Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 37 výsledků na výraz icoPlatce:27295567 AND icoPrijemce:00262978

Celková cena nalezených smluv 12 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
28. 8. 2018 3. 9. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1361/1, 1361/4, 1361/13, k. ú. Růžodol I 1 210  Kč
14. 5. 2018 29. 5. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o zřízení VB - č.j. 6100/2018/151/1 p.p.č. 14- NTL- plynovod +NTL - přípojky 63 525  Kč
5. 11. 2018 9. 11. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 209 330  Kč
26. 3. 2019 26. 3. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 866/2,903/4 a další v k.ú. Staré Pavlovice 58 685  Kč
19. 2. 2018 23. 2. 2018 Detail smlouvy GasNet s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 183 920  Kč
8. 1. 2018 9. 1. 2018 Detail smlouvy GasNet s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 1 262 635  Kč
8. 8. 2018 9. 8. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 9418001869/2018/4000216357 - Smlouva o podmínkách napojení a budoucí smlouva nájemní plynárenského zařízení v ul 8. března Neuvedena
18. 3. 2019 22. 3. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 1056/6, 1332/1 a další, k.ú. Růžodol I. 682 138  Kč
17. 1. 2019 15. 2. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 6124, k.ú. Janův Důl 465 366  Kč
8. 1. 2018 16. 1. 2018 Detail smlouvy GasNet s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene 272 250  Kč
2. 11. 2018 6. 11. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 5771/1,5777,6009 a další, k.ú. Liberce 737 253  Kč
2. 11. 2018 6. 11. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 76/21,76/36 a další, k.ú. Nové Pavlovice 776 965  Kč
9. 1. 2017 9. 1. 2017 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smllouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 82 885  Kč
30. 1. 2018 31. 1. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o., Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o BS o zřízení věcného břemene (STL plynovod a STL přípojky)na p.p.č. 14, 928, 1000, 1007, 2801/3, 2804/2, 2810, 2825, 2835 a 3156 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 610 699  Kč
2. 11. 2018 6. 11. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 2103/1,2481/5,2481/6 a další, k.ú. Liberce 753 709  Kč
30. 1. 2018 23. 2. 2018 Detail smlouvy GasNet s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene 66 429  Kč
19. 4. 2018 20. 4. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1047, 1053, 1051, k. ú. Horní Růžodol 1 210  Kč
2. 11. 2018 6. 11. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 402, 426/1, 434 a další v Růžodol I. 427 796  Kč
19. 4. 2018 20. 4. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti na p. č. 5786/1, k. ú. Liberec a p. p. č. 1014 a p. p. č. 1016/1, k. ú. Horní Růžodol 737 253  Kč
21. 6. 2018 28. 6. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích 1880,1883/1,1887/8 a další v k.ú. Liberec 636 581  Kč
7. 8. 2018 13. 8. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 3740,3741,3721/13 a další, k.ú. Liberce 565 524  Kč
29. 5. 2018 30. 5. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.730/2,746/2,3,4,5,747/3, k.ú. Staré Pavlovice 183 250  Kč
13. 11. 2018 19. 11. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 293/10,11,22, k.ú. Nové Pavlovice 88 451  Kč
8. 1. 2018 9. 1. 2018 Detail smlouvy GasNet s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 563 013  Kč
2. 4. 2019 4. 4. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 5938/1, 5940,5942, k.ú. Liberec 186 945  Kč
23. 2. 2018 23. 2. 2018 Detail smlouvy GasNet s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 224 153  Kč
10. 4. 2018 16. 4. 2018 Detail smlouvy GasNet s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 6052,6053,6054, k.ú. Liberec 474 986  Kč
26. 3. 2018 27. 3. 2018 Detail smlouvy GasNet s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 615, k.ú. Nové Pavlovice 94 017  Kč
4. 9. 2018 10. 9. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 2804/1, 2805/1 a další v k.ú. Liberec 22 506  Kč
8. 1. 2018 9. 1. 2018 Detail smlouvy GasNet s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene 121 605  Kč
11. 3. 2019 26. 3. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.č. 5791/1 a 5784, k.ú. Liberec 178 959  Kč
30. 11. 2017 4. 12. 2017 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 370 260  Kč
6. 6. 2018 7. 6. 2018 Detail smlouvy GasNet s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích 759/1,2,761/1,2,41088,1089,1091. k.ú. Horní Růžodol 146 410  Kč
26. 3. 2018 27. 3. 2018 Detail smlouvy GasNet s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 5784, k.ú. Liberec 125 054  Kč
29. 5. 2018 30. 5. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.5863,5936,5940, k.ú. Liberec 1 210  Kč
16. 10. 2018 23. 10. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 145,739/1,1238/3,1238/4, vše v k.ú. Starý Harcov 81 554  Kč
14. 8. 2018 21. 8. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o zřízení VB - č.j. 6100/2018/151/1 p.p.č. 14- NTL- plynovod +NTL - přípojky 63 525  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.