Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:49099469 AND...'

našli jsme 39 výsledků na výraz icoPlatce:49099469 AND icoPrijemce:00262978

Celková cena nalezených smluv 44 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
30. 3. 2017 3. 4. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 369 292  Kč
19. 11. 2018 10. 12. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s.
 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 2. LIC s.r.o.
+1 dodavatel
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě OS201801747 CJ MML 222385/18 116/B/2018/TPČ, LI 032 647 Neuvedena
19. 12. 2018 22. 1. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva a smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál LI 032 470 Liberec, Vratislavice n/N, Nad Strání-vodovod a kanalizace pro RD na p.p.č.565/1 a Dohoda o započtení pohledávek Neuvedena
25. 5. 2017 2. 6. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 4 793 367  Kč
10. 4. 2019 3. 5. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva, Smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál; Dohoda o započtení pohledávek - LI 032 325 Liberec-Staré Pavlovice-Sídelní útvar Pavlovice 3-vodovod a kanalizace I. etapa Neuvedena
29. 5. 2018 30. 5. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na p.č. 392,429/1,430/3, k.ú. Karlinky 425 920  Kč
8. 8. 2019 1. 8. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě OS201900626 CJ MML 089709/19 Neuvedena
20. 3. 2019 20. 3. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o BS o zřízení služebnosti - p.p.č. 2065, 2069/1- vedení splaškové kanalizace, Vratislavice nad Nisou 147 257  Kč
15. 11. 2017 8. 12. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva, Smlouva o peněžním příplatku mimo ZK, Dohoda o započtení pohledávek LI032311 Staré Pavlovice - ul. Polní - vodovod (Nové bydlení) 2 426 788  Kč
3. 8. 2018 27. 8. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o zřízení služebnosti vodovodního a kanalizačního řádu ul. Prosečská 145 200  Kč
19. 11. 2018 17. 12. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s.
 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
+1 dodavatel
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě OS201801423 CJ MML 146117/18 115/B/2018/TPČ, LI 032 646 Neuvedena
21. 11. 2016 10. 7. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva - prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Sáňkařská-Sdružená, Liberec 3 505 260  Kč
13. 12. 2018 14. 12. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na p.č. 2809/1, 6009, k.ú. Liberec 100 128  Kč
21. 11. 2016 10. 7. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dohoda o započtetní pohledávek 380 800  Kč
15. 11. 2017 8. 12. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva, Smlouva o peněžitém příplatku mimo ZK, Dohoda o započtení pohledávek LI032326 Staré Pavlovice- II. etapa - vodovod a kanalizace (Nové bydlení) 2 793 382  Kč
18. 12. 2017 26. 1. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Statutární město Liberec Smlouva o souhlasu s provedením stavby nebo opatření č. 7110/17/0035 Neuvedena
15. 8. 2018 6. 9. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti IS č. 78 - vodovodní řád v ul. Nad Kyselkou 435 600  Kč
28. 5. 2019 17. 6. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 4/19/0038- Sos- Severočeská vodárenská společnost a.s. 5 889 196  Kč
13. 7. 2016 6. 9. 2016 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o spolupráci - sdružené investice 4 247 619  Kč
19. 2. 2018 26. 2. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 11 278 519  Kč
23. 7. 2019 23. 7. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC zřízení věcného břemene na p. p. č. 3740, 3742, 5888, k. ú. Liberec a na p. p. č. 1116, 1233/1, 1236, 1238, 1239/1, 1241/1, 1269/1, 1276/2, 1302/1 k. ú. Rochlice u Liberce 1 210  Kč
12. 6. 2019 18. 6. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na p.č. 86/1 a další, k.ú. Růžodol I. 97 708  Kč
15. 11. 2017 8. 12. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva kupní, Smlouva o peněžitém příplatku mimo ZK, Dohoda o započtení pohledávek LI032360 Staré Pavlovice - vodovod a kanalizace pro 16 RD (Konhefr) 884 849  Kč
19. 12. 2016 3. 7. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dohoda o započtení pohledávek 168 000  Kč
16. 7. 2018 27. 7. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva Liberec-Staré Pavlovice-ul. Selská-kanalizace (Nové bydlení)14 LI 032 310 Neuvedena
4. 6. 2018 15. 6. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva Liberec-Staré Pavlovice-ul. Polní-vodovod pro 19 RD (Mikeš) LI 032 321 Neuvedena
11. 12. 2017 19. 12. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti p.č. 23/1,103 Vesec u Liberce 315 508  Kč
13. 11. 2017 16. 11. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 1643/1,4,1646, 5839 a další v k.ú. Liberec 626 175  Kč
19. 11. 2018 21. 12. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s.
 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
+1 dodavatel
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě OS201801437, CJ MML 139147/18 110/B/2018/TPČ, LI 032 586 Neuvedena
29. 12. 2017 15. 3. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva - Liberec, Vratislavice n. N., Pod Skalkou, Zavřená - tlaková kanalizace 3 711 397  Kč
28. 5. 2019 4. 6. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVBY č. 4/19/0038 Neuvedena
6. 3. 2017 8. 3. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 1 210  Kč
19. 12. 2016 7. 7. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dohoda o započtení pohledávek 1 000  Kč
19. 12. 2016 7. 7. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Sluneční stráň, Liberec 954 550  Kč
20. 3. 2019 20. 3. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o zřízení služebnosti - vedení kanalizačního řádu p.p.č 1886/3, 1886/4, 1886/62, 2115, 2129, 2133/1, 2134/4, 2145 Vratislavice nad N. 375 100  Kč
18. 12. 2017 26. 1. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Statutární město Liberec Smlouva o souhlasu s provedením stavby nebo opatření č. 7110/17/0036 Neuvedena
29. 5. 2018 22. 6. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s.
 1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
+1 dodavatel
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, OS201800292, CJ MML 122140/1, 35/B/2018/TPČ, LI 032 609 Neuvedena
15. 12. 2017 28. 12. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o souhlasu s provedením stavby Neuvedena
29. 7. 2019 1. 8. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na p.č. 1567/2 v k.ú. Rochlice u Liberce 1 210  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 628 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy