Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme jeden výsledek na výraz icoPlatce:04528107 AND icoPrijemce:00262978

Celková cena nalezených smluv 196 625  Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
9. 5. 2018 17. 5. 2018 Detail smlouvy DP REAL IMMO stavební s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na p.č. 12,1355/2,1357/21,1357/48, k.ú. Vesec u Liberce 196 625  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.