Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 4 výsledky na výraz icoPlatce:00064581 AND icoPrijemce:48266230

Celková cena nalezených smluv 7 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
8. 9. 2017 4. 10. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Valbek, spol. s r.o. smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: úprava znění článku ?II. Předmět smlouvy?, článku ?IV. Doba plnění? a článku ?V. Cena díla a platební podmínky? 2 219 140  Kč
29. 5. 2018 5. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Valbek, spol. s r.o. smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: úprava znění článku ?II. Předmět smlouvy?, článku ?IV. Doba plnění? a článku ?V. Cena díla a platební podmínky? 2 334 233  Kč
23. 11. 2017 18. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Valbek, spol. s r.o. 8548 Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, et. 0004, Stoka H4 Svépravická - obj. vícetisky dokumentace pro územní rozhodnutí obj. OSI/OB/1092/17 15 953  Kč
4. 5. 2016 21. 2. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Valbek, spol. s r.o. stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H ? etapa 0004 stoka H4 Svépravická - zhotovení PD, zajištění AD 2 100 560  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.