Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:49468952 AND...'

našli jsme 79 výsledků na výraz icoPlatce:49468952 AND icoPrijemce:49455842

Celková cena nalezených smluv 168 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
20. 7. 2015 21. 12. 2016 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "Šošůvka - samostatný vodovodní výtlak", dokončení stavby 2 842 078  Kč
17. 10. 2016 22. 11. 2016 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "Jedovnice, Za kostelem - oprava vodovodu a kanalizace"-projekt 151 250  Kč
13. 9. 2016 5. 10. 2016 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "Letovice - Oprava kanalizace ul. Purkyňova, Třebtínská - 1. ETAPA" - Technický dozor stavby 59 290  Kč
11. 7. 2016 16. 8. 2016 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Předmětem smlouvy je zajištění a praktické provádění výkonu technického dozoru na stavbě "SK Bělá - hydraulické přetížení, oprava kanalizace Valchov nad ČS 10". 82 280  Kč
10. 10. 2016 1. 11. 2016 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "Prostřední Poříčí a Dolní Poříčí - oprava oplocení vodních zdrojů a vodárenských objektů" 944 527  Kč
13. 7. 2017 21. 7. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva "Lažánky - oprava vodního zdroje" 2 801 755  Kč
11. 1. 2017 25. 1. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "Křtiny - oprava vodovodu v krajské kanalizaci" - projekt 68 970  Kč
23. 11. 2016 3. 4. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "Rudice - rozšíření tlakového pásma vodojemu Hájce - 1. tapa" 1 270 500  Kč
27. 10. 2017 1. 11. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva příkazní "Nýrov, napojení obce na skupinový vodovod Letovice z VDJ Zábludov" - technický dozor stavby, dotační management projektu 187 550  Kč
1. 8. 2016 16. 8. 2016 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Předmětem je vyhotovení a projednání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, její projednání s účastníky správních řízení a zabezpečení souvisejících inženýrských služeb do úrovně pro povolení stavby. 60 500  Kč
1. 12. 2017 1. 12. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva "Letovice - vod. šachta ul. Nádražní - napojení na dispečink včetně přípojky NN" (oprava šachty a doplnění vystrojení) - realizace stavby 636 460  Kč
23. 11. 2016 1. 12. 2016 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "Rudice - vodovod od Kovárny k Dělnickému domu" 459 800  Kč
27. 6. 2008 22. 2. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor 93 702  Kč
14. 12. 2016 21. 12. 2016 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "Zásobování obcí Lipůvka - Svinošice pitnou vodou" - Technický dozor stavby 107 690  Kč
13. 5. 2016 22. 11. 2016 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Boskovice - oprava vodovodu a kanalizace v ul. Hybešova" 1 634 571  Kč
13. 7. 2017 1. 8. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva "Blansko, ul. Pražská - oprava kanalizace a vodovodu" 5 566 567  Kč
21. 3. 2016 9. 9. 2016 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci "Ostrov u Macochy - lapák štěrku pro kanalizační ČS u Sokolovny" 481 055  Kč
14. 11. 2017 18. 12. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva "Senetářov - oprava kanalizace, stoky AB3" 1 064 943  Kč
31. 5. 2017 19. 6. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva "ČS Obůrka - Technické opatření ke snížení zápachu z kanalizace". 506 990  Kč
8. 1. 2018 9. 1. 2018 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva "Němčice - oprava vodovodu u hřiště" 146 049  Kč
13. 3. 2017 3. 4. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "Jedovnice - oprava havarijního stavu kanalizace u kruhového objezdu" - projekt 75 020  Kč
21. 12. 2015 25. 5. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva příkazní - Okrouhlá, Benešov VDJ Hrádkov - TDI, admin. dotace, MVS 428 340  Kč
7. 9. 2017 20. 9. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě "Blansko, ul. Pražská - oprava kanalizace a vodovodu" Neuvedena
15. 12. 2016 21. 12. 2016 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "Blansko, oprava vodovodu ul. Nad Žlíbkem - ul. 9. května a rekonstrukce kanalizace v ul. 9. května" - projekt 150 040  Kč
19. 12. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "Olomučany - havárie jednotné kanalizace, protierozní opatření,Olomučany" 645 748  Kč
5. 2. 2018 6. 2. 2018 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva "Jedovnice - optimalizace kanalizační sítě" - projekt 118 580  Kč
14. 12. 2017 18. 12. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě "PITNÁ VODA JEDOVNICKO", projektová dokumentace a inženýrská činnost pro územní rozhodnutí 3 252 480  Kč
12. 9. 2016 5. 10. 2016 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "Sulíkov - napojení vrtu SU 1-08" - Technický dozor investora 49 610  Kč
20. 12. 2013 12. 1. 2018 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací 88 163 625  Kč
12. 6. 2017 28. 6. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva "Jedovnice - oprava havarijního stavu kanalizace u kruhového objezdu, SO1" 1 971 370  Kč
20. 2. 2017 22. 2. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "VDJ Sulíkov - napojení na vodárenský dispečink" 527 560  Kč
19. 1. 2018 22. 1. 2018 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva "VDJ Obora - napojení na vodárenský dispečink" 554 180  Kč
28. 1. 2016 5. 1. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "Vavřinec - napojení na SV Blansko, část Obůrka - kvalita vody" 5 911 903  Kč
12. 6. 2017 28. 6. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva "VDJ Obora u Boskovic - oprava stavební části objektu" 463 443  Kč
20. 2. 2017 22. 2. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "Crhov - oprava přívodního řadu do obce" 1 016 433  Kč
10. 11. 2016 4. 11. 2016 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "SV Němčice - vodovodní výtlak z ÚV Žďár do VDJ Ludíkov" 17 666 000  Kč
1. 12. 2016 16. 12. 2016 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. "SO 09 Intenzifikace ČOV Ludíkov" - Technický dozor a administrace dotace 228 690  Kč
4. 1. 2018 8. 1. 2018 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Dodatek č. 2 ke smlouvě "PITNÁ VODA JEDOVNICKO", projektová dokumentace a inženýrská činnost pro územní rozhodnutí 423 500  Kč
17. 2. 2017 22. 2. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva příkazní "Jedovnice - Oprava kanalizace Za Kostelem" - Technický dozor stavby 94 380  Kč
13. 3. 2017 3. 4. 2017 Detail smlouvy ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Smlouva příkazní "Letovice - Oprava kanalizace ul. Purkyňova, Třebětínská - II. ETAPA" - Technický dozor stavby 66 550  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 787 550 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy