Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:70890366 AND...'

našli jsme 30 výsledků na výraz icoPlatce:70890366 AND icoPrijemce:00257125

Celková cena nalezených smluv 16 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
1. 10. 2018 1. 10. 2018 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „PSOV PK 2018 - Projekty obcí“ 200 000  Kč
29. 10. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice navýšení spojů linky 450667, spojů 13 a 16 142 456  Kč
11. 1. 2018 19. 1. 2018 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Pověření poskytováním sociálních služeb jako SOHZ Neuvedena
11. 3. 2019 12. 3. 2019 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Poskytnutí finanční dotace v rámci dotačního řízení dle § 101a 2 086 367  Kč
6. 3. 2018 8. 3. 2018 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Výkon regionálních funkcí knihoven 2018“ 337 527  Kč
12. 10. 2016 12. 10. 2016 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Účelová finanční dotace určená na „nákup a instalaci jednoho prvku aktivního monitoringu a jeho připojení do Systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje“ 112 000  Kč
4. 7. 2019 24. 7. 2019 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Smlouva o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“ 1 311 980  Kč
3. 10. 2018 4. 10. 2018 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2018“ 178 000  Kč
22. 9. 2017 22. 9. 2017 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „PSOV PK 2017 - Projekty obcí“ 150 000  Kč
27. 11. 2017 3. 1. 2018 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice navýšení spojů 128 168  Kč
6. 5. 2019 2. 7. 2019 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Smlouva o poskytnutí účelové dotace Neuvedena
23. 10. 2018 19. 11. 2018 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2018 - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi“ 214 566  Kč
29. 12. 2016 18. 1. 2017 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Pověření SOHZ 2017 Neuvedena
13. 10. 2017 25. 10. 2017 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2017“ 623 150  Kč
27. 7. 2016 27. 7. 2016 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Smlouva o poskytnutí dotace na akci: Žerovice,ul. V Bráně - točna 150 000  Kč
10. 5. 2018 14. 5. 2018 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Dodatek č. 1 k pověření výkon SOHZ, dodatek číslo 1 Neuvedena
12. 3. 2018 13. 3. 2018 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Poskytnutí finanční dotace v rámci dotačního řízení dle § 101a. 1 500 000  Kč
21. 6. 2019 28. 6. 2019 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2019“ 70 000  Kč
6. 5. 2019 13. 5. 2019 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Individuální dotace ODSH 2019“ 5 620 033  Kč
24. 4. 2017 17. 5. 2017 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Výkon regionálních funkcí knihoven 2017“ 337 815  Kč
15. 3. 2017 10. 4. 2017 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Smlouva o poskytnutí účelové dotace 1 130 000  Kč
22. 3. 2019 22. 3. 2019 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Výkon regionálních funkcí knihoven 2019“ 363 158  Kč
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „PSOV PK 2019 - Projekty obcí“ 150 000  Kč
21. 12. 2018 3. 1. 2019 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Termín realizace projektu "Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017 - 2018" do 30.06.2019, dodatek číslo 1 Neuvedena
7. 10. 2016 24. 10. 2016 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Účelová finanční dotace určená na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Přeštice. 200 000  Kč
31. 10. 2016 14. 11. 2016 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 40122016 Neuvedena
18. 6. 2019 18. 6. 2019 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2019“ akci „Restaurátorská obnova kazatelny v kostele sv. Ambrože ve Vícově u Přeštic“ 100 000  Kč
23. 7. 2019 23. 7. 2019 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „PODPORA VÝSTAVBY CYKLOSTEZEK, CYKLOTRAS A SPECIALIZOVANÉ DOPROVODNÉ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2019“ 567 234  Kč
23. 10. 2018 12. 11. 2018 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice pověření poskytováním služeb jako SOHZ Neuvedena
1. 7. 2019 9. 7. 2019 Detail smlouvy Plzeňský kraj Město Přeštice Termín realizace projektu "Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017 - 2018" do 30.10.2019, dodatek číslo 2 Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 287 lidí darovalo 768 189 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy