Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 33 výsledků na výraz icoPlatce:49099469 AND icoPrijemce:00262978

Celková cena nalezených smluv 38 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
10. 4. 2019 3. 5. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva, Smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál; Dohoda o započtení pohledávek - LI 032 325 Liberec-Staré Pavlovice-Sídelní útvar Pavlovice 3-vodovod a kanalizace I. etapa Neuvedena
30. 3. 2017 3. 4. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 369 292  Kč
25. 5. 2017 2. 6. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 4 793 367  Kč
19. 11. 2018 10. 12. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s.
  1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  2. LIC s.r.o.
+1 dodavatel
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě OS201801747 CJ MML 222385/18 116/B/2018/TPČ, LI 032 647 Neuvedena
19. 12. 2018 22. 1. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva a smlouva o peněžitém příplatku mimo základní kapitál LI 032 470 Liberec, Vratislavice n/N, Nad Strání-vodovod a kanalizace pro RD na p.p.č.565/1 a Dohoda o započtení pohledávek Neuvedena
21. 11. 2016 10. 7. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva - prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Sáňkařská-Sdružená, Liberec 3 505 260  Kč
13. 12. 2018 14. 12. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na p.č. 2809/1, 6009, k.ú. Liberec 100 128  Kč
29. 5. 2018 30. 5. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na p.č. 392,429/1,430/3, k.ú. Karlinky 425 920  Kč
15. 11. 2017 8. 12. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva, Smlouva o peněžním příplatku mimo ZK, Dohoda o započtení pohledávek LI032311 Staré Pavlovice - ul. Polní - vodovod (Nové bydlení) 2 426 788  Kč
13. 7. 2016 6. 9. 2016 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o spolupráci - sdružené investice 4 247 619  Kč
19. 2. 2018 26. 2. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 11 278 519  Kč
19. 11. 2018 17. 12. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s.
  1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
+1 dodavatel
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě OS201801423 CJ MML 146117/18 115/B/2018/TPČ, LI 032 646 Neuvedena
20. 3. 2019 20. 3. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o BS o zřízení služebnosti - p.p.č. 2065, 2069/1- vedení splaškové kanalizace, Vratislavice nad Nisou 147 257  Kč
18. 12. 2017 26. 1. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Statutární město Liberec Smlouva o souhlasu s provedením stavby nebo opatření č. 7110/17/0036 Neuvedena
3. 8. 2018 27. 8. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o zřízení služebnosti vodovodního a kanalizačního řádu ul. Prosečská 145 200  Kč
15. 11. 2017 8. 12. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva kupní, Smlouva o peněžitém příplatku mimo ZK, Dohoda o započtení pohledávek LI032360 Staré Pavlovice - vodovod a kanalizace pro 16 RD (Konhefr) 884 849  Kč
19. 12. 2016 3. 7. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dohoda o započtení pohledávek 168 000  Kč
16. 7. 2018 27. 7. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva Liberec-Staré Pavlovice-ul. Selská-kanalizace (Nové bydlení)14 LI 032 310 Neuvedena
4. 6. 2018 15. 6. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva Liberec-Staré Pavlovice-ul. Polní-vodovod pro 19 RD (Mikeš) LI 032 321 Neuvedena
29. 12. 2017 15. 3. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva - Liberec, Vratislavice n. N., Pod Skalkou, Zavřená - tlaková kanalizace 3 711 397  Kč
20. 3. 2019 20. 3. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o zřízení služebnosti - vedení kanalizačního řádu p.p.č 1886/3, 1886/4, 1886/62, 2115, 2129, 2133/1, 2134/4, 2145 Vratislavice nad N. 375 100  Kč
13. 11. 2017 16. 11. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 1643/1,4,1646, 5839 a další v k.ú. Liberec 626 175  Kč
11. 12. 2017 19. 12. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti p.č. 23/1,103 Vesec u Liberce 315 508  Kč
19. 11. 2018 21. 12. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s.
  1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
+1 dodavatel
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě OS201801437, CJ MML 139147/18 110/B/2018/TPČ, LI 032 586 Neuvedena
21. 11. 2016 10. 7. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dohoda o započtetní pohledávek 380 800  Kč
15. 11. 2017 8. 12. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva, Smlouva o peněžitém příplatku mimo ZK, Dohoda o započtení pohledávek LI032326 Staré Pavlovice- II. etapa - vodovod a kanalizace (Nové bydlení) 2 793 382  Kč
18. 12. 2017 26. 1. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Statutární město Liberec Smlouva o souhlasu s provedením stavby nebo opatření č. 7110/17/0035 Neuvedena
15. 8. 2018 6. 9. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti IS č. 78 - vodovodní řád v ul. Nad Kyselkou 435 600  Kč
6. 3. 2017 8. 3. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 1 210  Kč
19. 12. 2016 7. 7. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dohoda o započtení pohledávek 1 000  Kč
19. 12. 2016 7. 7. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Sluneční stráň, Liberec 954 550  Kč
29. 5. 2018 22. 6. 2018 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s.
  1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
  2. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
+1 dodavatel
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, OS201800292, CJ MML 122140/1, 35/B/2018/TPČ, LI 032 609 Neuvedena
15. 12. 2017 28. 12. 2017 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o souhlasu s provedením stavby Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.