Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:00551023 AND...'

Nalezené smlouvy 13 výsledků

Celková cena nalezených smluv 27 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 10708540 7. 11. 2019 12. 11. 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. 1 167 650 Kč
Smlouva o zpracování studie proveditelnosti na téma sladění vstupů a výstupů mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV s externími projekcemi  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
 10707796 7. 11. 2019 12. 11. 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. 10 706 080 Kč
Smlouva na zajištění implementace schématu doplňkového penzijního spoření do mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV.  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / IT
 2520170 2. 6. 2017 11. 7. 2017 Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. 847 000 Kč
Služby spočívající v realizaci předběžného posouzení finančních nástrojů OPZ v oblasti podnikání.  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklama
 10708384 7. 11. 2019 12. 11. 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. 814 330 Kč
Smlouva o zpracování studie proveditelnosti na téma tvorby mikrosimulačního modelu nemocenského pojištění  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklama
 11787292 20. 2. 2020 25. 2. 2020 Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. 3 025 000 Kč
Zpracování analýzy makroekonomických dopadů GPG v ČR včetně scénářů budoucího vývoje za předpokladu snížení dílčích genderových nerovností.  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklama
 8727195 9. 4. 2019 9. 4. 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. 1 282 600 Kč
Kvalitativní výzkum příčin, podmínek a okolností vzniku, existence a řešení genderových rozdílů v odměňování v ČR, včetně analýzy procesů, které jsou s odměňováním spojeny obecně, mají však přitom na  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklama
 10059802 5. 9. 2019 5. 9. 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. Neuvedena
Změna jednoho z původních poddodavatelů Smlouvy.  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Právní služby
 1321194 1. 11. 2016 24. 2. 2017 Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. 828 850 Kč
Poskytování služeb spojených s účinností nařízení eIDAS  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / IT
 9661307 18. 7. 2019 18. 7. 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. 1 197 900 Kč
Analýza stávajících legislativních i nelegislativních nástrojů a opatření v oblasti odměňování žen a mužů a pracovně právní legislativy z hlediska genderu v souvislosti s možnostmi zvýhodnění  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
 10709108 7. 11. 2019 12. 11. 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. 1 167 650 Kč
Smlouva o zpracování studie proveditelnosti na téma využití výsledků mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV k vyšší informovanosti veřejnosti o budoucích důchodových nárocích  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklama
 8218671 13. 2. 2019 15. 2. 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. 166 308 Kč
Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ 2014-2020  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklama
 7551323 4. 12. 2018 6. 12. 2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. 166 308 Kč
Poradenství při přípravě finančního nástroje v rámci OPZ. Předmětem poradenství bude zejména návrh investiční strategie, aktualizace Předběžného posouzení a správný postup při stanovení odměny  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklama
 8872375 24. 4. 2019 26. 4. 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. 5 896 330 Kč
Smlouva na tvorbu analytických nástrojů I.  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / IT

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 423 lidí darovalo 1 186 741 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy