Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 2 výsledky na výraz icoPlatce:64949681 AND icoPrijemce:00262978

Celková cena nalezených smluv 226 480  Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
17. 3. 2017 28. 3. 2017 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Smlouva o nájmu části nemovitosti - pronájem části jednotky č. 1400/203 v budově č.p. 1400 postavené na parcele p.č. 1257, v obci Liberec, zapsané v LV č. 3324 pro k.ú. Vratislavice nad Nisou 120 000  Kč
18. 6. 2018 26. 6. 2018 Detail smlouvy T-Mobile Czech Republic a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti komunikační sítě na pozemcích p.č.5757/1,2, 5760, 5763/1,2, k.ú. Liberec 106 480  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.