Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 výsledky na výraz icoPlatce:70890005 AND icoPrijemce:00262978

Celková cena nalezených smluv 196 464  Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
27. 3. 2019 28. 3. 2019 Detail smlouvy Povodí Labe, státní podnik STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Předmětem nájmu, je pozemek evidovaný jako pozemková parcela č. 6160/1 v katastrálním území Liberec, obec Liberec, v druhu vodní plocha, vedený na listu vlastnictví č. 3376 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci, KP Liberec. 48 957  Kč
11. 4. 2018 16. 4. 2018 Detail smlouvy Povodí Labe, státní podnik STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva o převodu pozemků p.č. 361/1,388/2,1654/1, k.ú. Rochlice 73 698  Kč
11. 1. 2017 12. 1. 2017 Detail smlouvy Povodí Labe, státní podnik STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 73 810  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.