Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme jeden výsledek na výraz icoPlatce:70890005 AND icoPrijemce:62241672

Celková cena nalezených smluv 33 396  Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
7. 4. 2017 18. 4. 2017 Detail smlouvy Povodí Labe, státní podnik Teplárna Liberec, a.s. Předmětem nájmu je pozemek p.p.č. 6160/1 v katastrálním území a obci Liberec, vedený v druhu vodní plocha na listu vlastnictví č. 3376 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP Liberec 33 396  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.