Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 6 výsledků na výraz icoPlatce:00259438 AND icoPrijemce:48035599

Celková cena nalezených smluv 39 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
17. 5. 2017 14. 8. 2018 Detail smlouvy Město Kraslice SWIETELSKY stavební s.r.o. Smlouva o dílo "Kraslice - bezbariérové komunikace pro pěší" 11 249 756  Kč
23. 5. 2017 7. 11. 2017 Detail smlouvy Město Kraslice SWIETELSKY stavební s.r.o. Smlouva o dílo "Kraslice - rekonstrukce ulice Školní" 4 334 469  Kč
3. 11. 2016 6. 1. 2017 Detail smlouvy Město Kraslice SWIETELSKY stavební s.r.o. Smlouva o dílo na akci "Kraslice, oprava chodníků vnitrobloku sídliště Sever" 618 088  Kč
12. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Město Kraslice SWIETELSKY stavební s.r.o. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Kraslice – bezbariérové komunikace pro pěší“ 11 452 562  Kč
27. 9. 2017 3. 10. 2017 Detail smlouvy Město Kraslice SWIETELSKY stavební s.r.o. Objednávka - Asfaltování přístupové komunikace k venkovním fitness prvkům na pozemku par. č. 6742/16 v k.ú. Kraslice 64 459  Kč
17. 8. 2018 22. 8. 2018 Detail smlouvy Město Kraslice SWIETELSKY stavební s.r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Kraslice - bezbariérové komunikace pro pěší" 11 381 388  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.