků p.č. 1092,1094,1095/1,1095/6,1096/1, v k.ú. Veveří za pozemky p.č. 723/12,724/2 …v k.ú. Trnitá, 1328 v k.ú. Staré  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Stavebnictví / Nájemní smlouvy
  443717 24.10.2016 24.10.2016 Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s. 7 357 649 Kč
SML MČ-SB, SB-Š, V-T  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby / Zemědělství
  6775967 17.09.2018 25.09.2018 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 108 900 Kč
NÁJEMNÍ SMLOUVA - Pronájem tří parkovacích stání (u objektu Zvonařka 5)  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  7628143 13.12.2018 13.12.2018 Anna Bumbálková Brněnské komunikace a.s. 65 340 Kč
NÁJEMNÍ SMLOUVA - garáže, Nové Sady  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace)
  17269831 22.07.2021 23.07.2021 JUDr. Hana Šupáková, advokátní kancelář Brněnské komunikace a.s. Neuvedena
DODATEK č. 1 k NÁJEMNÍ SMLOUVĚ - pronájem kanceláře č. 203 v budově na adrese Porážka 207/1 a parkovacího místa č. 12  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  10496210 12.09.2019 21.10.2019 Green travel s.r.o. Brněnské komunikace a.s. 65 340 Kč
Smlouva o poskytování parkovacích služeb v PD DOMINI PARK  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové)
  15668775 01.03.2021 02.03.2021 NEST INTERIÉR s.r.o. Brněnské komunikace a.s. 580 800 Kč
DODATEK č. 4 k nájemní smlouvě č. 16000509 - Pronájem nebytových prostor v PD DOMINI PARK  | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Čistící a hygienické služby
  13643124 31.08.2020 31.08.2020 GRiT, s.r.o. Brněnské komunikace a.s. 60 907 Kč
DODATEK č. 5 ke Smlouvě o poskytování parkovacích služeb v PD PINKI PARK
  1204105 30.11.2016 08.02.2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s. 64 171 Kč
T - I/23 Pisárecký tunel, Brno - Odstranění provozních kapalin z povrchu vozovky  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  14515208 06.11.2020 19.11.2020 Statutární město Brno, městská část Brno - sever Brněnské komunikace a.s. Neuvedena
stavební práce spočívající v opravě chodníku na ulici Nejedlého, Brno  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  14637105 13.11.2020 26.11.2020 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 104 060 Kč
Objednávka - terénní úpravy a zpevnění povrchu pozemku recyklátem; plocha cca 20x25m, Lokalita - areál denního centra Vlhká  | Obor smlouvy: Zahradnické služby
  1086073 11.08.2016 23.01.2017 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 277 090 Kč
studie proveditelnosti na akci "Parkovací dům Nový Lískovec" mezi ulicemi Jihlavská a Oblá  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Administrativní služby, stravenky
  2182630 16.05.2017 12.06.2017 Statutární město Brno\nMěstská část Brno - sever Brněnské komunikace a.s. 214 500 Kč
oprava účelových komunikací v k.ú. Lesná  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  10620276 04.11.2019 04.11.2019 LEPŠÍ PRÁCE s.r.o. Brněnské komunikace a.s. 65 340 Kč
Smlouva o poskytování parkovacích služeb v PD DOMINI PARK  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Bankovní formality, ceníky, VOP
  15423007 28.01.2021 05.02.2021 Statutární město Brno
  1. Veletrhy Brno, a.s.
  2. ARENA BRNO, a.s.
+1 dodavatel
Neuvedena
Memorandum o spolupráci  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  13711996 02.09.2020 07.09.2020 OLMAN spol. s r.o. Brněnské komunikace a.s. 1 525 024 Kč
Kupní smlouva a o zřízení věcných břemen - pozemek p.č. 1202 v k.ú. Trnitá  | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Pronájem pozemků
  4455988 22.01.2018 22.01.2018 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. Neuvedena
Dodatek č. 6 k Příkazní smlouvě č. 2/2016 - Změna přílohy s cenami a zásadami platebního styku pro rok 2018  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  5896663 15.06.2018 18.06.2018 Statutární město Brno, městská část Brno - sever Brněnské komunikace a.s. 149 411 Kč
oprava účelové komunikace Melatín
  5903811 15.06.2018 19.06.2018 Statutární město Brno, městská část Brno - sever Brněnské komunikace a.s. 236 309 Kč
objednávka oprava účelové komunikace Loosova
  6289363 20.06.2018 31.07.2018 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 1 114 984 Kč
Oprava chodníků Urbánkova 2-6, Brno  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  6151979 12.06.2018 16.07.2018 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 38 597 000 Kč
Dodatek č. 10 k příkazní smlouvě č. 5415144015 o zajištění tech. podpory a činnosti Městského kamerového dohledového systému - změna ceny za dílčí činnosti pro rok 2018  | Obor smlouvy: Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba / Kamerové systémy
  6879699 04.10.2018 04.10.2018 Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s. 464 973 Kč
Oprava účelové komunikace - asfaltového chodníku v parku na Kraví hoře  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  2230374 08.06.2017 15.06.2017 Dopravní podnik města Brna,a.s. Brněnské komunikace a.s. 111 911 Kč
Objednávka Běžné prohlídky TT  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
  13469996 03.08.2020 05.08.2020 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. Neuvedena
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 5420140534 o zajištění některých činností souvisejících s vlastnictvím pozemních komunikací a s investiční činností statutárního města Brna  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
  16037747 25.03.2021 29.03.2021 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 122 815 Kč
Objednávka - Dopravní průzkum .- kordon na obvodu historického centra 2021  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  17151307 02.07.2021 12.07.2021 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 87 362 Kč
Objednávka - zpracování pentlogramu nabídky a poptávky na zastávkách MHD - TRAM dle průzkumů předchozího kalendářního roku
  17101375 30.06.2021 02.07.2021 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 186 340 Kč
Objednávka - Provedení plošného dopravního průzkumu VHD 2021 subsystém autobus 1. část, odpoledne
  17407411 06.08.2021 06.08.2021 T-Mobile Czech Republic a.s. Brněnské komunikace a.s. Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Mobily, smart zařízení
  16403975 22.04.2021 28.04.2021 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. 4 482 Kč
Objednávka informačních cedulí / Proměna nábřeží Svratky  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby
  8289227 19.02.2019 22.02.2019 T-Mobile Czech Republic a.s. Brněnské komunikace a.s. Neuvedena
Účastnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  7389679 12.10.2018 21.11.2018 T-Mobile Czech Republic a.s. Brněnské komunikace a.s. Neuvedena
Účástnická smlouva  | Obor smlouvy: Telekomunikační služby / Telco / Mobily, smart zařízení
  4863920 27.02.2018 05.03.2018 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s. Neuvedena
Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě č. 1/2016 - změna příohy č. 1- Pověření sprácem  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba / Kamerové systémy

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.