Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 2 výsledky na výraz icoPlatce:25021974 AND icoPrijemce:00262978

Celková cena nalezených smluv 554 422  Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
20. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy LIC s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítěna p.č. 5808/1, k.ú. Liberec 120 032  Kč
22. 11. 2016 22. 11. 2016 Detail smlouvy LIC s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva k p.p.č. 1424/2,1424/3,1424/4,1424/5, vše v k.ú. Liberec 434 390  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.