Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:49458892 AND...'

našli jsme 31 výsledků na výraz icoPlatce:49458892 AND icoPrijemce:49455842

Celková cena nalezených smluv 16 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
11. 10. 2017 13. 10. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Objednávka akce "Vodovodní přípojky Stříbský Mlýn č.p. 1433" 92 880  Kč
29. 9. 2017 5. 10. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o dílo na akci "Oslavany – obnova kanalizace pod ulicí Hybešova" 3 143 727  Kč
14. 7. 2017 26. 9. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Objednávka - zpracování PD ve stupni DUR na akci "Ivančice, Lokalita Horní Pancíře, vodovod a kanalizace" 203 280  Kč
4. 7. 2019 23. 7. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Objednávka na dodávku Smart pointů 433MHz - licenční spektrum lokální pro zajištění odesílání dat z průtokoměrů i Perl Sensus z obce Ostrovačice 148 286  Kč
1. 7. 2019 23. 7. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Objednávka na realizaci prodloužení vodovodu v obci Střelice k BD na ul. Antonína Smutného 241 653  Kč
5. 2. 2019 22. 3. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Zpracování realizační PD k opravě havarijního stavu kanalizace: Rosice, ul. Trávníky - oprava havarijního stavu jednotné kanalizace 106 480  Kč
17. 4. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Objednávka na realizaci stavby Moravské Bránice - vodovod, paní Masopustová 241 838  Kč
10. 9. 2019 13. 9. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Objednávka na vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro realizaci stavby "Oslavany, ul. Dukelská - obnova vodovodu a kanalizace" 91 355  Kč
14. 7. 2017 20. 9. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Zastávka, lokalita Kloboučky, oprava havarijního stavu vodovodu a kanalizace 2 253 730  Kč
28. 7. 2017 26. 9. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o dílo na akci „Prodloužení kanalizace ul. Padochovská, Oslavany“ 625 464  Kč
9. 11. 2017 16. 11. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Dodatek k objednávce I-O/33/2017 – prodloužení termínu na akci "Vodovodní přípojky Stříbský Mlýn č.p. 1433" Neuvedena
20. 11. 2017 10. 1. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. DODATEK Č. 14 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a o jejím předávání 103 455  Kč
31. 1. 2018 16. 5. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Oslavany – obnova kanalizace pod ulicí Hybešova" 3 590 855  Kč
12. 4. 2018 2. 5. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o dílo „Příbram na Moravě – prodloužení vodovodu, p.č. 236/2“ 471 345  Kč
12. 4. 2019 3. 5. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o dílo na akci "Omice, Pod Vinohrady - oprava havarijního stavu vodovodu" 1 940 072  Kč
31. 7. 2017 20. 9. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Zpracování jednostupňové projektové dokumentace na akci "Neslovice, lokalita Knížecí les - vodovod a kanalizace" 60 500  Kč
28. 1. 2004 10. 1. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a o jejím předávání 175 450  Kč
11. 12. 2017 29. 12. 2017 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Zpracování RDS na opravu havarijního stavu jednotné kanalizace ve městě Rosice, lokalita Husova čtvť 78 650  Kč
10. 7. 2019 30. 7. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o dílo na akci „Moravské Bránice prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace v parcela p.č. 364/10“ 350 841  Kč
20. 2. 2018 1. 3. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. zhotovení projektové dokumentace pro účely stavebního povolení akce „Lukovany – kanalizace a ČOV“ 845 790  Kč
3. 9. 2018 1. 11. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Objednávka na dodávku materiálu včetně montážních prací pro stavbu: " Zastávka u Brna Novostavba vodovodu a prodloužení kanalizace v ul. Babická" 173 635  Kč
22. 10. 2018 29. 10. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Objednávka na akci "opravu havarijního stavu vodovodního řadu v obci Střelice na ul. Ant. Smutného" 168 275  Kč
25. 5. 2018 29. 5. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Objednávka na jednostupňovou projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci "Ivančice - obnova a doplnění kanalizace ul. Hřbitovní aj. Svobody" 108 900  Kč
13. 4. 2018 16. 5. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Oslavany – obnova kanalizace pod ulicí Hybešova" Neuvedena
18. 4. 2019 3. 5. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Zpracování realizační PD k opravě havarijního stavu kanalizace: Rosice, ul. Trávníky - oprava havarijního stavu jednotné kanalizace - rozšíření sloučené DUR a DSP 124 630  Kč
28. 11. 2013 17. 1. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací Neuvedena
3. 6. 2019 23. 7. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Objednávka "výměna sond na měření kyslíku v aktivačních nádržích ČOV Tetčice" 111 078  Kč
20. 12. 2018 28. 12. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. DODATEK Č. 15 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a o jejím předávání 108 295  Kč
14. 6. 2018 12. 7. 2018 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Objednávka na raalizaci akce "Ivančice, ul. Oslavanská - odstranění zápachu z kanalizace jednotkou Plazkat" 70 065  Kč
7. 5. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Objednávka na realizaci suchovodu v rámci stavby II-393 Oslavany průtah 282 608  Kč
23. 7. 2019 30. 7. 2019 Detail smlouvy Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Objednávka na zpracování PD ve stupni DUR/DSP k oddělení dešťových vod z jednotné kanalizace na ul. Trávníky ve městě Rosice 96 800  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 787 550 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy