Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:70891508 AND...'

našli jsme 79 výsledků na výraz icoPlatce:70891508 AND icoPrijemce:00262978

Celková cena nalezených smluv 383 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
23. 2. 2017 27. 2. 2017 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC darovací smlouva - darování nemovitých a movitých věcí v k.ú. Liberec (V-klub) 6 178 260  Kč
1. 9. 2016 2. 9. 2016 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec Smlouva o výpůjčce 7 368 001  Kč
21. 12. 2016 22. 12. 2016 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 41 866 010  Kč
8. 7. 2016 12. 7. 2016 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o poskytnutí dotace - Nákup dopravního automobilu 363 000  Kč
15. 4. 2019 16. 4. 2019 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Memorandum o vzájemné spolupráci při výstavbě objektu "Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí a Parkovací dům včetně zázemí" 7 858 000  Kč
2. 8. 2016 3. 8. 2016 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje 300 000  Kč
1. 10. 2015 7. 10. 2015 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec Dotace - Podpora JPO Libereckého kraje - Nákup věcných prostředků PO, úprava úložných prostor a pořízení DA 484 000  Kč
30. 12. 2013 6. 1. 2014 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec darovací smlouva - darování stavby cyklostezky 1 794 645  Kč
22. 12. 2017 8. 1. 2018 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01-OLP/1213/2017 o poskytnutí dotace - změna termínu ukončení realizace projektu a termínu odevzdání závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování Neuvedena
11. 11. 2014 13. 11. 2014 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec Dodatek č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014 4 476 989  Kč
9. 5. 2019 22. 5. 2019 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dohoda, kterou se potvrzuje řádné čerpání dotace vyplacené na základě smlouvy č. OLP/3159/2018 72 600  Kč
30. 6. 2017 11. 7. 2017 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany - přívěsné vozíky 60 984  Kč
30. 6. 2017 11. 7. 2017 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany - zásahové přilby a obleky 625 086  Kč
26. 7. 2018 26. 7. 2018 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o poskytnutí účelové dotace na restaurování soch sv. Petra a Pavla, Liberec 186 340  Kč
3. 10. 2018 3. 10. 2018 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 3 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 239 032  Kč
4. 8. 2016 5. 8. 2016 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec darovací smlouva - darování nemovotostí v k.ú. Liberec, Oldřichov v Hájích, Desná III 10 511 270  Kč
30. 6. 2017 11. 7. 2017 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu LK v oblasti podpory Požární ochrany - suché obleky 98 736  Kč
7. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2019 20 933 005  Kč
13. 7. 2016 19. 7. 2016 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu LK - Podpora jednotek požární ochrany obcí LK 331 056  Kč
24. 7. 2014 11. 8. 2014 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014 4 047 241  Kč
31. 3. 2016 31. 3. 2016 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK 200 000  Kč
21. 9. 2017 26. 9. 2017 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 2 247 634  Kč
17. 5. 2017 18. 5. 2017 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu OLP/309/2016 Neuvedena
29. 7. 2016 3. 8. 2016 Detail smlouvy Liberecký kraj Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje 150 000  Kč
7. 6. 2017 16. 6. 2017 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dohoda o narovnání ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016 851 775  Kč
22. 12. 2017 9. 1. 2018 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 1 - nákup zásahových přileb a obleků pro JSDH města Liberec 516 600  Kč
15. 12. 2015 16. 12. 2015 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016 č. OLP/3413/2015 8 032 302  Kč
2. 7. 2019 3. 7. 2019 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na pořízení technických prostředků pro čerpání vody 117 975  Kč
21. 6. 2018 27. 6. 2018 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC darovací smlouva - darování části pozemku v k.ú. Vratislavice nad Nisou 102 647  Kč
9. 5. 2019 22. 5. 2019 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dohoda, kterou se potvrzuje řádné čerpání dotace vyplacené na základě smlouvy č. OLP/3156/2018 275 517  Kč
5. 6. 2018 6. 6. 2018 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Kupní smlouva č.j. OLP/3709/2017 243 210  Kč
11. 8. 2016 11. 8. 2016 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární Město Liberec Smlouva o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji z rozpočtu Libereckého kraje 120 000  Kč
2. 7. 2019 3. 7. 2019 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na nákup osobních ochranných prostředků PO 398 574  Kč
7. 1. 2019 8. 1. 2019 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2019 13 295 799  Kč
31. 10. 2016 1. 11. 2016 Detail smlouvy Liberecký kraj
  1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  2. Ředitelství silnic a dálnic ČR
smlouvva o majetkovém vypořádání stavby "I/14 Kunratice - Jablonec n.N." - śtavby SO - k.ú. Kunratice u Liberce Neuvedena
20. 10. 2014 21. 10. 2014 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2015 3 278 783  Kč
15. 4. 2019 15. 4. 2019 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Memorandum o vzájemné spolupráci při výstavbě objektu "Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí a Parkovací dům včetně zázemí" Neuvedena
15. 12. 2015 9. 12. 2016 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016 8 942 675  Kč
28. 8. 2015 11. 9. 2015 Detail smlouvy Liberecký kraj Statutární město Liberec Dodatek č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2015 228 691  Kč
14. 5. 2019 22. 5. 2019 Detail smlouvy Liberecký kraj STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 - úprava podmínek spolupráce a nároků z ní vyplývající mezi smluvními stranami při spolupořádání projektu 2 140 600  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 628 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy