Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:00064581 AND...'

našli jsme 17 výsledků na výraz icoPlatce:00064581 AND icoPrijemce:00063631

Celková cena nalezených smluv 64 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
20. 12. 2016 6. 2. 2017 Detail smlouvy Městská policie hlavního města Prahy Městská část Praha 5 výpočetní a záznamová technika 119 427  Kč
2. 9. 2019 3. 9. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Městská část Praha 5 smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování reg. číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000270 Neuvedena
27. 6. 2017 28. 6. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Městská část Praha 5 smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000270 18 254 600  Kč
17. 7. 2018 17. 7. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Městská část Praha 5 smlouva o výpůjčce § 2193 a násl. NOZ: pozemek parc.č. 1020/77 v k.ú. Hlubočepy Neuvedena
15. 5. 2017 17. 5. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Městská část Praha 5 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v sociální oblasti 2017 5 500 000  Kč
5. 8. 2019 5. 8. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Městská část Praha 5 smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001100 1 097 195  Kč
3. 1. 2019 4. 1. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Městská část Praha 5 smlouva o poskytnutí dotace: Smlouva o financování reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000737 3 993 730  Kč
22. 2. 2018 23. 2. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Městská část Praha 5 dohoda: o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování Zóny placeného stání na území městské části Praha 5 7 998 530  Kč
27. 8. 2019 28. 8. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Městská část Praha 5 smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování reg. číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000385 Neuvedena
23. 8. 2019 9. 9. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Městská část Praha 5 smlouva o výpůjčce § 2193 a násl. NOZ: pozemky parc. č. 4008, 4012/1,4012/2 v k.ú. Smíchov Neuvedena
12. 8. 2019 12. 8. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Městská část Praha 5 smlouva o výpůjčce § 2193 a násl. NOZ: část pozemku parc.č. 640/101 v k.ú. Hlubočepy Neuvedena
30. 8. 2017 7. 9. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy Městská část Praha 5 revitalizace opěrných zdí při kom. Radlická, od 1.9.2017 1 415 047  Kč
5. 8. 2019 5. 8. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Městská část Praha 5 smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování reg. číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001097 592 425  Kč
11. 12. 2017 12. 12. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Městská část Praha 5 smlouva o poskytnutí dotace: OP PPR ČR_CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000385 2 975 986  Kč
29. 3. 2018 9. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Městská část Praha 5 dotační veřejnoprávní smlouva v sociální oblasti: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2018 10 442 000  Kč
1. 7. 2019 2. 7. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Městská část Praha 5 smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001099 2 227 014  Kč
23. 5. 2019 27. 5. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Městská část Praha 5 dotační veřejnoprávní smlouva v sociální oblasti: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v sociální oblasti pro rok 2019 9 546 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 283 lidí darovalo 751 089 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy