Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 74 výsledků na výraz icoPlatce:00075370 AND icoPrijemce:25229397

Celková cena nalezených smluv 106 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
26. 3. 2018 29. 3. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Úprava přechodu a parkovacích stání u křižovatky ulic Kaznějovská, Nýřanská 2 063 324  Kč
14. 7. 2016 23. 5. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Objednávka - Informační tabule pro parkovací automaty v zóně placeného parkování Hamburk, ul. Divadelní,Puškinova,Palackého 150 972  Kč
7. 2. 2017 24. 2. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. PD - Zřízení vodovodního řadu 1 DN 150mm pro 4x4 Cultural Factory Světovar 483 584  Kč
18. 7. 2017 21. 8. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Objednávka - Instalace AKUboxu pro kameru Americká-Pařížská 65 208  Kč
3. 11. 2017 3. 11. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Provedení dodatečných prací a změna ceny díla, dodatek číslo 1 160 773  Kč
2. 11. 2016 10. 11. 2016 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Rekonstrukce - stavební úpravy vodovodního řadu včetně přípojek v ulici Bolevecká, Plzeň 1 345 099  Kč
24. 1. 2019 25. 1. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Objednávka - Oprava pracovní stanice klientského pracoviště MKS na služebně Měst.policie na ÚMO 1 133 923  Kč
26. 9. 2018 5. 10. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Smlouva o dílo 542 767  Kč
25. 8. 2017 30. 8. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Úprava vjezdů na parkoviště u plaveckého bazénu Plzeň - Slovany 602 117  Kč
4. 7. 2017 14. 7. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. OBJ. Radčice - oprava vozovky ul. K Záměčku obj. 4510019087 280 656  Kč
14. 6. 2019 3. 7. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. OBJ. Rybštejnská 61-65 - oprava chodníku ASF obj. 4510036078 116 461  Kč
11. 9. 2018 14. 9. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Smlouva o dílo - Rekonstrukce kamerového systému MO Plzeň 1 včetně začlenění do MKS Plzeň 5 809 419  Kč
4. 1. 2018 17. 1. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. vícepráce - "Plzeň, ul.28.října (II/231) – úprava přechodu pro chodce", dodatek číslo 1 31 334  Kč
9. 2. 2017 20. 2. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Komunikační úpravy Západní ulice, Plzeň 4 474 596  Kč
21. 6. 2017 17. 7. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Parkoviště El. Krásnohorské 38-42, Plzeň 890 620  Kč
4. 10. 2018 10. 10. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Objednávka - Výměna 10 ks dobíjecích akumulátorů na provoz dopravního značemí a kemer. systému 119 639  Kč
29. 5. 2018 27. 11. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Smlouva o dílo VZ Rekonstrukce PS sítě (LAN) na vybraných základních školách 2018 – 16. ZŠ 790 973  Kč
30. 6. 2017 17. 7. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Smlouva o dílo "Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 3 - Resslova ulice" 301 244  Kč
21. 6. 2017 17. 7. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Chodník Brněnská-Sedlecká, Plzeň 327 376  Kč
29. 4. 2016 16. 5. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Objednávka č.01/2016 -k Rámcové smlouvě - Realizace elektrických přípojek a základů pro parkovací automaty na území města Plzně 76 447  Kč
5. 12. 2017 11. 12. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. OBJ. Elišky Krásnohorské 42 - oprava parkoviště obj. 4510022988 185 015  Kč
2. 7. 2018 12. 7. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. SoD Oprava vchodů do bytových domů Vinice (Brněnská ul., Strážnická ul.) 23/40/18/00/05 5 454 262  Kč
30. 10. 2017 6. 11. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. SoD Plzeň, ul. 28. října (II/231) - úprava přechodu pro chodce 527 701  Kč
3. 7. 2018 17. 7. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Objednávka - Vybudování nového optického připojení kamery v ul. Zátiší, Línská 299 097  Kč
12. 10. 2018 15. 10. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Objednávka - Instalace kamery v prostoru dvora SVSMP 174 068  Kč
2. 5. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. SoD Plzeň-Malesice odstavná plocha před vstupem do hřbitova 684 499  Kč
29. 9. 2017 24. 10. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Objednávka - Připojení řadičů SSZ na křižovatky ul.Plaská-Studentská a Studentská - Komenského 82 389  Kč
27. 10. 2017 27. 10. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Oprava stávajícího serveru kamerového systému v městském sportovním areálu ve Štruncových sadech 209 415  Kč
16. 4. 2019 18. 4. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. vícepráce - Oprava vchodů do bytových domů Vinice 23/40/18/00/05, dodatek číslo 2 95 988  Kč
6. 6. 2017 14. 6. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. OBJ. Radčice - oprava vozovky ul. K Zámečku obj. 4510019087 280 656  Kč
20. 1. 2016 2. 2. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Objednávka - Údržba informačních systémů-Proměnné DZ pro parkovací domy Rachtářka a Nové Divadlo 120 980  Kč
29. 3. 2017 28. 4. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Objednávka - Údržba Městského kamerového systému a proměnného dopravního značení pro domy Rychtářka a Nové Divadlo 265 033  Kč
13. 11. 2013 12. 1. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Rámcová smlouva - Realizace elektrických přípojek a základů pro parkovací automaty na území města Plzně 3 000 000  Kč
14. 10. 2016 10. 5. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Smlouva o dílo - Rozšíření Městského kamerového systému-lokalita Severní předměstí 957 040  Kč
26. 3. 2018 29. 3. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Oprava koryta umělého vodního toku na pozemku parc. č. 11319/377 v k.ú. Plzeň 422 848  Kč
2. 10. 2018 10. 10. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Objednávka - Zhotovení el. přípojek pro parkovací automaty Na Jíkalce 291 406  Kč
9. 5. 2017 7. 6. 2017 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Objednávka-Údřba Městského kamerového systému a proměn. DZ pro parkovací domy Rychtářka a Nové Divadlo 265 629  Kč
2. 4. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Parkoviště Sokolovská 67 - 75, Plzeň 5 687 336  Kč
10. 4. 2018 10. 4. 2018 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Rámcová smlouva na dodávku a instalaci technických zařízení pro úsekové měření rychlosti vozidel v katastrálním území Statutárního města Plzeň. 18 150 000  Kč
4. 12. 2018 3. 1. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň SUPTel a.s. Dohoda stran o změně smlouvy, dodatek číslo 1 Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci