Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 8 výsledků na výraz icoPlatce:49295934 AND icoPrijemce:48153362

Celková cena nalezených smluv 3 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
31. 1. 2018 12. 2. 2018 Detail smlouvy Vodohospodářské sdružení Turnov VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Příkazní smlouva na akci Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska 1 324 587  Kč
20. 4. 2018 20. 4. 2018 Detail smlouvy Vodohospodářské sdružení Turnov VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Objednávka - vytyčení hranic pozemků v trase přivaděče Bátovka 108 900  Kč
8. 6. 2017 14. 6. 2017 Detail smlouvy Vodohospodářské sdružení Turnov VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - Jilemnice - vodovod Bátovka I. stavba Neuvedena
28. 2. 2019 14. 3. 2019 Detail smlouvy Vodohospodářské sdružení Turnov VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Dodatek č. 1 příkazní smlouvy na akci Odstranění manganu z vodvodoní sítě Turnovska Neuvedena
9. 3. 2018 21. 3. 2018 Detail smlouvy Vodohospodářské sdružení Turnov VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Smlouva o dílo na zpracování PD na stavbu Líšný - výstavba čitírny odpadních vod + odkanalizování části obce 659 450  Kč
31. 10. 2017 21. 11. 2017 Detail smlouvy Vodohospodářské sdružení Turnov VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Příkazní smlouva - Úpravna vody Nudvojovice - řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody 1 183 138  Kč
17. 7. 2017 9. 10. 2017 Detail smlouvy Vodohospodářské sdružení Turnov VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Objednávka PRVK Turnov 102 850  Kč
28. 2. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Vodohospodářské sdružení Turnov VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Dodatek č. 1 příkazní smlouvy na akci ÚV Nudvojovice - řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za dva roky nám 278 lidí darovalo 644 417 Kč.

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s načimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.

Chci také pomoci