Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:49295934 AND...'

Nalezené smlouvy 8 výsledků

Celková cena nalezených smluv 3 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 2213870 8. 6. 2017 14. 6. 2017 Vodohospodářské sdružení Turnov VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - Jilemnice - vodovod Bátovka I. stavba  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 3823032 31. 10. 2017 21. 11. 2017 Vodohospodářské sdružení Turnov VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. 1 183 138 Kč
Příkazní smlouva - Úpravna vody Nudvojovice - řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 5322336 20. 4. 2018 20. 4. 2018 Vodohospodářské sdružení Turnov VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. 108 900 Kč
Objednávka - vytyčení hranic pozemků v trase přivaděče Bátovka  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 8482787 28. 2. 2019 15. 3. 2019 Vodohospodářské sdružení Turnov VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 příkazní smlouvy na akci ÚV Nudvojovice - řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody  | Obor smlouvy: Pitná voda, nápoje, tabák atd. / Stavebnictví
 5021776 9. 3. 2018 21. 3. 2018 Vodohospodářské sdružení Turnov VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. 659 450 Kč
Smlouva o dílo na zpracování PD na stavbu Líšný - výstavba čitírny odpadních vod + odkanalizování části obce  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
 3377026 17. 7. 2017 9. 10. 2017 Vodohospodářské sdružení Turnov VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. 102 850 Kč
Objednávka PRVK Turnov  | Obor smlouvy: Kanalizace a odpady
 8473515 28. 2. 2019 14. 3. 2019 Vodohospodářské sdružení Turnov VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Neuvedena
Dodatek č. 1 příkazní smlouvy na akci Odstranění manganu z vodvodoní sítě Turnovska  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 4660148 31. 1. 2018 12. 2. 2018 Vodohospodářské sdružení Turnov VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. 1 324 587 Kč
Příkazní smlouva na akci Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 433 lidí darovalo 1 255 168 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy