Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 výsledky na výraz icoPlatce:70890005 AND icoPrijemce:48266230

Celková cena nalezených smluv 15 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
17. 1. 2017 19. 1. 2017 Detail smlouvy Povodí Labe, státní podnik Valbek, spol. s r.o. Vypracování projektových dokumentací DSP a DPS včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru na akci: VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - projektová dokumentace. 7 049 460  Kč
1. 12. 2017 4. 12. 2017 Detail smlouvy Povodí Labe, státní podnik Valbek, spol. s r.o. Vypracování projektových dokumentací DSP a DPS včetně výkonu inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru na akci: VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - projektová dokumentace. 7 289 040  Kč
4. 1. 2018 5. 1. 2018 Detail smlouvy Povodí Labe, státní podnik
  1. AZ Consult, spol. s r.o.
  2. Valbek, spol. s r.o.
Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa, výkon autorského dozoru 345 576  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.