Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:00064581 AND...'

Nalezené smlouvy 25 výsledků

Celková cena nalezených smluv 131 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 10083182 23. 8. 2019 9. 9. 2019 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 Neuvedena
smlouva o výpůjčce § 2193 a násl. NOZ: pozemky parc. č. 4008, 4012/1,4012/2 v k.ú. Smíchov  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby
 4072164 11. 12. 2017 12. 12. 2017 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 2 975 986 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: OP PPR ČR_CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000385  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Účetní, revizní a peněžní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 10730516 4. 11. 2019 13. 11. 2019 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 23 549 186 Kč
dohoda: o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha 5
 9518867 1. 7. 2019 2. 7. 2019 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 2 227 014 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001099  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Účetní, revizní a peněžní služby / Vzdělávání a školení
 7802255 3. 1. 2019 4. 1. 2019 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 3 993 730 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: Smlouva o financování reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000737  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 12103828 20. 3. 2020 1. 4. 2020 Hlavní město Praha
  1. Městská část Praha 5
  2. Městská část Praha 5
12 402 000 Kč
dotační veřejnoprávní smlouva v sociální oblasti: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v sociální oblasti pro rok 2020  | Obor smlouvy: Sociální služby / Sociální péče / Dary a dotace
 2402486 27. 6. 2017 28. 6. 2017 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 18 254 600 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000270  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby / Účetní, revizní a peněžní služby
 9153335 23. 5. 2019 27. 5. 2019 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 9 546 000 Kč
dotační veřejnoprávní smlouva v sociální oblasti: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v sociální oblasti pro rok 2019  | Obor smlouvy: Sociální služby / Sociální péče / Dary a dotace
 1190293 20. 12. 2016 6. 2. 2017 Městská policie hlavního města Prahy Městská část Praha 5 119 427 Kč
výpočetní a záznamová technika  | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby)
 3090450 30. 8. 2017 7. 9. 2017 Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Městská část Praha 5 1 415 047 Kč
revitalizace opěrných zdí při kom. Radlická, od 1.9.2017  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby
 6162739 17. 7. 2018 17. 7. 2018 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 Neuvedena
smlouva o výpůjčce § 2193 a násl. NOZ: pozemek parc.č. 1020/77 v k.ú. Hlubočepy  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 12757744 6. 5. 2020 25. 5. 2020 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 Neuvedena
smlouva o výpůjčce § 2193 a násl. NOZ: výpůjčka pozemku parc. č. 4517 v k.ú. Smíchov  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 9800235 5. 8. 2019 5. 8. 2019 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 1 097 195 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001100  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Účetní, revizní a peněžní služby / Vzdělávání a školení
 5811431 29. 3. 2018 9. 6. 2018 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 10 442 000 Kč
dotační veřejnoprávní smlouva v sociální oblasti: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2018  | Obor smlouvy: Sociální služby / Sociální péče / Dary a dotace
 4779416 22. 2. 2018 23. 2. 2018 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 7 998 530 Kč
dohoda: o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování Zóny placeného stání na území městské části Praha 5
 6924495 9. 10. 2018 9. 10. 2018 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 15 056 208 Kč
dohoda: Smlouva o finančním vyrovnání prostředků získaných provozování Zóny placeného stání na území městské části Praha 5
 9800231 5. 8. 2019 5. 8. 2019 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 592 425 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování reg. číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001097  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Účetní, revizní a peněžní služby / Vzdělávání a školení
 746121 18. 11. 2016 4. 12. 2016 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 4 729 890 Kč
dofinancování sociálních služeb za rok 2016 - navýšení dotace
 1957282 15. 5. 2017 17. 5. 2017 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 5 500 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v sociální oblasti 2017  | Obor smlouvy: Sociální služby / Dary a dotace / Sociální péče
 9854435 12. 8. 2019 12. 8. 2019 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 Neuvedena
smlouva o výpůjčce § 2193 a násl. NOZ: část pozemku parc.č. 640/101 v k.ú. Hlubočepy  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 1290557 11. 5. 2016 21. 2. 2017 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 Neuvedena
Poskytnutí dotace (UZ 13305) na neinvestiční náklady související s poskytováním sociálních služeb.  | Obor smlouvy: Sociální služby / Sociální péče / Dary a dotace
 9983827 27. 8. 2019 28. 8. 2019 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 Neuvedena
smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování reg. číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000385  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby
 10337978 2. 10. 2019 4. 10. 2019 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 666 063 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování reg. číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001098  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Účetní, revizní a peněžní služby / Vzdělávání a školení
 10023406 2. 9. 2019 3. 9. 2019 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 Neuvedena
smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování reg. číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000270  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby
 10768356 14. 11. 2019 18. 11. 2019 Hlavní město Praha Městská část Praha 5 10 054 000 Kč
dotační veřejnoprávní smlouva v sociální oblasti: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v sociální oblasti pro rok 2019 - dodatek č. 1  | Obor smlouvy: Dary a dotace

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 527 lidí darovalo 1 460 068 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy