Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:27295567 AND...'

našli jsme 55 výsledků na výraz icoPlatce:27295567 AND icoPrijemce:00262978

Celková cena nalezených smluv 14 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Maximální hodnota
smlouvy s DPH
9. 12. 2019 10. 12. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o.
  1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  2. GridServices, s.r.o.
4000227484 - Smlouva o zajištění přeložky plyn. zař. – Liberec, nám. Míru č.p. 175/1 - STL přípojka (cenu nelze určit) Neuvedena
16. 10. 2018 23. 10. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 145,739/1,1238/3,1238/4, vše v k.ú. Starý Harcov 81 554  Kč
3. 7. 2019 10. 7. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva o převodu pozemku p.č. 3213/4 a 3213/5, k.ú. Liberec 160 930  Kč
19. 4. 2018 20. 4. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti na p. č. 5786/1, k. ú. Liberec a p. p. č. 1014 a p. p. č. 1016/1, k. ú. Horní Růžodol 737 253  Kč
17. 1. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 6124, k.ú. Janův Důl 465 366  Kč
9. 1. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smllouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 82 885  Kč
11. 3. 2019 26. 3. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 5791/1 a 5784, k.ú. Liberec 178 959  Kč
4. 10. 2019 8. 10. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1051,1054 a další, k.ú. Horní Růžodol 267 564  Kč
11. 7. 2019 22. 7. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1122/12, 1122/62, 1905/1, k. ú. Starý Harcov 46 585  Kč
29. 5. 2018 30. 5. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.5863,5936,5940, k.ú. Liberec 1 210  Kč
20. 11. 2019 25. 11. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 6011/2, 6011/3 v k.ú. Liberec 1 210  Kč
19. 2. 2018 23. 2. 2018 Detail smlouvy GasNet s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 183 920  Kč
28. 8. 2018 3. 9. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1361/1, 1361/4, 1361/13, k. ú. Růžodol I 1 210  Kč
18. 3. 2019 22. 3. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 1056/6, 1332/1 a další, k.ú. Růžodol I. 682 138  Kč
14. 8. 2018 21. 8. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o zřízení VB - č.j. 6100/2018/151/1 p.p.č. 14- NTL- plynovod +NTL - přípojky 63 525  Kč
4. 9. 2018 10. 9. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2804/1, 2805/1 a další v k.ú. Liberec 22 506  Kč
13. 11. 2018 19. 11. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 293/10,11,22, k.ú. Nové Pavlovice 88 451  Kč
16. 5. 2019 22. 5. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 301/1, 337,339 v k.ú. Ruprechtice 1 210  Kč
30. 1. 2018 23. 2. 2018 Detail smlouvy GasNet s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene 66 429  Kč
20. 11. 2019 25. 11. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene 47/1,5781,5782 a další v k.ú. Liberec 1 210  Kč
2. 11. 2018 6. 11. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 2103/1,2481/5,2481/6 a další, k.ú. Liberce 753 709  Kč
26. 3. 2018 27. 3. 2018 Detail smlouvy GasNet s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 5784, k.ú. Liberec 125 054  Kč
21. 1. 2020 23. 1. 2020 Detail smlouvy GasNet, s.r.o.
  1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  2. GridServices, s.r.o.
4000224346 - Smlouva o zajištění přeložky plyn. zař. – Liberec, ul. Rumburská - STL plynovod a přípojky (cenu nelze určit) Neuvedena
21. 10. 2019 23. 10. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 969, 970/2 a další v k.ú. Vesec u Liberce 244 275  Kč
2. 11. 2018 6. 11. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 402, 426/1, 434 a další v Růžodol I. 427 796  Kč
19. 4. 2018 20. 4. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1047, 1053, 1051, k. ú. Horní Růžodol 1 210  Kč
29. 5. 2018 30. 5. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.730/2,746/2,3,4,5,747/3, k.ú. Staré Pavlovice 183 250  Kč
27. 6. 2019 3. 7. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 3740 a další v k.ú. Liberec 1 210  Kč
8. 1. 2018 9. 1. 2018 Detail smlouvy GasNet s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 563 013  Kč
17. 12. 2019 18. 12. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 1056/6, 1332/1 a další v k.ú. Růžodol I. 572 693  Kč
26. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1361/1,1361/4,1361/13, k.ú. Růžodol I. 1 210  Kč
5. 11. 2018 9. 11. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 209 330  Kč
23. 7. 2019 23. 7. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC zřízení věcného břemene na p. p. č. 6143, k. ú. Liberec a na p. p. č. 357/1, 357/7, 357/9, 434, 436, 437, 438, k. ú. Janův Důl u Liberce 1 210  Kč
2. 11. 2018 6. 11. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 76/21,76/36 a další, k.ú. Nové Pavlovice 776 965  Kč
23. 7. 2019 23. 7. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1606/1, k. ú. Rochlice u Liberce, na pozemcích p. č. 223/10, 223/19, 1016/1, 1036, k. ú. Horní Růžodol 1 210  Kč
8. 1. 2018 9. 1. 2018 Detail smlouvy GasNet s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene 121 605  Kč
6. 6. 2018 7. 6. 2018 Detail smlouvy GasNet s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích 759/1,2,761/1,2,41088,1089,1091. k.ú. Horní Růžodol 146 410  Kč
16. 5. 2019 22. 5. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1050/1, 1077, k.ú. Horní Růžodol 370 260  Kč
30. 1. 2018 31. 1. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o., Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o BS o zřízení věcného břemene (STL plynovod a STL přípojky)na p.p.č. 14, 928, 1000, 1007, 2801/3, 2804/2, 2810, 2825, 2835 a 3156 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 610 699  Kč
26. 3. 2019 26. 3. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 866/2,903/4 a další v k.ú. Staré Pavlovice 58 685  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 386 lidí darovalo 1 033 373 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy