Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:00064581 AND...'

Nalezené smlouvy 4 výsledky

Celková cena nalezených smluv 7 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 5758151 29. 5. 2018 5. 6. 2018 Hlavní město Praha Valbek, spol. s r.o. 2 334 233 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: úprava znění článku ?II. Předmět smlouvy?, článku ?IV. Doba plnění? a článku ?V. Cena díla a platební podmínky?  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 5893891 23. 11. 2017 18. 6. 2018 Hlavní město Praha Valbek, spol. s r.o. 15 953 Kč
8548 Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, et. 0004, Stoka H4 Svépravická - obj. vícetisky dokumentace pro územní rozhodnutí obj. OSI/OB/1092/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 1290425 4. 5. 2016 21. 2. 2017 Hlavní město Praha Valbek, spol. s r.o. 2 100 560 Kč
stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H ? etapa 0004 stoka H4 Svépravická - zhotovení PD, zajištění AD  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 3328842 8. 9. 2017 4. 10. 2017 Hlavní město Praha Valbek, spol. s r.o. 2 219 140 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: úprava znění článku ?II. Předmět smlouvy?, článku ?IV. Doba plnění? a článku ?V. Cena díla a platební podmínky?  | Obor smlouvy: Stavebnictví

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 425 lidí darovalo 1 200 791 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy