Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:00248266 AND...'

Nalezené smlouvy 8 výsledků

Celková cena nalezených smluv 3 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  20197351 28.04.2022 03.05.2022 Město Humpolec MASTERPLAN projektanti, s.r.o. 318 230 Kč
Smlouva o dílo - Revitalizace území - Na Skalce, Humpolec, PD  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  12355404 08.04.2020 22.04.2020 Město Humpolec MASTERPLAN projektanti, s.r.o. 479 160 Kč
Objednávka - zhotovení územní studii - Humpolec, sportovní areál v ulici Okružní
  12072944 24.03.2020 30.03.2020 Město Humpolec MASTERPLAN projektanti, s.r.o. 320 650 Kč
Objednávka - projektová dokumentace na akci - Komunikace Na Skalce, Humpolec
  11880440 03.03.2020 05.03.2020 Město Humpolec MASTERPLAN projektanti, s.r.o. 196 020 Kč
Objednávka - Studie na objekty bydlení v ul. Panskodomská v Humpolci
  14244444 12.10.2020 26.10.2020 Město Humpolec MASTERPLAN projektanti, s.r.o. 156 090 Kč
provedení a projednání architektonické studie návrhu protihlukových opatření v ul.Okružní dle části I. dle hlokové studie (v částce 40 tis.Kč bez DPH), a projektové dokumentace DUR+DSP (v částce  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  12072940 24.03.2020 30.03.2020 Město Humpolec MASTERPLAN projektanti, s.r.o. 150 040 Kč
Objednávka - Projektové dokumentace na akci - Stavební úpravy MK ul. Fugnerova, Humpolec  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  16501023 30.04.2021 06.05.2021 Město Humpolec MASTERPLAN projektanti, s.r.o. 695 750 Kč
Smlouva o dílo - PD-Vybudování ochozů, obnova hlavního hřiště ul. Okružní  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  20197355 28.04.2022 03.05.2022 Město Humpolec MASTERPLAN projektanti, s.r.o. 427 130 Kč
Smlouva o dílo - Vybudování ochozů, zastřešení části ochozů, obnova hlavního hřiště ul. Okružní  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.