Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:70890366 AND...'

Nalezené smlouvy 37 výsledků

Celková cena nalezených smluv 19 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 7366967 29. 10. 2018 20. 11. 2018 Plzeňský kraj Město Přeštice 142 456 Kč
navýšení spojů linky 450667, spojů 13 a 16  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Hromadná autobusová a vlaková doprava
 4440152 11. 1. 2018 19. 1. 2018 Plzeňský kraj Město Přeštice Neuvedena
Pověření poskytováním sociálních služeb jako SOHZ  | Obor smlouvy: Sociální služby / Sociální péče / Dary a dotace
 4258720 27. 11. 2017 3. 1. 2018 Plzeňský kraj Město Přeštice 128 168 Kč
navýšení spojů  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Hromadná autobusová a vlaková doprava
 8547931 22. 3. 2019 22. 3. 2019 Plzeňský kraj Město Přeštice 363 158 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Výkon regionálních funkcí knihoven 2019“  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 450617 7. 10. 2016 24. 10. 2016 Plzeňský kraj Město Přeštice 200 000 Kč
Účelová finanční dotace určená na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Přeštice.  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Hasičské vybavení, požární ochrana
 7350903 23. 10. 2018 19. 11. 2018 Plzeňský kraj Město Přeštice 214 566 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2018 - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi“  | Obor smlouvy: Sociální služby / Dary a dotace / Sociální péče
 1955646 24. 4. 2017 17. 5. 2017 Plzeňský kraj Město Přeštice 337 815 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Výkon regionálních funkcí knihoven 2017“  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 9007595 6. 5. 2019 13. 5. 2019 Plzeňský kraj Město Přeštice 5 620 033 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Individuální dotace ODSH 2019“  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Internetové služby, servery, cloud
 11960952 13. 3. 2020 13. 3. 2020 Plzeňský kraj Město Přeštice 2 096 541 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci dotačního titulu 101a 2020  | Obor smlouvy: Sociální služby / Dary a dotace / Sociální péče
 4900828 6. 3. 2018 8. 3. 2018 Plzeňský kraj Město Přeštice 337 527 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Výkon regionálních funkcí knihoven 2018“  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 5519163 10. 5. 2018 14. 5. 2018 Plzeňský kraj Město Přeštice Neuvedena
Dodatek č. 1 k pověření výkon SOHZ, dodatek číslo 1  | Obor smlouvy: Sociální péče / Sociální služby
 9929007 21. 8. 2019 21. 8. 2019 Plzeňský kraj Město Přeštice 150 000 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „PSOV PK 2019 - Projekty obcí“  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví
 11353072 6. 1. 2020 13. 1. 2020 Plzeňský kraj Město Přeštice Neuvedena
Pověření výkonem sociální služby jako SOHZ na rok 2020.  | Obor smlouvy: Sociální služby / Sociální péče / Dary a dotace
 13536576 27. 7. 2020 13. 8. 2020 Plzeňský kraj Město Přeštice 178 500 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020“  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Bezpečnostní a ochranné vybavení a údržba
 7789775 21. 12. 2018 3. 1. 2019 Plzeňský kraj Město Přeštice Neuvedena
Termín realizace projektu "Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017 - 2018" do 30.06.2019, dodatek číslo 1  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 384021 12. 10. 2016 12. 10. 2016 Plzeňský kraj Město Přeštice 112 000 Kč
Účelová finanční dotace určená na „nákup a instalaci jednoho prvku aktivního monitoringu a jeho připojení do Systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje“  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby
 13847532 26. 6. 2020 21. 9. 2020 Plzeňský kraj Město Přeštice 87 437 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Hromadná autobusová a vlaková doprava
 10467322 2. 10. 2019 17. 10. 2019 Plzeňský kraj Město Přeštice 156 569 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace - dofinancování, dodatek číslo 1  | Obor smlouvy: Sociální služby / Sociální péče / Dary a dotace
 1054037 29. 12. 2016 18. 1. 2017 Plzeňský kraj Město Přeštice Neuvedena
Pověření SOHZ 2017  | Obor smlouvy: Sociální služby / Sociální péče / Dary a dotace
 4946236 12. 3. 2018 13. 3. 2018 Plzeňský kraj Město Přeštice 1 500 000 Kč
Poskytnutí finanční dotace v rámci dotačního řízení dle § 101a.  | Obor smlouvy: Sociální služby / Dary a dotace / Sociální péče
 1684802 15. 3. 2017 10. 4. 2017 Plzeňský kraj Město Přeštice 1 130 000 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace  | Obor smlouvy: Sociální služby / Dary a dotace / Sociální péče
 32021 27. 7. 2016 27. 7. 2016 Plzeňský kraj Město Přeštice 150 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace na akci: Žerovice,ul. V Bráně - točna  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 3227238 22. 9. 2017 22. 9. 2017 Plzeňský kraj Město Přeštice 150 000 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „PSOV PK 2017 - Projekty obcí“  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví
 8451383 11. 3. 2019 12. 3. 2019 Plzeňský kraj Město Přeštice 2 086 367 Kč
Poskytnutí finanční dotace v rámci dotačního řízení dle § 101a  | Obor smlouvy: Sociální služby / Dary a dotace / Sociální péče
 12325636 15. 4. 2020 21. 4. 2020 Plzeňský kraj Město Přeštice 338 983 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Výkon regionálních funkcí knihoven 2020“  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 3550751 13. 10. 2017 25. 10. 2017 Plzeňský kraj Město Přeštice 623 150 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2017“  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sítě a přenos dat
 6876511 3. 10. 2018 4. 10. 2018 Plzeňský kraj Město Přeštice 178 000 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2018“  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sítě a přenos dat
 9488523 21. 6. 2019 28. 6. 2019 Plzeňský kraj Město Přeštice 70 000 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2019“  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby
 6836203 1. 10. 2018 1. 10. 2018 Plzeňský kraj Město Přeštice 200 000 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „PSOV PK 2018 - Projekty obcí“  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví
 9573475 1. 7. 2019 9. 7. 2019 Plzeňský kraj Město Přeštice Neuvedena
Termín realizace projektu "Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017 - 2018" do 30.10.2019, dodatek číslo 2  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 9512303 6. 5. 2019 2. 7. 2019 Plzeňský kraj Město Přeštice 121 220 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Hromadná autobusová a vlaková doprava
 9373067 18. 6. 2019 18. 6. 2019 Plzeňský kraj Město Přeštice 100 000 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2019“ akci „Restaurátorská obnova kazatelny v kostele sv.  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Opravy, údržba a počítačové sítě
 585257 31. 10. 2016 14. 11. 2016 Plzeňský kraj Město Přeštice Neuvedena
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 40122016  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby
 7287319 23. 10. 2018 12. 11. 2018 Plzeňský kraj Město Přeštice Neuvedena
pověření poskytováním služeb jako SOHZ  | Obor smlouvy: Sociální služby / Sociální péče / Dary a dotace
 9694019 23. 7. 2019 23. 7. 2019 Plzeňský kraj Město Přeštice 567 234 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „PODPORA VÝSTAVBY CYKLOSTEZEK, CYKLOTRAS A SPECIALIZOVANÉ DOPROVODNÉ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2019“  | Obor smlouvy: Dary a dotace / IT Software (krabicový SW, licence, …)
 9701807 4. 7. 2019 24. 7. 2019 Plzeňský kraj Město Přeštice 1 311 980 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 13815920 17. 9. 2020 17. 9. 2020 Plzeňský kraj Město Přeštice 164 000 Kč
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „PSOV PK 2020 - Projekty obcí“  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 518 lidí darovalo 1 438 304 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy