Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 49 výsledků na výraz icoPlatce:00274046 AND icoPrijemce:25292161

Celková cena nalezených smluv 17 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
24. 4. 2017 8. 11. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Zhotovení projektové dokumentace "Vybudování nových pakrovacích míst v ul. Na Okrouhlíku pře čp. 1247" 79 860  Kč
14. 9. 2016 10. 10. 2016 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. SOD č. OMI-VZMR-2016-73 - Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD /PRODIN/ 1 391 500  Kč
26. 4. 2017 5. 5. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Zpracování a provedení projektové dokumentace ve stupni DÚR a DSP - Pardubice, parkoviště u ZUŠ Polabiny, Lonkova 510 118 580  Kč
21. 3. 2018 28. 3. 2018 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Zpracování studie parkovacího domu u zimního stadionu v Pardubicích, včetně prezentace. 113 740  Kč
26. 3. 2018 3. 4. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice III PRODIN a.s. Zhotovení projektové dokumentace "Regenerace panelového sídliště Dubina - Etapa U - lokalita 6B!. 360 580  Kč
7. 9. 2017 25. 9. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Zpracování úpravy projektové dokumentacePDPS ZŠ Družstevní - multifunkční hřiště. 81 070  Kč
14. 5. 2018 21. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. SOD č. OMI-VZMR-2018-26- ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ - PD /PRODIN/ 1 675 850  Kč
23. 6. 2017 27. 6. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Dodatek č. 2 - SOD č. OMI-VZMR-2016-73 - Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD /PRODIN/ 823 405  Kč
21. 2. 2018 23. 2. 2018 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Koordinace záměru Propojení Hlaváčova x Kyjevská se stavbami SŽDC 107 690  Kč
27. 10. 2017 1. 11. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a provedení stavby (PDPS) pro rekonstrukci zastávky BUS Štrossova v Pardubicích, směr z města. 112 530  Kč
1. 2. 2017 14. 2. 2017 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice III PRODIN a.s. Smlouva o dílo na zhotovení PDSP a PDPS "Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502-1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499-1501 127 050  Kč
7. 2. 2018 7. 2. 2018 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Dodatek č. 1 - SOD č. OMI-VZMR-2017-49 - Náhrdelník na Chrudimce - PD /PRODIN/ 960 740  Kč
4. 10. 2019 4. 10. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice III PRODIN a.s. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace "Regenerace panelového sídliště Dubina - Etapa U - lokalita 6B" 436 302  Kč
29. 3. 2018 20. 4. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice II PRODIN a.s. Projektová dokumentace - přechody Sluneční a Okrajová 70 180  Kč
31. 8. 2017 8. 9. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Zpracování projektové dokumentace na akci "Obnova živičného krytu Sukova ulice v Pardubicích" 118 580  Kč
30. 8. 2017 6. 9. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. SOD č. OMI-VZMR-2017-49 - Náhrdelník na Chrudimce - PD /PRODIN/ 960 740  Kč
18. 1. 2018 25. 1. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice I PRODIN a.s. Projektová dokumentace - Regenerace vnitrobloků ohraničených ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká - III. etapa 232 320  Kč
11. 6. 2018 13. 6. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice VI PRODIN a.s. Dodatek č. 3 SoD ev. č. 70/14 156 574  Kč
1. 11. 2017 7. 11. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. SOD č. OMI-VZMR-2017-76 - MŠ Dražkovice – rekonstrukce kuchyně a gastro – PD a MŠ Wintrova – rekonstrukce kuchyně a gastro - PD /PRODIN/ 716 320  Kč
4. 12. 2017 7. 12. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a provedení stavby (PDPS) pro rekonstrukci zastávky BUS v ulici Štrossova - U Kostelíčka, směr do města. 105 270  Kč
4. 10. 2018 4. 10. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice III PRODIN a.s. Zhotovení PD pro změnu stavby Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami v Pardubicích před dokončením 58 080  Kč
20. 3. 2019 1. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Dopravní posouzení lokality rodinných domů ve Svítkově 58 080  Kč
17. 4. 2019 26. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. MŠ Grusova - oprava sociálního zařízení J2 - 1.NP - PD 102 850  Kč
26. 6. 2018 27. 6. 2018 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. SOD č. OMI-VZMR-2018-22 - ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště - PD /PRODIN/ 531 069  Kč
6. 8. 2018 6. 8. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice III PRODIN a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace "Regenerace panelového sídliště Dubina - Etapa U - lokalita 6B" - prodloužení termínu odevzdání díla. 360 580  Kč
27. 3. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice I
  1. Městský obvod Pardubice I
  2. PRODIN a.s.
Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty 408 012  Kč
26. 4. 2018 27. 4. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice II PRODIN a.s. Projektová dokumentace - Brožíkova 238 249  Kč
31. 10. 2016 31. 1. 2017 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice I PRODIN a.s. Projektová dokumentace - betonový kryt na výjezdu z autobusového nádraží 77 440  Kč
20. 3. 2019 1. 4. 2019 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Aktualizace inženýrské činnosti a PD – autobusové zastávky a cyklostezka v Pardubicích 99 220  Kč
24. 1. 2019 1. 7. 2019 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice VI PRODIN a.s. Dodatek č. 4 SoD ev.č. 70/14 - "Zhotovení PD rekonstrukce komunikace V Chaloupkách" - PRODIN a. s. 156 574  Kč
8. 8. 2017 21. 8. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a povolení stavby (PDPS) pro rekonstrukci zastávky BUS v ulici Štrossova po pravé straně směr do města 111 320  Kč
1. 2. 2017 14. 2. 2017 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice III PRODIN a.s. Smlouva o dílo na zhotovení PDSP a PDPS "Stavební úpravy v ul. Na Drážce u čp. 1561 - 1563" 105 270  Kč
27. 5. 2019 28. 5. 2019 Detail smlouvy Městský obvod Pardubice V. PRODIN a.s. PD Stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova - S.K.Neumanna - K Višňovce, Pardubice 228 690  Kč
4. 5. 2018 15. 5. 2018 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Dodatek č. 1 - SOD č. OMI-VZMR-2017-57 - Rekonstrukce MK Sadová, v úseku Fučíkova - Plemenářský podnik - PD /PRODIN/ 191 180  Kč
16. 8. 2016 25. 8. 2016 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. PD - výměna výplní otvorů, sanace fasády BD Na Záboří 223 342 430  Kč
19. 6. 2018 20. 6. 2018 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Dodatek č. 2 - SOD č. OMI-VZMR-2017-57 - Rekonstrukce MK Sadová, v úseku Fučíkova - Plemenářský podnik - PD /PRODIN/ 42 350  Kč
16. 11. 2016 30. 11. 2016 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. SOD č. OMI-VZMR-2016-75 - Dopravní opatření v ul.Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K.Neumanna - PD /PRODIN/ 980 100  Kč
31. 8. 2017 8. 9. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Zpracování projektové dokumentace opravy cyklostezky v ulici Jiráskova v Pardubicích 78 650  Kč
24. 10. 2017 25. 10. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a provedení stavby (PDPS) pro rekonstrukci zastávky BUS v ulici Okrajová (U Kauflandu) směr do města. 106 480  Kč
16. 11. 2017 22. 11. 2017 Detail smlouvy Statutární město Pardubice PRODIN a.s. SOD č. OMI-VZMR-2017-97 - Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD /PRODIN a.s./ 393 250  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci