Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:43383513 AND...'

našli jsme 63 výsledků na výraz icoPlatce:43383513 AND icoPrijemce:49455842

Celková cena nalezených smluv 560 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
14. 6. 2019 26. 6. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva na zajištění inženýrské činnosti a technické pomoci s realizací stavby "Vídeň - rekonstrukce kanalizace před Jednotou" 74 889  Kč
15. 8. 2018 5. 9. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva příkazní na akci "Žďár nad Sázavou - OSKlafar III. - část C2 - 1. a 2. etapa" 180 971  Kč
29. 11. 2019 18. 12. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Dodatek č. 14 Smlouvy o nájmu, provozovánía správě vodovodů a kanalizací 129 080 380  Kč
29. 8. 2019 27. 9. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o dílo na zajištění inženýrsko-geologického průzkumu a geodetického zaměření účelové mapy areálu v lokalitě ČOV Žďár nad Sázavou 197 835  Kč
29. 7. 2019 30. 7. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o dílo na stavbu "Hamry nad Sázavou, stavební objekt D.1.21 - Souběh stoky A a přeložky PK - A1 s komunikací I/19" 5 307 899  Kč
31. 7. 2019 19. 8. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva na zajištění provádění investorské a inženýrské činnosti týkající se stavby Velké Meziříčí - vodovod a kanalizace ul. Záviškova 119 497  Kč
17. 4. 2019 30. 4. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva na zajištění investorské a inženýrské činnosti související s realizací stavby "Račice - rekonstrukce vodovodu" 84 331  Kč
5. 10. 2018 22. 10. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Vodovodní přivaděč ČS Vídeň - VDJ Velká Bíteš - cementace v úseku Jívoví Křižanov" 1 262 330  Kč
6. 8. 2019 28. 8. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva na zajištění inženýrské činnosti a technické pomoci s realizací stavby "Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Nádražní" 133 492  Kč
27. 12. 2018 28. 1. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva na zajištění a praktické provádění investorské a inženýrské činnosti a technické pomoci na stavbu "Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě" 323 917  Kč
30. 11. 2017 18. 12. 2017 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příkazní smlouva "Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě JZ Moravy, region Žďársko, subprojekt č. 4 - Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír - Drahonín, Objekt SO 4010 Výměna ocelového potrubí přivaděče km 7,700 (konec obchvatu) km 11,875 100 275  Kč
27. 6. 2019 29. 7. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o dílo na stavbu "Žďár nad Sázavou - cementace zásobovacího řadu z oceli DN 400 DN 500 mezi ul. Jamská - Brněnská" 3 749 557  Kč
14. 6. 2019 26. 6. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva na zajištění inženýrské činnosti a technické pomoci s realizací stavby "Vídeň - vodovod, řad A" 62 656  Kč
31. 7. 2019 19. 8. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva na zajištění provádění investorské a inženýrské činnosti týkající se stavby Velké Meziříčí - rekonstrukce vodovodu K Novému světu 62 103  Kč
31. 1. 2019 22. 2. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na období let 2019 - 2028 117 370  Kč
15. 8. 2018 5. 9. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva příkazní na akci "Olešná - vodovod u hřbitova" 60 799  Kč
3. 12. 2018 18. 12. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Dodatek č. 2 ke stavbě "Vodovodní přivaděč ČS Vídeň - VDJ Velká Bíteš - cementace v úseku Jívoví Křižanov" 516 328  Kč
18. 4. 2017 21. 4. 2017 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o dílo na "Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě Jihozápaní Moravy - region Žďársko, Subprojekt č. 4: Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír - Drahonín, SO4004,4011,4015,4017,4022" 8 036 596  Kč
15. 10. 2018 1. 11. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva příkazní na akci "Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Lípová - Strojní" 79 061  Kč
20. 9. 2018 22. 10. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příkazní smlouva na akci "Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko, Subprojekt č. 4 - Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír - Drahonín, SO 4016" 215 744  Kč
29. 10. 2018 1. 11. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příkazní smlouva na akci "Bystřice nad Pernštejnem - novostavba vodovodu a kanalizace ul. Forota" 83 070  Kč
24. 10. 2017 25. 10. 2017 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o dílo na akci "Velké Meziříčí - vsazení nové RŠ na sběrači parc. č. 2756/1" 449 964  Kč
30. 7. 2018 31. 8. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva příkazní na akci "Velké Meziříčí, novostavba vodovodu a kanalizace v areálu bývalých TS - ul. Třebíčská" 133 038  Kč
2. 3. 2018 12. 3. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. Smlouva o dílo pro stavbu "Vodovodní přivadeč ČS Vídeň - VDJ Velká Bíteš - cementece v úseku Jívoví - Křižanov" Neuvedena
1. 3. 2018 12. 3. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. Smlouva o dílo pro provedení díla "VDJ Velká Bíteš - hygienické zabezpečení vody" Neuvedena
14. 5. 2019 27. 5. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva na zajištění a praktickém provádění investorské a inženýrské činnosti a technické pomoci, související s realizací stavby "Nové Město na Moravě - Brožkův kopec, rozšíření infrastruktury, SO.4 Splašková kanalizace a SO.6 Vodovodní řad" 61 740  Kč
31. 7. 2019 19. 8. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva na zajištění provádění investorské a inženýrské činnosti týkající se stavby Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. R. Vaška 193 732  Kč
17. 7. 2019 29. 7. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva na zajištění inženýrské činnosti a technické pomoci s realizací stavby "Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu ul. Masarykova" 72 093  Kč
30. 11. 2017 28. 12. 2017 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Dodatek č. 12 Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací 126 660 380  Kč
1. 3. 2018 12. 3. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. Smlouva o dílo pro provedení díla " ČS a VDJ Vysoké - doplnění AŘS" Neuvedena
4. 1. 2018 15. 1. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Příkazní smlouva na akci "Březí - novostavba vodovdu" 96 996  Kč
31. 5. 2018 29. 6. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva na inženýrskou činnost na stavbu "Měřín - rekonstrukce vodovodu, kanalizace ul. Zabrána" 145 601  Kč
22. 2. 2018 28. 2. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva na zajištění a praktické provádění investorské a inženýrské činnosti a technické pomoci stavby "Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Školní" 114 292  Kč
30. 11. 2017 18. 12. 2017 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva příkazní k akci "Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě JZ Moravy, region Žďársko, subprojekt č. 4 - Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír - Drahonín, Objekt SO 4009 - Dokončení obchvatu Bystřice" 237 037  Kč
29. 11. 2018 18. 12. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Dodatek č. 15 Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací 126 850 350  Kč
31. 7. 2019 19. 8. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva na zajištění provádění investorské a inženýrské činnosti týkající se stavby Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Zahradní 119 377  Kč
7. 3. 2019 21. 3. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o technické, inženýrské a investorské pomoci na stavbu "Nové Veselí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace Na Městečku" 103 284  Kč
7. 3. 2019 21. 3. 2019 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o technické, inženýrské a investorské činnosti na stavbu "Svratka - rekonstrukce vodovodu v komunikaci II/354 a III/343 - SO 03" 123 472  Kč
1. 3. 2018 12. 3. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. Smlouva o dílo pro provedení díla "VDJ Vratislávka - hygienické zabezpečení vody" Neuvedena
15. 8. 2018 5. 9. 2018 Detail smlouvy Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva příkazní na akci "Netín - prodloužení vodovodního řadu směr Blízkov" 65 750  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 787 550 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy