Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:00291471 AND...'

Nalezené smlouvy 10 výsledků

Celková cena nalezených smluv 737 253 Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  3636512 27.10.2017 02.11.2017 Město Uherské Hradiště Josef Šico Neuvedena
prodloužení termínu předání dokumentace pro územní řízení (majetkoprávní vztahy)  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  1113893 23.01.2017 26.01.2017 Město Uherské Hradiště Josef Šico Neuvedena
posunutí termínu dokončení PD z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  3406546 05.10.2017 11.10.2017 Město Uherské Hradiště Josef Šico Neuvedena
prodloužení termínu dodání PD - časová prodleva vydávání stanovisek  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  3078434 30.08.2017 06.09.2017 Město Uherské Hradiště Josef Šico Neuvedena
prodloužení termínu z důvodu časové prodlevy při vydávání stanovisek vlastníků  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  135477 11.08.2016 23.08.2016 Město Uherské Hradiště Josef Šico 356 950 Kč
O dílo - Smetanovy Sady - chodníky  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  127313 11.08.2016 22.08.2016 Město Uherské Hradiště Josef Šico 314 600 Kč
O dílo - Rekonstrukce komunikace v ul. Za Kovárnou, Uherské Hradiště - městská část Sady  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  6023219 21.06.2018 28.06.2018 Město Uherské Hradiště Josef Šico 65 703 Kč
Vyhotovení jednostupňové PD pro provádění stavby "Revitalizace veřejných prostranství 28. října - 2. etapa"  | Obor smlouvy: Zemědělství / Stavebnictví
  4088452 07.12.2017 13.12.2017 Město Uherské Hradiště Josef Šico Neuvedena
posunutí termínu dokončení PD - nevyjasněné majetkoprávní vztahy  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
  4053820 07.12.2017 11.12.2017 Město Uherské Hradiště Josef Šico Neuvedena
posunutí termínu dokončení PD - časová prodleva při vydávání stanovisek  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  1530186 22.03.2017 22.03.2017 Město Uherské Hradiště Josef Šico Neuvedena
posun termínu dokončení PD z důvodu řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.