Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 výsledky na výraz icoPlatce:00006947 AND icoPrijemce:45273600

Celková cena nalezených smluv 10 890  Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
20. 10. 2014 24. 11. 2014 Detail smlouvy Ministerstvo financí Pražská teplárenská a.s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie Neuvedena
7. 1. 2008 9. 1. 2014 Detail smlouvy Ministerstvo financí Pražská teplárenská a.s. Smlouva o dodávce tepelné energie - Janovského Neuvedena
27. 5. 2019 28. 5. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo financí Pražská teplárenská a.s. Smlouva o zřízení věcného břemene - rozvodné tepelné zařízení včetně příslušenství umístěné na pozemku parc. č. 1255, k. ú. Holešovice, obec Praha (AVISme 2019001276) (AVISme 2019001276) 10 890  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.