Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 57 výsledků na výraz icoPlatce:00085031 AND icoPrijemce:25292161

Celková cena nalezených smluv 41 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
30. 4. 2019 30. 4. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Vjezdové brány II/211 Bukovka, PD 398 090  Kč
5. 11. 2018 26. 2. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Rekonstrukce silnice II/636 Lázně Bohdaneč, průtah, PD 1 200 320  Kč
21. 12. 2016 21. 12. 2016 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Zpracování Záměru projektu investiční akce "Optimalizace průjezdů pod železniční tratí v České Třebové". 280 720  Kč
18. 3. 2019 25. 3. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Napojení II/358 a II/360 na D35-vyhledávací studie 228 569  Kč
7. 11. 2018 13. 11. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Modernizace silnice II/343 Kameničky, PD 1 130 140  Kč
10. 9. 2018 12. 9. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. DSP a PDPS na akci "Oprava silnice III/3602 153 670  Kč
15. 1. 2018 25. 1. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Oprava silnice II/343 Kameničky - hr. kraje, PD 688 490  Kč
31. 8. 2018 4. 9. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Zpracování PD pro stanovení DZ k akci „Omezení tranzitní dopravy nad 12 tun v úseku silnice II/636, v úseku D11 - MOK Lázně Bohdaneč - úprava DZ“ 542 080  Kč
26. 3. 2018 6. 4. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. III/04313 Březová, oprava silnice - DSP + PDPS 336 380  Kč
28. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Oprava silnice II/366 Svitavy - Hotel U Jelena, PD 589 270  Kč
27. 7. 2018 23. 8. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto - západ, studie proveditelnosti 2 359 500  Kč
26. 9. 2017 21. 6. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Kompletní inženýrská činnost akce "Oprava silnice III/35814 Lukavice - Bítovany". 480 370  Kč
7. 9. 2017 12. 9. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Rekonstrukce křižovatky silnic III/322 26 x III/322 29 Dubany, PD 941 380  Kč
7. 11. 2018 13. 11. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Modernizace silnice II/343 Kameničky, PD 1 130 140  Kč
12. 4. 2017 17. 10. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Zpracování inženýrské a majetkoprávní činnosti na akci "Oprava silnice III/3058 Běstovice - Újezd u Chocně". 108 900  Kč
19. 12. 2018 8. 4. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Modernizace silnice II/305 Horní Jelení, BESIP, PD 621 940  Kč
20. 10. 2017 23. 10. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Zpracování PD Oprava s. III/3602 v Letohradu. 153 670  Kč
22. 8. 2017 24. 8. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Aktualizace PD akce "Modernizace silnice III/35846 v úseku průtah Semanínem - křižovatka s I/43". 586 850  Kč
11. 7. 2017 13. 7. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Zpracování PD investičního záměru na akci "Sanace silnice III/3713 Malíkov". 101 640  Kč
12. 12. 2018 13. 12. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Oprava silnice III/3061 Prosetín-Cejřov-výkon AD 115 695  Kč
9. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Sil. II/358 Přibylov-Skuteč- prov. bezp.inspekce 83 490  Kč
7. 11. 2018 13. 11. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Modernizace silnice II/343 Kameničky, PD 1 130 140  Kč
18. 10. 2016 5. 5. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Zpracování projektové dokumentace na "Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová". 2 053 370  Kč
20. 6. 2018 17. 7. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Rekonstrukce silnice III/31230 a III/31234 Moravský Karlov - hr. Pk, PD 1 505 240  Kč
5. 4. 2019 30. 4. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. III/3229 Semín-Břehy, PD 1 648 020  Kč
2. 1. 2019 4. 1. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. „II/359 Litomyšl, silnice“- zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS 551 760  Kč
16. 5. 2017 19. 5. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Zpracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce silnice III/32225 Černá u Bohdanče, PD". 1 782 330  Kč
31. 8. 2018 4. 9. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Zpracování PD pro stanovení DZ k akci „Omezení tranzitní dopravy nad 12 tun v úseku silnice II/636, v úseku D11 - MOK Lázně Bohdaneč - úprava DZ“ 542 080  Kč
22. 5. 2019 28. 5. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Oprava mostu ev.č. 366-001 Mikuleč- zpracování DSP+ PDPS 547 646  Kč
28. 11. 2018 30. 11. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Oprava silnice II/360 Ústí nad Orlicí, PD 657 030  Kč
26. 5. 2017 28. 5. 2017 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Provádění a zajištění autorského dozoru na akci "Rekonstrukce silnice II/366 Svitavy, žel. přejezd - křiž. I/34". 92 928  Kč
5. 4. 2018 9. 4. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Zpracování projektové dokumentace II/366 Svitavy - průmyslová zóna 536 030  Kč
30. 1. 2018 4. 6. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Přeložka silnice II/359 v Litomyšli, PD Neuvedena
22. 2. 2018 4. 12. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl, PD 2 159 850  Kč
27. 12. 2018 2. 1. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina, PD 2 259 070  Kč
24. 10. 2018 31. 10. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Modernizace silnice III/3229 Semín - Břehy, PD 1 648 020  Kč
30. 1. 2018 31. 1. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Přeložka silnice II/359 v Litomyšli, PD Neuvedena
12. 6. 2018 14. 6. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Na základě vaší cenové nabídky u Vás objednáváme 139 150  Kč
29. 1. 2018 31. 1. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Rekonstrukce silnice III/3437 Srní - křiž. III/3434 Petrkov, PD 1 023 660  Kč
7. 11. 2018 13. 11. 2018 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Pardubického kraje PRODIN a.s. Modernizace silnice II/343 Kameničky, PD 1 130 140  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.