Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:49099469 AND...'

našli jsme 46 výsledků na výraz icoPlatce:49099469 AND icoPrijemce:00262978

Celková cena nalezených smluv 45 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Maximální hodnota
smlouvy s DPH
28. 5. 2019 29. 8. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 4/19/0038
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
5 889 196  Kč
13. 12. 2018 14. 12. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na p.č. 2809/1, 6009, k.ú. Liberec
Obor smlouvy: Stavebnictví
100 128  Kč
20. 3. 2019 20. 3. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o zřízení služebnosti - vedení kanalizačního řádu p.p.č 1886/3, 1886/4, 1886/62, 2115, 2129, 2133/1, 2134/4, 2145 Vratislavice nad N.
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
375 100  Kč
4. 6. 2018 15. 6. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva Liberec-Staré Pavlovice-ul. Polní-vodovod pro 19 RD (Mikeš) LI 032 321
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
10. 9. 2019 11. 9. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 1333/2, 1429/3 a další v k.ú. Rochlice u Liberce
Obor smlouvy: Stavebnictví
1 053 971  Kč
12. 6. 2019 18. 6. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na p.č. 86/1 a další, k.ú. Růžodol I.
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
97 708  Kč
19. 11. 2018 21. 12. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s.
 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
+1 dodavatel
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě OS201801437, CJ MML 139147/18 110/B/2018/TPČ, LI 032 586
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
30. 3. 2017 3. 4. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
369 292  Kč
19. 11. 2018 10. 12. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s.
 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 2. LIC s.r.o.
+1 dodavatel
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě OS201801747 CJ MML 222385/18 116/B/2018/TPČ, LI 032 647
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
19. 12. 2018 22. 1. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva a smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál LI 032 470 Liberec, Vratislavice n/N, Nad Strání-vodovod a kanalizace pro RD na p.p.č.565/1
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
29. 5. 2018 30. 5. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na p.č. 392,429/1,430/3, k.ú. Karlinky
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
425 920  Kč
14. 1. 2020 7. 2. 2020 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Nájemní smlouva (1248/2015) a dodatek č. 1 LI 032 353 Liberec-Ruprechtice-ul. Na Kopci-vodovod a kanalizace pro 24 RD Neuvedena
13. 11. 2019 13. 12. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s.
 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
DOHODA VLASTNÍKŮ PROVOZNĚ SOUVISEJÍCÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY O JEJICH VZÁJEMNÝCH PRÁVECH A POVINNOSTECH a DOHODA O BUDOUCÍM PROVOZOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ
Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Stavebnictví
Neuvedena
23. 7. 2019 23. 7. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC zřízení věcného břemene na p. p. č. 3740, 3742, 5888, k. ú. Liberec a na p. p. č. 1116, 1233/1, 1236, 1238, 1239/1, 1241/1, 1269/1, 1276/2, 1302/1 k. ú.
Obor smlouvy: Stavebnictví
1 210  Kč
10. 9. 2019 14. 11. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě OS201900768 CJ MML 123297/19
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
1 210  Kč
10. 4. 2019 3. 5. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva, Smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál; Dohoda o započtení pohledávek - LI 032 325 Liberec-Staré Pavlovice-Sídelní útvar Pavlovice
Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
Neuvedena
19. 2. 2018 26. 2. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
11 278 519  Kč
29. 12. 2017 15. 3. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva - Liberec, Vratislavice n. N., Pod Skalkou, Zavřená - tlaková kanalizace
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
3 711 397  Kč
29. 5. 2018 22. 6. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s.
 1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
+1 dodavatel
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, OS201800292, CJ MML 122140/1, 35/B/2018/TPČ, LI 032 609
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
6. 3. 2017 8. 3. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
1 210  Kč
16. 7. 2018 27. 7. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva Liberec-Staré Pavlovice-ul. Selská-kanalizace (Nové bydlení)14 LI 032 310
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
19. 12. 2016 7. 7. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Sluneční stráň, Liberec 954 550  Kč
15. 12. 2017 28. 12. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o souhlasu s provedením stavby
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
19. 12. 2016 3. 7. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dohoda o započtení pohledávek 168 000  Kč
8. 8. 2019 1. 8. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě OS201900626 CJ MML 089709/19
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
20. 3. 2019 20. 3. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o BS o zřízení služebnosti - p.p.č. 2065, 2069/1- vedení splaškové kanalizace, Vratislavice nad Nisou
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
147 257  Kč
14. 1. 2020 7. 2. 2020 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Nájemní smlouva Liberec, Starý Harcov. Na Skřivanech-IS I. etapa-kanalizace LI 032 433 Neuvedena
30. 1. 2020 3. 2. 2020 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 867/18, 5771/1 další, k.ú. Liberec 190 757  Kč
15. 8. 2018 6. 9. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti IS č. 78 - vodovodní řád v ul. Nad Kyselkou
Obor smlouvy: Stavebnictví
435 600  Kč
18. 12. 2017 26. 1. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Statutární město Liberec Smlouva o souhlasu s provedením stavby nebo opatření č. 7110/17/0035
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
Neuvedena
19. 11. 2018 17. 12. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s.
 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
+1 dodavatel
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě OS201801423 CJ MML 146117/18 115/B/2018/TPČ, LI 032 646
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
18. 12. 2017 26. 1. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Statutární město Liberec Smlouva o souhlasu s provedením stavby nebo opatření č. 7110/17/0036
Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
Neuvedena
11. 12. 2017 19. 12. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti p.č. 23/1,103 Vesec u Liberce
Obor smlouvy: Stavebnictví
315 508  Kč
21. 11. 2016 10. 7. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dohoda o započtetní pohledávek 380 800  Kč
28. 5. 2019 4. 6. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVBY č. 4/19/0038
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Neuvedena
25. 5. 2017 2. 6. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
4 793 367  Kč
21. 11. 2016 10. 7. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva - prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Sáňkařská-Sdružená, Liberec
Obor smlouvy: Stavebnictví
3 505 260  Kč
29. 7. 2019 1. 8. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na p.č. 1567/2 v k.ú. Rochlice u Liberce
Obor smlouvy: Stavebnictví
1 210  Kč
19. 12. 2016 7. 7. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dohoda o započtení pohledávek 1 000  Kč
15. 11. 2017 8. 12. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva kupní, Smlouva o peněžitém příplatku mimo ZK, Dohoda o započtení pohledávek LI032360 Staré Pavlovice - vodovod a kanalizace pro 16 RD (Konhefr)
Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
884 849  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 385 lidí darovalo 1 033 543 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy