Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 6 výsledků na výraz icoPlatce:00551023 AND icoPrijemce:27582167

Celková cena nalezených smluv 9 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
24. 4. 2019 26. 4. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. Smlouva na tvorbu analytických nástrojů I. 5 896 330  Kč
2. 6. 2017 11. 7. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. Služby spočívající v realizaci předběžného posouzení finančních nástrojů OPZ v oblasti podnikání. 847 000  Kč
1. 11. 2016 24. 2. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. Poskytování služeb spojených s účinností nařízení eIDAS 828 850  Kč
13. 2. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ 2014-2020 166 308  Kč
4. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. Poradenství při přípravě finančního nástroje v rámci OPZ. Předmětem poradenství bude zejména návrh investiční strategie, aktualizace Předběžného posouzení a správný postup při stanovení odměny správce. 166 308  Kč
9. 4. 2019 9. 4. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. Kvalitativní výzkum příčin, podmínek a okolností vzniku, existence a řešení genderových rozdílů v odměňování v ČR, včetně analýzy procesů, které jsou s odměňováním spojeny obecně, mají však přitom na genderové rozdíly v odměňování detekovatelný vliv/dopad 1 282 600  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.